Serviciul de Asistenţă Socială

Anunţ concurs

Anunţ concurs

A N U N Ţ Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Ilişeşti, nr. 4, organizează concurs de recrutare, în data de 9 Ianuarie 2018 orele 10,00 proba scrisă şi în data de 11 Ianuarie 2018 orele 10,00 interviul, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante: Compartimentul Calitate, Relații cu Publicul – Expert Local: Referent (Expert local romi), gradul II – 1 post, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. Centrul Creșe în Sistem Public: Muncitor calificat (Bucătăreasă), treapta 1 – 1 post, studii medii.
Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor

Lucrări de deratizare şi dezinsecţie la blocurile de locuinţe sociale şi de necesitate

În perioada 11.09.2017 - 21.09.2017 Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare prin Biroul Locuinţe Sociale şi de Necesitate a desfăşurat o amplă acţiune de dezinsecţie şi deratizare a locuinţelor sociale şi de necesitate

Anunt achiziţie echipamente de joacă pentru creşă

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SATU MARE( SPAS) cu sediul în Satu Mare, str. Ilișești, nr.4, în calitate de autoritate contractantă dorește să încheie un contract de achiziție publică directă pentru: Achiziția de echipamente de joacă pentru creșă.

Anunț achiziție directă lucrări de renovare creșă

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SATU MARE( SPAS) cu sediul în Satu Mare, str. Ilișești, nr.4, în calitate de autoritate contractantă dorește să încheie un contract de achiziție publică directă pentru: Achiziția de lucrări de renovare creșă.
Înapoi