Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | DIGITALIZARE, EFICIENŢĂ, TRANSPARENŢĂ PENTRU CETĂŢENI – DETC
RomanaMagyarEnglishDeutsch

DIGITALIZARE, EFICIENŢĂ, TRANSPARENŢĂ PENTRU CETĂŢENI – DETC

.

 

DIGITALIZARE, EFICIENŢĂ, TRANSPARENŢĂ
PENTRU CETĂŢENI - DETC

 

Primăria Municipiului Satu Mare, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 22 mai 2020 - 21 mai 2022 proiectul cu titlul DIGITALIZARE, EFICIENŢĂ, TRANSPARENŢĂ PENTRU CETĂŢENI - DETC, cod proiect SIPOCA 787, cod MySMIS 135083.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2 - „Administraţie publică și sistem judiciar accesibile şi transparente", Operaţiunea „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP".

 

Proiectul are valoarea totală de 2.628.334,49 lei, din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European - 2.234.084,32 lei
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional - 341.683,48 lei
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 52.566,69 lei.


Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: Dezvoltarea şi implementarea de măsuri de simplificare privind serviciile furnizate către cetăţenii municipiului Satu Mare în scopul reducerii birocraţiei, respectiv sprijinirea Primăriei municipiului Satu Mare pentru a implementa măsuri de simplificare pentru cetăţeni în corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor.

 

Obiective specifice ale proiectului:
1. Digitalizare şi implementare soluţii soft în vederea simplificării procedurilor către cetăţeni prin migrarea serviciilor de tip „analog" (hârtie, apel telefonic, deplasare personală) pe platforme digitale: desktop (site) şi mobile (app)
2. Dezvoltarea şi extinderea sistemelor existente, interconectarea tuturor serviciilor într-o singură platformă de „self-care" precum şi deschiderea mai largă către cetăţeni, introducând servicii specifice pentru nevăzători / cetăţeni cu deficienţe de vedere sau de alt tip
3. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor necesare prin interconectarea sistemelor de back office (sistem de încasări, managementul documentelor) pentru a facilita funcţionarea platformei publice.

 

Rezultatele așteptate: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate prin rezultat de proiect 1: Digitalizare şi implementare servicii de integrare soluţii informatice în vederea simplificării procedurilor către cetăţeni
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi site-ul oficial al Uniunii Europene https://europa.eu/european-union/index_ro şi site-ul Programului Operaţional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020 www.poca.ro.

 

Înapoi