Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44Notice: Use of undefined constant PROIECTE - assumed 'PROIECTE' in /var/www/html/front/core/proiectedesfasurateController.php on line 44 Primăria Satu Mare | Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare
RomanaMagyarEnglishDeutsch

Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare

...

Cod SIPOCA : 532; Cod MySMIS 2014: 126124

 

Beneficiar: Municipiul Satu Mare

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare privind serviciile furnizate către cetățenii municipiului Satu Mare în scopul reducerii birocrației. Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor. Prin realizarea obiectivului general vor fi îmbunătățite procedurile adminsitrative, respectiv se va facilita accesul la serviciile publice. Prin planul său de activități, proiectul actionează în scopul utilizării celor mai eficiente instrumente de lucru. Referitor la metodologia de implementare, au fost avute în vedere interdependențele dintre activități, la nivelul diagramei Gantt precum și interdependențe raportate la durata de implementare și la capacitatea resurselor alocate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Retro-digitalizarea documentelor din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare, în scopul reducerii birocrației.
2. Implementarea unui sistem informațional geografic (GIS) pentru realizarea băncilor de date pentru cadastru urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul Primăriei municipiului Satu Mare, prin asigurarea cadrului organizațional pentru realizarea unei infrastructuri de date GIS - sisteme back-office în scopul reducerii birocrației
3. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor necesare accesării, implementării și monitorizării de proiecte din fonduri europene și a documentelor privind managementul resurselor umane.

 

Rezultate așteptate:
Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Palnul Integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate (inclusiv activitățile de management de proiect, informare și publicitate precum și cheltuielile legate de activitățile de formare R5, după caz). Rezultat de proiect: Integrarea tehnologiei în cadrul serviciilor publice oferite cetățenilor prin digitalizarea documentelor și implementarea unor soluții tehnologice performante la nivelul Primăriei municipiului Satu Mare în vederea reducerii birocrației.

 

Data începere: 28.12.2019
Perioada de împlementare: 28.12.2018 -27.06.2021
Valoare totală proiect: 2.454.217,35 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.086.084,74 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 319.048,28 lei
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 49.084,33 lei

 

 

Înapoi