Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare
RomanaMagyarEnglishDeutsch

Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare

.

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare

 

 

Beneficiar: MUNICIPIUL SATU MARE


Obiective proiect


Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului constă în crearea unor investiții bazate pe planuri de mobilitate urbană ce vizează creșterea atractivității și competitivității transportului public, contribuind în același timp la reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic la nivelul municipiul Satu Mare; Scopul acestor investiții este acela de a investiții în tehnologii noi/moderne, pentru reinnoirea parcului auto prin achiziționarea de autobuze nepoluante necesare pentru operarea tuturor liniilor de transport public din municipiul Satu Mare, plecând de la premisa că un sistem de transport public modern, gestionat eficient și ale cărui costuri de utilizare sunt accesibile, reprezintă cheia atragerii a cât mai multor utilizatori - elemente care încurajează renunțarea la autovehiculul personal, implicit la reducerea emisiilor de CO2 și a poluării fonice din zona urbană. Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din domeniul de intervenție A "Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători" ,,B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat ,, și ,, C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană ,, având următoarele subactivități : Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/ modernizate/reabilitate/extinse (nr.), după caz; Stații de transport public construite/ modernizate/ reabilitate (nr.), după caz; Sisteme de e-ticheting create/ modernizate/ extinse (nr.), după caz; Sisteme de închiriere biciclete ("bike-sharing / bike-rental"), create/ modernizate/ extinse (nr.), după caz; Sisteme de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente create/ modernizate/ extinse (nr.), după caz; Prin aceste subactivități proiectul contribuie la atingerea obiectivului propus, prin modernizarea şi dezvoltarea serviciului de transport public în municipiul Satu Mare ca urmare a identificării principalelor probleme de mobilitate și satisfacerea nevoilor de deplasare a populației, cu efect direct asupra reducerii poluării fonice, serviciul de transportul public va deveni mult mai performant si atractiv contribuind la îmbunătățirea calității vieții populației cât și la îmbunătățirea calității mediului înconjurător. Astfel, activitățile propuse prin proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare,, se încadrează în activitățile eligibile sprijinite prin Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Obiectivele proiectului sunt în concordanţă cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, promovează şi susţine implementarea obiectivelor principale ale PMUD: accesibilitate, siguranţă şi securitate, mediu, eficienţă economică şi calitatea mediului urban.

 

Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific:
1. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Satu Mare prin construirea și amenjarea unui terminal transjudețean-translocal, construirea unui depou pentru autobuze în vederea dezvoltării și îmbunătățirii infrastructurii de transport public local cu impact direct asupra reducerii utilizării autoturismelor private și indirect reducerea emisiilor de dioxid de carbon;
2. Achiziționarea unui nr de 11 autobuze hibrid pentru creșterea atractivității transportului public urban de călători, precum și amplasarea unei stații de încărcare rapide în acest areal;
3. Înființarea unor noi trasee de transport public local și crearea unei stații de transfer intermodal între diferitele moduri transport - transport județean, transport public local și sisteme de transport nemotorizate prin înființarea unei stații de închiriere biciclete;
4. Implementarea unui sistem operațional prinvind realizarea managementului traficului inclusiv achiziționarea de sisteme monitorizare video,în scopul optimizării transportului public local; Prin intervențiile propuse în cadrul proiectului se va îmbunătăți și eficientiza transportul public de calatori având impact pozitiv asupra reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul rutier motorizat la nivelul municipiului Satu Mare prin achiziționarea autobuzelor hibride, implementarea proiectului va conduce la descongestionarea traficului din municipiul prin înființarea stației de transbordare și preluarea călătorilor de transportul public pentru a ajunge la destinație. Scopul proiectului: reducerea emisiilor de noxe și a poluării și creșterera calității aerului și a vieții în zonă.

 

Rezultate asteptate
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;
2. Cresterea estimată a numărului de pasajeri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse;
3. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/reabilitate/extinse;
4. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate;
5. Autobuze hibride achiziționate;
6. Stații de transport public modernizate;
7. Sistem e-ticketing creat și implementat;
8. Sistem privind managementul traficului/sisteme de transport inteligente creat;


Data de începere a proiectului: 19.01.2018.
Data finalizării proiectului: 31.12.2021.
Durata de implementare a proiectului este de 48 luni.

 

Valoarea totală a proiectului este de 37.102.839,01 lei din care valoarea contribuției europeane este 28.016.023,12 lei, iar valoarea contribuției naționale este de 4.284.803,54.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă învităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro sau www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro

 

 

 


Persoană de contact:
Luminița Cozma, manager de proiect
Telefon: +40 261 807 564
E-mail: terminal@primariasm.ro

Înapoi