Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
RomanaMagyarEnglishDeutsch

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI"

.

 

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"


Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE implementează, proiectul MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI", în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 129460, Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Organismul intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 5.585.735,34 lei, iar finanțarea nerambursabilă este de 2.290.078,92 lei, din care 1.986.040,89 lei din partea Fondului European de Dezvoltare Regională și 303.871,35 lei din bugetul național.

Valoarea cofinanțării eligibile a UAT Municipiul Satu Mare este de 3.260.663,05 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea infructructurii de educație și formare Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" în vederea asigurării unui proces educațional de nivel european, investițiile în educație, și formare profesională, pentru dobândirea de competente și învățare pe tot parcursul vieții fiind factor-cheie al dezvoltării naționale. Acest obiectiv general este în perfectă concordanță cu obiectivul general al priorității de investiții 4.4/OS 4.5. a POR 2014-2020: Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Proiectul urmărește creșterea calității infrastructurii sistemului educațional profesional și tehnologic și formarea tinerei generații.
Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Investiția va contribui la consolidarea rolului de oraș ca motor de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. 1. Reabilitarea corpului principal de clădire al Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși"
2. Dotarea corpului principal de clădire al Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși"
3. Reabilitarea corpului C2 reprezentând atelierele Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși
4. Dotarea corpului C2 reprezentând atelierele Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși
5. Reabilitarea corpului C5 reprezentând sala de sport și cantina Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși
6. Dotarea corpului C5 reprezentând sala de sport și cantina Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși

Durata de implementare a proiectului este de 39 de luni, în perioada 01.10.2018 - 31.01.2022.

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.


Persoană de contact:
Lenghel Adriana - manager de proiect
Telefon +40 261 807 563
E-mail: proiecte@primariasm.ro

 

Înapoi