Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | REABILITARE CLĂDIRI REZIDENȚIALE SATU MARE 5
RomanaMagyarEnglishDeutsch

REABILITARE CLĂDIRI REZIDENȚIALE SATU MARE 5

.

 

 

REABILITARE CLĂDIRI REZIDENȚIALE SATU MARE 5


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5", cod SMIS 121411, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale.


Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale prin creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.

 

Obiective specifice:
1. Reabilitarea și eficientizarea din punct de vedere energetic a clădirii prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, termohidroizolația acoperișului tip terasă, înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie performantă energetic, înlocuirea corpurilor de iluminat, modernizare lift pentru blocul C6

 

Prin implementarea proiectului urmărim obținerea următoarelor rezultate:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 189,01 (echivalent tone CO2)
2. Un număr de 80 de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie.

 

Data semnării contractului: 27.06.2019
Perioada de implementare a proiectului: 01.06.2016 - 30.06.2021.

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.661.673,00 lei, din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.328.410,95 lei
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 234.425,45 lei
- valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, respectiv Municipiul Satu Mare și Asociația de proprietari, este de 1.041.890,93 lei
- valoarea cofinanțării neeligibile a beneficiarului, respectiv Municipiul Satu Mare și Asociația de proprietari este de 56.945,67 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

 

Înapoi