Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | CREȘTEREA EFICIENȚEI TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DE CĂLĂTORI PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR AUTOBUZE HIBRID ȘI ASIGURAREA INFRASTRUCTURII SUPORT
RomanaMagyarEnglishDeutsch

CREȘTEREA EFICIENȚEI TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DE CĂLĂTORI PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR AUTOBUZE HIBRID ȘI ASIGURAREA INFRASTRUCTURII SUPORT

.

 

CREȘTEREA EFICIENȚEI TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DE CĂLĂTORI PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR AUTOBUZE HIBRID ȘI ASIGURAREA INFRASTRUCTURII SUPORT

Beneficiar: MUNICIPIUL SATU MARE
COD SMIS 129258

 

Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Creșterea eficienței transportului public de călători prin achiziționarea unor autobuze hibrid și asigurarea infrastructurii suport.", cod SMIS 129258, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1, Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, prin apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1.

 

Autoritatea de Management este Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și și Administrației.
Organismul Intermediar este Agenția Regională de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

 

Valoarea totală a proiectului este de 13.777.210,72 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 9.848.939,80 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.506.308,44 lei, iar valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 231.739,76 lei, iar valoarea cofinanțării neeligibile a beneficiarului este 2,190,222.72.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general constă în crearea unor investiții bazate pe planuri de mobilitate urbană ce vizează creșterea atractivității și competitivității transportului public, contribuind în același timp la reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic la nivelul municipiul Satu Mare; Scopul acestor investiții este acela de a investii în tehnologii noi/moderne, pentru reînnoirea parcului auto prin achiziționarea de autobuze nepoluante necesare pentru operarea tuturor liniilor de transport public din municipiul Satu Mare, plecând de la premisa că un sistem de transport public modern, gestionat eficient cu costuri de utilizare accesibile, reprezintă cheia atragerii a cât mai multor utilizatori - elemente care încurajează renunțarea la autovehiculul personal, implicit la reducerea emisiilor de CO2 și a poluării fonice din zona urbană.

 

Obiectivele specifice ale proiectului
Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Satu Mare prin achiziþionarea a 6 autobuze hibride (4 buc medii -12 m si 2 buc de mare capacite-18 m) în vederea cresterii atractivității transportului public urban de călători, precum și dezvoltarea si îmbunătățirea infrastructurii de transport public local cu impact direct asupra reducerii utilizarii autoturismelor private și indirect reducerea emisiilor de dioxid de carbon;
Prin intervențiiile propuse în cadrul proiectului se va îmbunătăți și eficientiza transportul public de călători având impact pozitiv asupra reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul rutier motorizat la nivelul municipiului Satu Mare prin achiziționarea autobuzelor hibride, implementarea proiectului va conduce la descongestionarea traficului din municipiul precum și creșterea estimată a numărului de pasageri transportați.

 

Durata de implementare a proiectului este de 56 de luni, în perioada 02.02.2018 - 30.09.2022.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă învităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro sau www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro

 

Înapoi