Planuri urbanistice zonale / de detaliu / PUG

 

În această categorie puteţi consulta documentaţiile pentru Planurile Urbanistice Zonale respectiv de Detaliu depuse spre aprobare. Afişarea este făcută în ordinea cronologică publicării documentului, cel mai recent document publicat fiind primul afişat. Forma finală aprobată în şedinţele consiliului local se regăseşte în categoria Hotărâri ale Consiliului local.

Daca aveti sugestii si reclamaţii in legatură cu proiectele propuse nu ezitaţi să trimiteţi un mesaj.

PUZ - SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ DE PROTECȚIE LEA ÎN ZONĂ DE LOCUIT CU PARCELARE PRIN DEVIERE LEA ȘI TRANSFORMARE ÎN LES PE TRONSONUL DEVIAT SATU MARE ZONA STR. TELEKI BLANKA

PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ DE PROTECȚIE LEA ÎN ZONĂ DE LOCUIT CU PARCELARE PRIN DEVIERE LEA ȘI TRANSFORMARE ÎN LES PE TRONSONUL DEVIAT  SATU MARE ZONA STR. TELEKI BLANKA

 

 

PUZ - CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+2 CU SPAȚII DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ SATU MARE STR. CAREIULUI NR. 7

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+2 CU SPAȚII DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
SATU MARE STR. CAREIULUI NR. 7

PUZ - CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ CU ATELIERE, ALEI, PLATFORME, STAȚIE DE MIXTURI ASFALTICE ȘI STAȚIE DE BETOANE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 160385, 155347, 168892, 169792

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ CU ATELIERE, ALEI, PLATFORME, STAȚIE DE MIXTURI ASFALTICE ȘI STAȚIE DE BETOANE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 160385, 155347, 168892, 169792


 

PUZ - EXTINDERE CIMITIR CU CASE MORTUARE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 163748

PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE CIMITIR CU CASE MORTUARE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 163748

PUZ - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE ZONA STR.CĂPRIOAREI NR. CADASTRALE 164264, 165067

PLANUL URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE  SATU MARE ZONA STR.CĂPRIOAREI  NR. CADASTRALE 164264, 165067

 

 

PUZ - LOTIZARE LOCUINŢE INDIVIDUALE SATU MARE ZONA STR. ION POPDAN NR. CADASTRAL 163643

PLANULUI URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE LOCUINŢE INDIVIDUALE  SATU MARE ZONA STR. ION POPDAN NR. CADASTRAL 163643

 

 

PUZ - LOTIZARE CU DESCHIDERE DE STRADĂ – LOCUINȚE FAMILIALE SATU MARE ZONA STR. POLIGONULUI

 

PLAN URBANISTIC ZONAL  - LOTIZARE CU DESCHIDERE DE STRADĂ - LOCUINȚE FAMILIALE  SATU MARE ZONA STR. POLIGONULUI

 

 

PUZ - LOCUINŢE INDIVIDUALE P-P+1 SATU MARE STR. POLIGONULUI

PLAN URBANISTIC ZONAL - LOCUINŢE INDIVIDUALE P-P+1 SATU MARE STR. POLIGONULUI

PUZ - LOTIZARE CU DESCHIDERE DE STRADĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+1 SATU MARE STR. DARA NR CADASTRAL 165269

PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE CU DESCHIDERE DE STRADĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+1 SATU MARE STR. DARA NR CADASTRAL 165269

PUD- CONSTRUIRE DEPOZIT DE PIESE AUTO SATU MARE STR. CÂMPULUI NR. 51

Plan Urbanistic Detaliu - CONSTRUIRE DEPOZIT DE PIESE AUTO SATU MARE STR. CÂMPULUI NR. 51

PUD - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SATU MARE STR. DIMITRIE BOLINTINEANU NR. 31

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SATU MARE STR. DIMITRIE BOLINTINEANU NR. 31

 

 

PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, REALIZARE DE PARCĂRI, AMENAJAREA INCINTEI CU SPAŢII VERZI PLANTATE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, ÎMPREJMUIREA TERENULUI, AMPLASARE POST TRAFO, BRANŞARE LA UTILITĂŢI, ORGANIZARE DE ŞANTIER, AMENAJARE ACCESE SATU MARE STRADA DIGULUI NR. 6

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, REALIZARE DE PARCĂRI, AMENAJAREA INCINTEI CU SPAŢII VERZI PLANTATE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, ÎMPREJMUIREA TERENULUI, AMPLASARE POST TRAFO, BRANŞARE LA UTILITĂŢI, ORGANIZARE DE ŞANTIER, AMENAJARE ACCESE SATU MARE STRADA DIGULUI NR. 6

PUZ - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR. CĂPRIOAREI NR. CADASTRALE 179006, 179005, 12314, 12803

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR. CĂPRIOAREI
NR. CADASTRALE 179006, 179005, 12314, 12803

PUZ - LOTIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 152020, 152033

PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 152020, 152033

PUZ - AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT PENTRU TERENURI DE SPORT SATU MARE ZONA STR. AUREL VLAICU NR CADASTRAL 174113, 174114

PLAN URBANISTIC ZONAL - AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT PENTRU TERENURI DE SPORT SATU MARE ZONA STR. AUREL VLAICU NR CADASTRAL 174113, 174114

PUD - CONSTRUIRE APARTHOTEL P+2 SATU MARE STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 17

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE APARTHOTEL P+2 SATU MARE STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 17

PUZ – ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢII COMERCIALE, SERVICII ŞI AGREMENT SATU MARE STR. CAREIULUI NR. 3

PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢII COMERCIALE, SERVICII ŞI AGREMENT SATU MARE STR. CAREIULUI NR. 3

PUZ - PARCARE ETAJATĂ S+P+2 SATU MARE STR MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 5

PLAN URBANISTIC ZONAL - PARCARE ETAJATĂ S+P+2 SATU MARE STR MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 5

PUZ – PARCARE ETAJATĂ S+P+4 SATU MARE STR. DECEBAL NR. CADASTRAL 180649

PLAN URBANISTIC ZONAL  - PARCARE ETAJATĂ S+P+4 SATU MARE STR. DECEBAL NR. CADASTRAL 180649

PUZ - AMENAJARE DEPOZIT PRODUSE FARMACEUTICE SATU MARE NR. CADASTRALE 152043, 179786

PLAN URBANISTIC ZONAL - AMENAJARE DEPOZIT PRODUSE FARMACEUTICE SATU MARE NR. CADASTRALE 152043, 179786

PUZ – ZONĂ DE LOCUIT CU CASE UNIFAMILIALE SATU MARE STR. IONIŢĂ ANDRON, STR. CSIPLER SANDOR NR. CADASTRALE 151253, 150772, 169372

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU CASE UNIFAMILIALE SATU MARE STR. IONIŢĂ ANDRON, STR. CSIPLER SANDOR NR. CADASTRALE 151253, 150772, 169372

PUZ - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE P-P+1E SATU MARE STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 181170, 160679

PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE P-P+1E SATU MARE STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 181170, 160679

PUZ - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE SATU MARE STR. DOROBANŢILOR NR. CADASTRAL 150877

PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE SATU MARE STR. DOROBANŢILOR NR. CADASTRAL 150877

PUZ - ZONĂ MIXTĂ – SERVICII MEDICALE, APARTHOTEL ŞI REZIDENŢIALĂ SATU MARE B-DUL HENRI COANDĂ NR. 11

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ - SERVICII MEDICALE, APARTHOTEL ŞI REZIDENŢIALĂ
SATU MARE B-DUL HENRI COANDĂ NR. 11

PUZ - ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+1-2 NIVELE SATU MARE STR. PANAIT CERNA NR. CADASTRAL 174495 - HCL 187/29.08.2019

PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+1-2 NIVELE SATU MARE STR. PANAIT CERNA NR. CADASTRAL 174495

 

 

Înapoi