Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | Implementarea sistemului de management al calității pentru creșterea performaței administrației publice locale
RomanaMagyarEnglishDeutsch

Implementarea sistemului de management al calității pentru creșterea performaței administrației publice locale

în municipiul Satu Mare

 

Primăria municipiului Satu Mare a semnat contractul de finanțare nr. 232 din data de 20.08.2018 în calitate de Beneficiar cu Ministerul Dezvolrtării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă, aferent proiectului:

 „Implementarea sistemului de management al calității pentru creșterea performaței administrației publice locale în municipiul Satu Mare" - Cod SMIS 119 377

 

Sloganul proiectului: "Egalitatea, un drept fără frontiere"

 

Scopul și obiectivele proiectului:

Introducerea și extinderea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

-Introducerea utilizării de instrumente de management ale calităţii şi performanţei (ISO9001:2015) în cadrul Serviciului public Poliţia Locală Satu Mare, Centrul Cultural "G.M.Zamfirescu", Teatrul de Nord Satu Mare şi Filarmonica "Dinu Lipatti" Satu Mare.
-Sprijin privind tranziția de la instrumentul de management ale calităţii şi performanţei ISO9001:2008 la ISO9001:2015 în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare.
-Dezvoltarea abilităţilor unui număr de 50 de angajați privind sistemul de management al calității, din cadrul instituțiilor publice locale implicate în derularea proiectului.

 

Rezultat de program 2 - Sisteme de management al performaței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală - Rezultat de proiect 1: Certificate ISO 9011:2015 obţinute;


Rezultat de program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific -Rezultat de proiect 2 - 50 de anagajați din administrația publică locală care au fost certificați la încetarea calității de participanți;

 

Rezultat de program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific -Rezultat de proiect 3: un raport de informare privind efectuarea schimburilor de experienţă în domeniul managementul calităţii;


Rezultat de program 2 -Sisteme de management al performaței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală - Rezultat de proiect 4: Documentație elaborată pentru implementarea unui management al calității performant în instituțiile implicate în proiect;

 

Rezultatele așteptate:

Data de începere a implementării proiectului: 20.08.2018

Durata de implementare: 16 luni

Valoarea totală a proiectului este: 373.274,28 lei, din care 360.969,06 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene;

 

 

Înapoi