Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | Implementarea sistemului de management al calității pentru creșterea performaței administrației publice locale
RomanaMagyarEnglishDeutsch

Implementarea sistemului de management al calității pentru creșterea performaței administrației publice locale

în municipiul Satu Mare

 

Primăria municipiului Satu Mare a semnat contractul de finanțare nr. 232 din data de 20.08.2018 în calitate de Beneficiar cu Ministerul Dezvolrtării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă, aferent proiectului:

 „Implementarea sistemului de management al calității pentru creșterea performaței administrației publice locale în municipiul Satu Mare" - Cod SMIS 119 377

 

Sloganul proiectului: "Egalitatea, un drept fără frontiere"

 

Scopul și obiectivele proiectului:

Introducerea și extinderea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

-Introducerea utilizării de instrumente de management ale calităţii şi performanţei (ISO9001:2015) în cadrul Serviciului public Poliţia Locală Satu Mare, Centrul Cultural "G.M.Zamfirescu", Teatrul de Nord Satu Mare.
-Sprijin privind tranziția de la instrumentul de management ale calităţii şi performanţei ISO9001:2008 la ISO9001:2015 în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare.
-Dezvoltarea abilităţilor unui număr de 50 de angajați privind sistemul de management al calității, din cadrul instituțiilor publice locale implicate în derularea proiectului.

 

Rezultat de program 2 - Sisteme de management al performaței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală - Rezultat de proiect 1: Certificate ISO 9011:2015 obţinute;


Rezultat de program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific -Rezultat de proiect 2 - 50 de anagajați din administrația publică locală care au fost certificați la încetarea calității de participanți;

 

Rezultat de program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific -Rezultat de proiect 3: un raport de informare privind efectuarea schimburilor de experienţă în domeniul managementul calităţii;


Rezultat de program 2 -Sisteme de management al performaței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală - Rezultat de proiect 4: Documentație elaborată pentru implementarea unui management al calității performant în instituțiile implicate în proiect;

 

Rezultatele așteptate:

Data de începere a implementării proiectului: 20.08.2018

Durata de implementare: 16 luni

Valoarea totală a proiectului este: 373.274,28 lei, din care 360.969,06 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene;

 


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul „Implementarea sistemului de management al calității pentru creșterea performanței administrației publice locale în municipiul Satu Mare", Cod SIPOCA 463/MySMIS 119377, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific: Introducerea și extinderea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

 

Rezultatele proiectului:

în prima etapă cu sprijinul serviciilor de consultanță s-a procedat la evaluarea inițială și diagnostic, privind sistemul actual de furnizare a serviciilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare, care a cuprins problemele existente și soluțiile optime de rezolvare a acestora, precum și o analiza a sistemului de furnizare a serviciilor publice din cadrul Primăriei Municipiului municipiului Satu Mare Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare, alte instituții subordonate cadrul Serviciului public Poliţia Locală Satu Mare, Centrul Cultural "G.M.Zamfirescu", Teatrul de Nord Satu Mare;

S-a întocmit documentația sistemului, ce cuprinde elaborarea Manualului de Management al Calității precum și elaborarea a 30 proceduri de sistem;
S-a obținut Certificarea în conformitate cu SR EN ISO 9001/2015 a Sistemului de Management al Calității pentru instituții subordonate la Serviciului public Poliţia Locală Satu Mare, Centrul Cultural "G.M.Zamfirescu", Teatrul de Nord Satu Mare;
S-a obținut tranziția de la instrumentul de management ale calităţii şi performanţei ISO9001:2008 la ISO9001:2015 în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare;
Au avut loc 3 schimburi de experință privind tranferul de bune practici în domeniul managementul calității cu oreșele înfrățite ale municipiului Satu Mare (Rzeszów și Wolfenbűtel);
Au avut loc activități de instruire și formare în urma implementării Sistemului de Management al Calității, respective un număr de 50 de persoane instruite în managementul calității (ISO 9001);

 

Grup țintă vizat de proiect

Grupul țintă( beneficiarii direcți) identificat a fost reprezentat de către: • 220 de angajați în funcții publice de conducere și execuție, respectiv personal contractual ai Primăriei municipiului Satu Mare, aleși locali( primar, viceprimari și consilieri locali); • 19 angajați ai Direcției de Evidență a Persoanelor; • 110 angajați ai Serviciului public Poliția Locală; • 135 angajați ai Teatrului de Nord Satu Mare; • 7 angajați ai Centrul Cultural "G.M.Zamfirescu" . Beneficiarii intermediari au fost prestatorii de servicii și furnizorii de echipamente și materiale de publicitate contractați în cadrul proiectului. Beneficiarii finali ai proiectului sunt cetățenii municipiului Satu Mare care sunt "consumatorii" serviciilor publice oferite de către Primăria municipiului Satu Mare, a Direcției de Evidență a Persoanelor și a Serviciului public Poliția Locală Satu Mare, instituții de cultură: Centrul Cultural "G.M.Zamfirescu" și Teatrul de Nord Satu Mare" Satu Mare, comunitatea sătmăreană per ansamblu ( aproximativ 102.000 locuitori.)

 

Durata de implementare a proiectului a fost de 16 luni începând cu 20.08.2018.
Valoarea contractului de finanțare este de 373 274,28 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 368 335,78 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 313 085,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 47 883,64 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 7 366,72 lei.

 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, cu sediul P-ța 25 Octombrie, nr. 1 loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod poștal 440026, România.

 

Înapoi