Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | proiectul "Crearea și amenajarea unei piste pentru bicicliști în zona Nord din municipiul Satu Mare"
RomanaMagyarEnglishDeutsch

proiectul "Crearea și amenajarea unei piste pentru bicicliști în zona Nord din municipiul Satu Mare"

...

 

 "Crearea și amenajarea unei piste pentru bicicliști în zona Nord din municipiul Satu Mare",
cod SMIS 125638, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 

Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Crearea și amenajarea unei piste pentru bicicliști în zona Nord din municipiul Satu Mare", cod SMIS 125638, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.1/1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apel de proiecte nr. POR/2018/4/4.1/2/PROIECTE NEFINALIZATE.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Organismul Intermediar: Agenția Regională de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Valoarea totală a proiectului este de 3,025,309.96 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.571.513,47 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national este de 393.290,31 lei, iar valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 60.506,18 lei.
Obiectivul general al proiectului este de reducere a emisiilor de carbon prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare prin crearea, amenajarea și dotarea unei piste de bicicliști în Zona de Nord pe str. Barițiu și Gornului din municipiu.
Prin implementarea proiectului urmărim obținerea următoarelor rezultate:
1. Reducerea gazelor cu efect de seră
2. Creșterea anuală a numărului de bicicliști
3. 2,921 km de pistă de bicicliști construită
4. 90 buc de arbori și arbuști plantați
Durata de implementare a proiectului este de 75 luni, respectiv între 01.04.2014 și 30.06.2020.

 

Persoană de contact:
Lenghel Adriana - manager de proiect
Tel. + 40 261 807 563
E-mail adriana.lenghel@primariasm.ro

 

Înapoi