Plan strategic de dezvoltare

INTRODUCERE

 

Municipiul Satu Mare a facut un pas curajos atunci când a decis să participe la implementarea proiectului intitulat "Dezvoltarea Capacității Manageriale a Administrațiilor Publice Locale din România", un proiect finanțat în comun de către Guvernul României, Agenția Canadiană de Dezvoltare Internațională și PGF/GTA Internațional. Doar trei municipii, Satu Mare, Arad și Timișoara, au fost alese și au fost de acord să participe la această nouă și îndrăzneață abordare a administrării publice locale din această țară.

În concordanță cu obiectivele poiectului și cu procesul de planificare strategică, oficialii locali, atât cei aleși cât și cei numiți, s-au întâlnit să discute problemele actuale și să identifice câteva din provocările cărora Primăria Municipiului Satu Mare trebuie să le facă față. Această trecere în revistă a situației prezente a început în luna mai a anului 2001. Informațiile adunate au format o importantă bază pentru analiza SWOT (Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări), care a fost coordonată atât de grupuri și organizații externe, cât și de oficialii locali, aleși și numiți, în toamna primului an al proiectului.

Mijloacele și instrumentele necesare pentru realizarea unui proces eficient de consultare externă au fost dezvoltate sub îndrumarea PGF/GTA Internațional, firma canadiană de consultanță din cadrul proiectului. Comitetul Local de Coordonare al Proiectului a pregătit o listă a grupurilor și organizațiilor ce urmau să participe la consultarea externă, după care Primarul a invitat grupurile să participe la ședințele de consultări organizate la Primăria Municipiului.

Angajați ai Primăriei au luat parte la sesiuni de pregătire în vederea familiarizării cu aptitudinile și sarcinile necesare pentru asigurarea succesului procesului de consultare. Acețtia au moderat ambele sesiuni de consultări fiind asistați de partenerii canadieni. Cei care au participat la programele de instruire referitoare la consultarea publică au dobândit aptitudinile necesare continuării acestui proces și după încheierea parteneriatului canadian.

Rezultatele procesului de consultare au generat o viziune largă asupra municipiului Satu Mare datorită faptului că participanții au fost selecționați din practic toate domeniile de activitate din oraș. Profesori, elevi, oameni de afaceri, industriași, persoane din cadrul diverselor asociații culturale și servicii sociale, pensionari, bărbați și femei din diverse domenii, oficiali locali aleși și numiți, cu toții au contribuit la rezultatele prezentate în Planul Strategic. Procesul de Planificare Strategică depinde de tipul de contribuții puse la dispoziție de către cetățenii comunității orașului Satu Mare.

Decizia Consiliului Local de a participa la proiectul comun Canadiano-Român a oferit atât consilierilor cât și cetățenilor oportunitatea de a se familiariza cu modelul deschis și transparent de administrare locală. Consiliul Local, cel mai important factor de decizie local, a participat la sesiuni în cadrul cărora au fost oferite rezultatele consultărilor referitoare la dezvoltarea orașului și la viitoarele direcții ce trebuiesc adoptate. Sugestiile și comentariile primite în cadrul acestor sesiuni sunt integrate în Planul Strategic elaborat pentru Primăria Municipiului Satu Mare.

Situația existentă în Satu Mare în 2002 este prezentată mai jos sub forma analizei SWOT (Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări). Rezultatele au condus la elaborarea unei VIZIUNI și a unui plan de acțiune pentru viitorul orașului nostru. Toată lumea în oraș trebuie acum să se angajeze la respectarea unui set de VALORI care vor coordona atât guvernarea cât și administrarea tuturor activităților civice. Aderarea la strategia descrisă în acest Plan va servi în viitor spre binele cetățenilor. Și acum, fie că noi toți să ne desfășurăm activitățile în armonie în vederea realizării Orașului ideal pe care ni-l dorim.

La elaborarea și realizarea Planului nostru Strategic au contribuit multe persoane. Toți cei care au participat sau contribuit la acest efort, fie că fac parte din cadrul administrației publice locale sau din publicul larg, merită mulțumiri pentru eforturile lor. Se justifică menționarea specială a contribuției valoroase a Comitetului de Coordonare al Proiectului. Trei membrii s-au dedicat total procesului și merită o apreciere specială: dl. Viceprimar Iuliu Ilyes, dna. Anamaria Biris și dra. Adriana Lenghel au fost persoane cheie în cadrul procesului și au contribuit cu cunoștințele, sprijinul logistic si resursele necesare realizării acestui proces. Dl. Viceprimar Viorel Solschi, dna. Lucia Ursu și dl. Cristian Erdei din cadrul Cabinetului Primarului au participat de asemenea periodic în cadrul Comitetului de Coordonare al Proiectului.

 

MUNICIPIUL SATU MARE 2002
(ANALIZA SWOT )

 

Numeroasele intalniri cu reprezentanti ai diferitelor institutii si organizatii locale au condus la formarea unei liste de fapte si opinii asupra carora au cazut cu totii de acord in interpretarea situatiei existente astazi. Aceasta va forma baza Planului Strategic pentru municipiul Satu Mare si a unei viziuni clare asupra viitorului. Va fi la latitudinea tuturor celor interesati de orasul nostru sa utilizeze acest Plan pentru cladirea unui viitor mai bun.

 

PUNCTE FORTE

Satu Mare, oras situat strategic langa granita cu Ungaria, este municipiul resedinta de judet al unei regiuni bogate. Aeroportul international si reteaua de cale ferata permit deschiderea atat spre pietele europene cat si spre alte regiuni ale tari. Raul Somes si frumusetile naturale ale regiuni resprezinta avantaje care pot fi exploatate.

Forta de munca bine calificata si accesibila la costuri relativ scazute reprezinta caracteristici atractive ale orasului. Rata relativ a scazuta a somajului reflecta morala solida vis-a-vis de munca a populatiei.

Existenta grupurilor multiculturale si etnice puternic reprezentate care traiesc in armonie, precum si a puternicelor traditii culturale si religioase care se manifesta si printr-un larg numar de evenimente culturale;

Populatia, incluzand tineretul, care este hotarata sa imbunatateasca situatia prezenta. O administrare receptiva si deschisa noilor idei;

Un oras curat cu aer proaspat, o zona nepoluata cu surse de apa de o buna calitate.

 

PUNCTE SLABE

Satu Mare nu are o viziune clara asupra viitorului sau, nu are universitate, nu are o baza industriala sau turistica solida. De asemenea nu dispune nici de capitalul necesar modernizarii infrastructurilor imbatranite, inclusive a cladirilor istorice.
Nu se acorda importanta egala dezvoltarii diferitelor parti ale orasului.

Lipseste lobby-ul politic si economic organizat; lipseste initiativa privata si exista o imagine negativa prezentata in mass-media. Comunicarea este deficitara intre toti cei implicati in activitatile locale.

Nu exista suficiente oportunitati pentru tineret. Institutiile de invatamant nu dispun de strategii globale de comunicare; scolile, bibliotecile si spitalele se confrunta cu lipsuri in domeniul dotarilor si spatiilor.

Lipsesc spatiile verzi si facilitatile de recreere adecvate.


OPORTUNITĂȚI

Crearea unei imagini a orasului Satu Mare care sa permita capitalizarea punctelor forte: apropierea de Ungaria si Ucraina, calitatea buna a solului adecvata practicarii agriculturii, existenta industriilor nepoluante, existenta unui patrimoniu istoric.

Finalizarea planificarii parcului industrial; restructurarea uzinei Unio; concentrarea pe problemele economice in vederea crearii unui cadru adecvat; facilitarea parteneriatelor dintre intreprinzatorii locali si cei straini; dezvoltarea turismului; exploatarea apelor termale existente. Conservarea cladirilor istorice din Centrul Vechi al orasului;

Stabilirea unui dialog social (ex. continuarea procesului de consultare publica);

Dezvoltarea unui sistem de informatii cuprinzator referitor la schimbarile legislative;

Dezvoltarea unei strategii pentru educatie si training in vederea pastrarii tineretului in oras.

 

AMENINȚĂRI

Pozitionarea in afara marilor center economice europene;

Exodul creierelor: muncitorii calificati pleaca in vest; tineretul emigreaza in strainatate;

Declinul calitatii vietii poate duce la instabilitate politica; lipsa institutiilor de invatamant superior;

Lipsa solutiilor pe termen lung pentru problemele socio-economice; dezvoltarea limitata a sectorului industrial; climat nefavorabil investitiilor; transport in public nesatisfacator; costul ridicat al utilitatilor; efectele privatizarii;

Politicile administratiei publice locale; slaba calitate a managementului urban;

Absenta implicarii comunitatii in dezvoltarea orasului; acces dificil la informatii.

 

MUNICIPIUL SATU MARE

VIZIUNEA pentru 2010


Participantii au fost incurajati sa viseze despre viitorul lor oras. Urmatoarea VIZIUNE este rezultatul contributiei tuturor participantilor.

In anul 2010, Satu Mare este un oras care promoveaza modernitatea; un oras cu un mare viitor. Ca si resedinta a unui judet cu o bogata diversitate culturala a creat armonie intre locuitorii sai si si-a construit o imagine pozitiva. Dezvoltarea orasului este rezultatul unei initiative colective la care organizatiile comunitatii si cetatenii contribuie cu eforturi si resurse concertate. Participarea publica la activitatile civice este considerata ca o temelie a succesului sau. Oficialitatile orasului au dat dovada de spirit de initiativa in crearea unui mediu propice pentru o buna calitate a vietii cetatenilor orasului. S-a imbunatatit calitatea serviciilor disponibile cetatenilor si practicile de management din cadrul Primariei sunt solide si eficiente.

Parcul Industrial din Satu Mare este un centru prosper care ofera locuri de munca foarte bine platite, iar orasul se lauda cu o rata scazuta a somajului. Noi centre de afaceri au fost infiintate in zonele cheie ale orasului. Satu Mare a promovat intr-o maniera agresiva cresterea economica in paralel cu adresarea nevoilor sociale ale populatiei. Industriile sunt ecologice si sunt bazate pe parteneriate intre investitori straini si intreprinzatori locali. Noul centru de depozitare al deseurilor solide exemplifica importanta acordata protectiei mediului inconjurator. Succesul a fost construit prin includerea tuturor grupurilor reprezentate in intreaga regiune.

Conservarea patrimoniului, impreuna cu un plan eficient si temeinic de dezvoltare urbana, a condus la o mixtura dintre vechi si modern. Pe parcursul tuturor anotimpurilor sunt organizate activitati comunitare si culturale majore.

In urma unor eforturi si activitati sustinute infrastructura orasului a fost adusa la un nivel standard acceptabil. Spatii verzi si zone de recreere sunt puse la dispozitia cetatenilor orasului. Planul de Trafic care a fost adoptat impreuna cu un plan temeinic referitor la infrastructurile majore, au imbunatatit in mare masura circulatia autovehiculelor si au asigurat circulatia in siguranta a pietonilor.

Primaria Satu Mare este angajata in asigurarea unui plan strategic dinamic si va continua sa elaboreze versiuni imbunatatite ale acestuia prin realizarea unor consultari sporite cu cetatenii.

 

VALORI
pentru guvernarea si administrarea

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

Fiecare oficial al Primariei Satu Mare - fie ales, fie numit -, trebuie sa se angajeze la respectarea valorilor de mai jos. Ele sunt de o importanta majora pentru Satu Mare daca se doreste realizarea viziunii pe care o avem asupra viitorului.

Rol de lider: Satu Mare va exploata punctul forte de a avea o populatie multiculturala in vederea devenirii unui lider regional din punct de vedere economic si social. Scopul va fi o administratie civica eficienta.

Procesul decizional: Primaria Satu Mare va incuraja participarea maxima a cetatenilor orasului la toate aspectele procesului decizional al administratiei publice locale. Deciziile vor fi luate intr-o maniera corecta si echilibrata.

Dezvoltare durabila: Toate deciziile si actiunile administratiei publice locale vor respecta mediul inconjurator, in timp ce se va asigura protectia resurselor naturale si a patrimoniului nostru.

Transparenta si corectitudine: Procesul decizional si de guvernare vor fi realizate intr-o maniera deschisa oferind tuturor acces egal la toate serviciile Primariei. Fiecare persoana va fi tratata cu respect si demnitate. Obiectivul final va fi crearea unei baze crescute pentru cladirea increderii populatiei in guvernarea locala. Tuturor grupurilor culturale, entice si religioase li se va asigura acces total la administratia publica locala.


DOMENII CHEIE SI OBIECTIVE STRATEGICE

Sesiunile de consultari au avut drept rezultat o lunga lista de probleme care trebuiesc rezolvate. Nu toate nevoile vor fi satisfacute. Resursele disponibile si cele viitoare sunt limitate si trebuiesc utilizate in modul cel mai eficient si eficace. Acesta este motivul pentru care este necesar sa se stabileasca scopuri si obiective. Acestea au fost puse in ordinea de prioritate care va fi prezentata mai jos. Cinci domenii au fost supuse atentiei noastre. Aceasta nu inseamna ca alte probleme importante trebuiesc neglijate. Din contra, serviciile existente solicitate de catre cetateni trebuie prestate la un standard inalt si profesionist. Aceste scopuri si obiective sunt destinate pentru a fi utilizate in vederea unei mai bune planificari si prestari a tuturor serviciilor, mai ales a celor scoase in evidenta ca fiind prioritare. Fiecare scop si obiectiv rezultat in urma analizei SWOT a fost inclus in cadrul Domeniilor Cheie. Obiectivele Strategice care rezulta din fiecare Domeniu Cheie sunt prezentate in ordinea prioritatii lor. S-a incercat prezentarea tuturor problemelor care au fost prezentate in cadrul procesului de consultare. Obiectivele Strategice sunt prezentate ca avamd prioritate majora, ele trebuind realizate in cadrul unor termene scurte si medii. In cadrul Altor Obiective sunt cuprinse acele probleme care au fost semnalate dar a caror solutionare in maniera prioritara nu este posibila deoarece nu exista nici resursele, nici circumstantele necesare. Acestea ar trebui revizuite anual in vederea determinarii relevantei si aplicabilitatii lor.

 

DOMENIUL CHEIE NR 1

INFRASTRUCTURA ȘI PATRIMONIUL COMUNITĂȚII

Dezvoltarea si implementarea planului urbanistic;
Dezvoltarea infrastructurii locale (drumuri, poduri, parcari, utilitati, etc.);
Conservarea si punerea in valoare a patrimoniului spiritual si material al comunitati.

OBIECTIVE STRATEGICE:

Revizuirea si imbunatatirea planului urbanistic al orasului;
Planul de investiţii de capital se va elabora pânã la 01.01 2003;
Dezvoltarea unui plan de zece ani pentru principalele investitii de capital si de reconstructie a infrastructurii orasului, ->cu ajutorul ierarhizarii prioritatilor. Planul urmeaza sa fie revizuit in fiecare an;
Dezvoltarea unui plan care sa valorifice bogatul capital uman al orasului Satu Mare reprezentat prin existenta a ->numeroase grupuri etnice;
Asigurarea conservarii si pastrarii patrimoniului istoric.

ALTE OBIECTIVE:

Consultarea populatiei si comunitatii referitor la planul urbanistic revizuit;
Solicitarea de finantari de la diferite agentii si departamente pentru acoperirea costurilor de reconstructie;
Infiintarea unei Sectii de Arta Moderna in cadrul actualului Muzeu de Arta.

 

DOMENIUL CHEIE NR 2

DEZVOLTAREA ECONOMICA

Dezvoltarea unei strategii economice pentru oras;
Crearea unui mediu economic favorabil pentru atragerea de investitori straini;

OBIECTIVE STRATEGICE:

Continuarea activitatii de planificare si dezvoltare a parcului industrial si atragerea de potentiali investitori;
Dezvoltarea unui concept de " incubator de afaceri " pentru companiile existente si pentru cele potentiale in vederea asistarii lor in crearea de noi locuri de munca;
Organizarea unui forum pentru toti agentii economici interesati in schimbarea strategiei de dezvoltare economica a orasului si in modalitatea in care ei pot contribui la o strategie generala;
Sustinerea IMMurilor si turismului in crearea de noi locuri de munca in oras.

ALTE OBIECTIVE:

Evaluarea potentialului dezvoltarii agriculturii si a altor sectoare cheie care ar putea contribui la dezvoltarea economica a orasului si a regiunii.

 

DOMENIUL CHEIE NR 3

MEDIUL INCONJURATOR

Adoptarea unor politici de dezvoltare durabila a comunitatii;
Imbunatatirea calitatii serviciilor de aprovizionare cu apa si de canalizare;
Elaborarea unui program coerent de management al deseurilor.

OBIECTIVE STRATEGICE:

Elaborarea de politici si principii durabile referitoare la dezvoltarea actuala si viitoare a orasului Satu Mare;
Continuarea strategiilor si actiunilor de imbunatatire a calitatii aerului si a sistemului de canalizare;
Elaborarea unei strategii regionale a managementului deseurilor;
Initierea imediata a procesului de gasire a unei amplasari corespunzatoare pentru inlocuirea actualei gropi de gunoi.

ALTE OBIECTIVE:

Dezvoltarea unui plan coerent referitor la spatiile verzi si la spatiile destinate recreerii.

 

DOMENIUL CHEIE NR 4

GUVERNAREA SI ADMINISTRAREA ORASULUI

Parteneriate intre administratia publica si sectorul privat;
Imbunatatirea practicilor de management si de administratie;
Asigurarea unei administratii locale profesioniste.

OBIECTIVE STRATEGICE:

Implementarea unui proces de consultare continua, atat interna cat si externa;
Imbunatatirea comunicarii si colaborarii intre departamente, institutii si societatea civila;
Examinarea procedurilor si proceselor de adoptare a politicilor Consiliului Local;
Revizuirea proceselor de functionare si de decizie ale Consiliului Local;
Dezvoltarea unui model de echipa de management creata pentru managerii fiecarui departament al Primariei, avand mandatul de a implementa planul strategic;
Dezvoltarea unui plan de training si de perfectionare bazat pe evaluarea necesitatilor si compatibil cu actiunile initiate.

ALTE OBIECTIVE:

Dezvoltarea unei strategii de informare a populatiei privind activitatea Primariei avand ca grup tinta tineretul;
Dezvoltarea unei strategii de imbunatatire a imaginii Primariei si a angajatilor autoritatilor publice locale;
Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu alte orase prin infratiri si prin alte modalitati care sa aduca beneficii si sa sprijine dezvoltarea orasului Satu Mare.

 

DOMENIUL CHEIE NR 5

CALITATEA VIETII

Imbunatatirea politicilor social si culturale si de integrare a tuturor cetatenilor;
Strategie educationala si de training;
Implementarea unei strategii pentru dezvoltarea educatiei universitare in oras.

OBIECTIVE STRATEGICE:

Initierea dialogului intre Primarie si diferite organizatii culturale in vederea dezvoltarii unei strategii culturale in Satu Mare;
Stabilirea unor relatii de colaborare solide intre Primarie si ONG-uri in vederea imbunatatirii conditiei sociale a tuturor cetatenilor;
Stabilirea necesitatilor eduactionale ale regiunii si clasificarea oportunitatilor existente la nivelul invatamantului superior in vederea intensificarii si imbunatatirii educatiei la toate nivelele.

ALTE OBIECTIVE:

Gasirea unor oportunitati suplimentare in vederea oferirii de cazare in conditii avantajoase si adecvate care sa inlocuiasca si sa suplimenteze inventarul existent;
Infiintarea unui organism in cadrul primariei care sa promoveze si sa coordoneze activitatile culturale, artistice, de recreere si de petrecere a timpului liber.

STRATEGII

In vederea realizarii viziunii si a acestor prioritati, urmatoarele strategii trebuiesc implementate:
Scoaterea in evidenta a importantei tineretului si a strategiei educationale;
Cresterea nivelului veniturilor Primariei;
Imbunatatirea ciclului administrativ si bugetar pentru administratia locala;
Crearea unei echipe de management la nivelul Primariei, a carei responsabilitate ar fi monitorizarea si implementarea Planului Strategic;
Sprijinirea voluntariatului si a grupurilor si organizatiilor comunitare;
Crearea unui contract social intre administratia publica locala si organizatiile sociale;
Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de catre administratia publica locala cetatenilor orasului;
Guvernarea si administrarea intr-o maniera care sa permita crearea relatiilor de conexiune intre aspectele SOCIALE, ECONOMICE si ale MEDIULUI INCONJURATOR in toate activitatile desfasurate, asa cum este prezentat in graficul de mai jos.

 

EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC

In vederea evaluarii periodice a evolutiei planului si continutului acestuia, va fi implementat un proces de evaluare. ->Acest plan va avea doua dimensiuni principale, si anume o dimensiune de formare si una de consolidare. Ambele abordari vor masura performantele in comparatie cu obiectivele. Evaluarea formativa va fi efectuata in fiecare an in vederea realizarii imbunatatirilor si corectarilor impuse de progresul inregistrat.
De asemenea vor fi examinate si rezultatele comparabile prin evaluarea rezultatelor celor trei orase in care se implementeaza proiectul parteneriatelor canadiene. Consiliul Local va initia formarea unei comisii formata din cinci consilieri care vor supraveghea rezultatele planului. Un raport annual va fi prezentat Consiliului Local asupra evolutiei planului si asupra actiunilor necesare pentru ajustari in cadrul anumitor domenii.

 

 

Înapoi