Serviciul de Asistenţă Socială

Lucrări de deratizare şi dezinsecţie la blocurile de locuinţe sociale şi de necesitate

În perioada 11.09.2017 - 21.09.2017 Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare prin Biroul Locuinţe Sociale şi de Necesitate a desfăşurat o amplă acţiune de dezinsecţie şi deratizare a locuinţelor sociale şi de necesitate

Anunt achiziţie echipamente de joacă pentru creşă

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SATU MARE( SPAS) cu sediul în Satu Mare, str. Ilișești, nr.4, în calitate de autoritate contractantă dorește să încheie un contract de achiziție publică directă pentru: Achiziția de echipamente de joacă pentru creșă.

Anunț achiziție directă lucrări de renovare creșă

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SATU MARE( SPAS) cu sediul în Satu Mare, str. Ilișești, nr.4, în calitate de autoritate contractantă dorește să încheie un contract de achiziție publică directă pentru: Achiziția de lucrări de renovare creșă.
Lucrări de igienizare și dezinsecție în creșele din subordinea SPAS

Lucrări de igienizare și dezinsecție în creșele din subordinea SPAS

Primăria Municipiului Satu Mare prin Serviciul Public de Asistență Socială și Centrul de Creșe anunță demararea lucrărilor de igienizare și dezinsecție în cele 7 unități de învățământ antepreșcolar aflate în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială.

Anunt achizitii publice

Serviciul Public de Asistență Socială, cu sediul în Satu Mare str. Ilișești nr.4 în calitate de autoritate contractantă, dorește să încheie un contract de achiziție publică, pentru achizitia directă de computere personale, cod 30213000-5.
Înapoi