Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo în Centrul Nou din municipiul Satu Mare
RomanaMagyarEnglishDeutsch

Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo în Centrul Nou din municipiul Satu Mare

.

.


"Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo în Centrul Nou din
municipiul Satu Mare"

Cod SMIS 124287

 

Beneficiar: MUNICIPIUL SATU MARE

 

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunatațirea mobilitații urbane, a mediului urban și creșterea calității vieții în municipiul SATU MARE. Scopul acestor intervenții este creșterea accesibilității zonei centrale pentru pietoni si bicicliști, a transferului de la folosirea de autoturisme personale catre modurile nemotorizate de transport (pietonal si velo). Proiectul urmareste ca utilizarea autoturismelor personale sa devina o opțiune mai puțin atractiva din punct de vedere economic fața de utilizarea transportului public si a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2. Activitațile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadreaza în categoria activitaților din domeniul de intervenție ,,B. Investiții destinate transportului electric si nemotorizat" si ,,C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană":
-Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale
-Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete, inclusiv construirea/ modernizarea/extinderea de poduri/pasaje/pasarele pentru biciclete sau atât pentru biciclete, cât si pentru pietoni, fara componenta de trafic rutier, dar doar ca parte a traseului pentru biciclete (nu ca investiție separata), amplasarea de indicatoare;
-Construirea de parcaje pentru biciclete;
-Construirea/modernizarea/extinderea punctuala a sistemului de iluminat public care deserveste doar aceste piste de biciclete sau pistele/traseele pentru biciclete si pietoni, nu si partea carosabilă.
Aceasta subactivitate va contribui la cresterea confortului utilizarii modurilor nemotorizate de transport.
- Amplasarea de panouri de informare si/sau indicatoare de orientare pentru traseele pietonale ale solicitantului;
-Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti în corpul drumurilor (în special, strazi urbane, dar nu numai), în zonele pietonale si semipietonale, în lungul pistelor pentru biciclete, trasee pietonale.
Reamenajarea străzilor ca spații pietonale dedicate pietonilor, persoanelor care utilizeaza bicicleta , instalarea de mobilier urban , instalarea de componente de accesibilizare modernizarea/extinderea punctual a iluminatului public aferent traseelor de biciclete/zonelor pietonale contribuie la atingerea obiectivului propus privind dezvoltarea mobilitații urbane mult mai puțin dependenta de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, reducerea utilizarii autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor mijloace de deplasare nepoluante.
Astfel, activitațile propuse prin proiectul "Modernizarea si extinderea traseului pietonal si velo Centrul Nou din Municipiul Satu Mare" se încadreaza în activitațile eligibile sprijinite prin Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitații urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Obiectivele proiectului sunt în concordanța cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila, promoveaza si susține implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranța si securitate, mediu, eficiența economica si calitatea mediului urban.

 

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivului specific:
1.Modernizarea Centrului Nou din municipiul Satu Mare prin extinderea zonei accesibile pietonilor si biciclistilor prin amenajarea unei arii pietonale si a traseului de biciclete modernizate,
2.Crearea unei pasarele pentru pietoni si biciclisti peste râul Somes ca o continuare a traseelor de biciclete din zona,
3. Dotarea zonei cu mobilier urban adecvat.
Prin lucrari de reabilitarea a infrastructurii Centrului Nou , reabilitarea si crearea de facilitați pentru deplasarea pietonala (trotuare, culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitați), modernizarea pistei de biciclisti existente în zona Pasajului Coposu, precum si continuarea acesteia cu un traseu nou de pista pentru biciclisti si construirea unei pasarele de trecere pentru pietoni si biciclisti peste râul Someș, proiectul ,,Modernizarea si extinderea traseului pietonal si velo în Centrul Nou din Municipiul Satu Mare" îsi propune dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv si eficient, crearea si extinderea unei rețele coerente de piste de biciclete, modernizarea unei zone pietonale confortabile pentru pietoni prin resistematizarea zonei și integrarea armonioasa a acesteia cu celelate zone ale orasului. Aceste intervenții vor facilita accesul spre zona centrala a orașului din ambele sensuri -de o parte si alta a râului Somes- pentru pietoni si biciclisti prin construirea pasarelei peste râul Someș. Râul Somes împarte orasul în două, tranzitarea populației de pe o parte pe alta a Somesului se face în prezent pe cele doua poduri existente, investiția propusă creează premisele creșterii mobilității urbane în municipiu.

 

Rezultate asteptate
1.Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera
2.Creșterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele/pistele pentru biciclete construite/modernizate/extinse
3.Creșterea lungimii pistelor/traseelor pentru biciclete modernizate
4.Creșterea lungimii pistelor/traseelor pentru biciclete construite
5.Creșterea zonelor pietonale modernizate
6.Creșterea numărului de arbori si arbusti plantați
7.Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele/zonele pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse

 

Data de începere a proiectului: 22.08.2016.
Data finalizării proiectului: 02.08.2022.
Durata de implementare a proiectului este de 63 luni.

 

Valoarea totală a proiectului este de 33.363.982,92 lei din care valoarea contribuției europeane este de 28.345.224,50 lei iar valoarea contribuției naționale este de 5.018.758,42.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă învităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro sau www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro

 


Persoană de contact:
Luca Crina, manager de proiect
Telefon: +40 261 807 564
E-mail: centrunou@primariasm.ro

 

Înapoi