Proiecte de hotărâri

Anunt privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 19.01.2012

            În conformitate cu prevederile art.6 din  Legea nr. nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următorele proiecte de act normativ ce urmează a fi supuse aprobării  Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 19.01.2012, ora 14,00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

 

Şedinta extraordinara 23.02.2012 Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2012.

Anunt privind convocarea sedintei ordinare din data de 30.08.2012

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următorele proiecte de act normativ ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 30.08.2012, ora 14,00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

Anunt privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local in data de 29.11.2012

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.2029/22.11.2012, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 29.11.2012, ora 14,00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:

Anunt privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local in data de 24.01.2013

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr.118/17.01.2013, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în şedinţa ordinară din data de 24.01.2013, ora 14,00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare:
Înapoi