Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate
RomanaMagyarEnglishDeutsch

Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

...

 

Transformarea zonei degradate Cubic în zonă
de petrecere a timpului liber pentru comunitate

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE implementează, în calitate de Beneficiar, proiectul „Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" cod SMIS 124955, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4. -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

 

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Organismul intermediar este Agenția de Dezvoltare regională Nord-Vest.

 

Valoarea totală a proiectului este de 13.185.373,24 lei, iar finanțarea nerambursabilă este de 11.539.865,68 lei, din care 10.008.525,50 lei din partea FEDR și 1.531.340,18 lei din bugetul național.

 

Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 1.210.870,73 lei.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie reconversia si refuncționalizarea terenului degradat și neutilizat din zona CUBIC din municipiul Satu Mare, iar obiectivele specifice sunt:

1. Remodelarea terenului și transformarea acestuia într-un parc la dispoziția comunității sătmărene
2. Dotarea parcului cu facilități de petrecere a timpului liber
3. Asigurarea accesului publicului larg la parcul creat în zona CUBIC

 

Implementarea proiectului va conduce la obținerea următoarelor rezultate:

• o suprafață de 45.969 mp spații verzi nou create
• strada de acces la parc reabilitată și modernizată

 

Durata de implementare a proiectului este de 45 de luni, în perioada 19 ianuarie 2018 - 30 septembrie 2021.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.Persoană de contact:
Valentin Sântoma - manager de proiect
Telefon +40 261 807 565
E-mail: proiecte@primariasm.ro

 

Înapoi