Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | REGENERARE FIZICĂ A ZONEI OSTROVULUI
RomanaMagyarEnglishDeutsch

REGENERARE FIZICĂ A ZONEI OSTROVULUI

...


 

REGENERARE FIZICĂ A ZONEI OSTROVULUI

 


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Regenerare fizică a zonei Ostrovului", cod SMIS 126203, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3, Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

 

Obiectivul general al proiectului este regenerarea fizică și socială a zonei Ostrovului din Municipiul Satu Mare, în vederea creării unui sistem flexibil, multidisciplinar care să răspundă cât mai adecvat nevoilor identificate în zona urbană marginalizată, tipologiei potenţialilor beneficiari şi condiţiilor particulare în care aceştia se află.

 

Obiective specifice:
1. Înfiinţarea unei noi structuri de servicii sociale, Centrul Multifuncţional Social Ostrovului, pentru minimizarea riscurilor de excluziune socială pentru copiii proveniţi din familiile aparținând comunității defavorizate din zona Ostrovului, respectiv pentru adulții cu dizabilități intelectuale de pe raza municipiului Satu Mare, prin realizarea condiţiilor pentru acordarea unor servicii sociale de prevenție și intervenție specifice centrelor de zi
2. Dotarea Centrului Multifuncțional Social Ostrovului cu mijloacele, instrumentele și echipamentele necesare pentru desfășurarea optimă a activităților specifice unor centre de zi

 

Prin implementarea proiectului urmărim obținerea următoarelor rezultate:
1. Centrul Multifuncţional ce va fi creat prin reabilitarea unei foste centrale termice situată în imediata vecinătate a ZUM Ostrovului, fiind vizate lucrări de întărire a structurii, etajare parţială şi compartimentare a clădirii în vederea creării unor spaţii suficiente pentru oferirea tuturor serviciilor sociale specifice unor centre de zi
2. 131 de persoane care trăiesc în zonele cu intervenţii în regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor marginalizate din municipiul Satu Mare.

 

Data semnării contractului: 03.10.2019
Perioada de implementare a proiectului: 17.09.2018 - 16.09.2021.

 

Valoarea totală a proiectului este de 6.821.218,18 lei, din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 4.704.601,36 lei
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 719.820,82 lei
- valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 1.396.796,00 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

 

Înapoi