Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare
RomanaMagyarEnglishDeutsch

Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare

.

 

Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare


Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare", cod SMIS 124346, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Tematic 4 -„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele" Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


Valoarea totală a proiectului este de 19.045.446,63 lei din care valoarea eligibilă este de 16.178.986,89 lei iar valoarea nerambursabilă este de 15.855.407,15 lei.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea mobilității urbane, a mediului urban și creșterea calității vieții în municipiul Satu Mare.

 

Obiective specifice ale proiectului:
1.Modernizarea Centrului Vechi din municipiul Satu Mare prin extinderea zonei accesibile pietonilor și bicicliștilor prin amenajarea
unei arii pietonale modernizate precum și crearea unei piste pentru biciclete
2.Crearea unei benzi dedicate pentru mijloacele de transport public de călători, inclusiv reabilitarea părții carosabile a infrastructurii rutiere
3. Modernizarea zonei centrale P-ța Libertății ca spațiu public urban prin reconfigurarea aleilor pietonale existente, prin crearea unor trasee pietonale , precum și dotarea zonei cu mobilier urban adecvat și reamenajarea zonelor verzi

 

Data de începere a proiectului: 14.11.2017.
Data finalizării proiectului: 30.11.2022.

 

Rezultate asteptate:

1.Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

2. Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele/pistele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

3. Trasee pentru biciclete realizate
4.Suprafata infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori modernizate
5.Suprafata traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite
6. Cresterea numarului de arbori si arbusti plantati
7.Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportuluiprivat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului
8.Cresterea nr de pasageri transportati cu transportul public de calatori local/zonal în aria de studiu a proiectului

 

Durata de implementare 61 luni
Valoarea totala proiect 19.045.446,63lei
Valoarea contributiei europene 13.752.138,85 lei
Valoarea contributiei nationala 5.293.304,78 lei


Persoană de contact:
Sveda Andrea, manager de proiect
Telefon: +40 261 807 550
E-mail: centrulvechi@primariasm.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

 

 

Înapoi