Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | AMENAJARE PISTĂ DE BICICLETE STRADA BOTIZULUI - POD GOLESCU
RomanaMagyarEnglishDeutsch

AMENAJARE PISTĂ DE BICICLETE STRADA BOTIZULUI - POD GOLESCU

.

 

AMENAJARE PISTĂ DE BICICLETE STRADA BOTIZULUI - POD GOLESCU


Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Amenajare pista de biciclete strada Botizului - Pod Golescu", cod SMIS 1127683, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1, Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, prin apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1.

 

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Satu Mare prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Satu Mare .

 

Obiectivul specific este crearea, modernizarea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, astfel încât să se poată asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme, către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare.

 

Prin implementarea proiectului urmărim obținerea unor rezultate precum creșterea numărului de persoane care utilizează pista de biciclete, scăderea anuală a gazelor cu efect de seră, lungimea pistei de biciclete amenajată, creșterea numărului de pietoni, creșterea numărului de persoane care utilizează transportul public, scăderea anuală a utilizării autovehiculelor personale.

 

Valoarea totală a proiectului este de 8.089.932,28 lei, din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.930.559,46 lei,
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 907.026,75 lei,
- valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 139.542,57 lei,
- valoarea cofinanțării neeligibile a beneficiarului este de 1.112.803,50


Data semnării contractului este 14.11.2019, iar durata de implementare a proiectului este de 59 de luni, în perioada 01.10.2017 - 02.08.2022.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

 

Înapoi