Monumente de arhitectură, biserici

Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril"


Adresa: str.1 Decembrie 1918, nr.4

Monumentala clădire a catedralei române a fost construită între anii 1932-1937, fiind aşezată pe locul vechii biserici româneşti din Satu Mare, construită între anii 1799-1803.

 

Catedrala Ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului"

Adresa: Parcul - Bulevardul Dr. Vasile Lucaciu

Se oficiază slujbe religioase zilnic de la 8 la 9

Preot paroh Alexandru Tincu

 

A fost construită între anii 1932-1937.

Biserica Romano Catolică Calvaria


Adresa:
str. Mihai Eminescu nr.3

 

A fost construită pe urmele bisericii vechii cetăţi Castrum - Zothmar, în anul 1844 dar fundaţia, din cauza nisipilui a cedat şi zidurile s-au crăpat. A fost reconstruită în întregime între 1908-1909 de catre fraţii Weszelovszky.

Biserica Reformată "cu lanţuri"

Adresa: P-ţa Păcii nr.8

 

Biserica reformată ,,cu lanţuri" reprezintă un monument semnificativ pentru imaginea arhitecturii oraşului în sec. al XVIII-lea.

Sinagoga

Adresa: str. Decebal nr. 6

 

Este construită în stil maur la începutul secolului; prezintă o faţadă tripartită cu avancorp central, alături se află casa de rugăciune cu templul.

Monumentul Ostaşului Român

Adresa: B-dul Vasile Lucaciu nr.2

 

Monumentul Ostaşului este ridicat în semn de omagiu soldaţilor Armatei a IV-a care au purtat lupte grele pe aceste meleaguri în octombrie 1944 pentru eliberarea teritoriului de nord al României.

Statuia Lupa Capitolina (Lupoaica)

Locație : Parcul Vasile Lucaciu

 

Statuia este o copie a celebrei Lupoaice Napocene, executată de sculptorul Radu Ciobanu, simbol al latinităţii românilor.

Catedrala romano-catolică

Forma definitivă de azi catedralei datează din timpul episcopiei lui Hám János.El a construit porticul împodobit înaintea faţadei, el a aşezat pe faţadă statuia Mântuitorului şi în dreapta lui statuia apostolului Sf.Petru şi în stânga lui statuia apostolului Sf.Paul , iar în nişele dedesubtul turnurilor statuile regelui Sf.Ştefan şi a regelui Sf. Ladislau.

Turnul Pompierilor

S-a construit în anii 1903-1904. Turnul are o înălţime totală de 45 m.

La bază turnul are secţiune rectangulară în exterior cu latura de 4,32 m, interiorul fiind realizat octogonal, grosimea pereţilor fiind de 80 cm.

Înapoi