Taxe și Impozite

ANUNŢ INDIVIDUAL- GANDI VASILE

Întrucât actul administrativ-fiscal Decizia de impunere nr. 2019/1/3019244/30.01.2019 nu a putut fi comunicat prin nici una dintre modalitaţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Man Lucia având funcţia de consilier în cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Satu Mare am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate
ANUNŢ INDIVIDUAL- SÂRBE ANAMARIA - CRINA

ANUNŢ INDIVIDUAL- SÂRBE ANAMARIA - CRINA

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă Decizia de impunere Nr. 129105 din 12/02/2019, pe numele SÂRBE ANAMARIA - CRINA
ANUNȚ COLECTIV - DECIZII DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE PENTRU ANUL 2019

ANUNȚ COLECTIV - DECIZII DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE PENTRU ANUL 2019

În temeiul art. 47 alin. (5) lit. b din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizata vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, Decizii de impunere – persoane juridice pentru anul 2019.
ANUNȚ COLECTIV -DECIZII DE IMPUNERE PERSOANE FIZICE PENTRU ANUL 2019

ANUNȚ COLECTIV -DECIZII DE IMPUNERE PERSOANE FIZICE PENTRU ANUL 2019

În temeiul art. 47 alin. (5) lit. b, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizata vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, Decizii de impunere - persoane fizice pentru anul 2019
ANUNȚ COLECTIV - PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE - AMENZI

ANUNȚ COLECTIV - PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE - AMENZI

În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Înapoi