Lista proiectelor cu finanțare UE

PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
DERULATE DE MUNICIPIUL SATU MAREA. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL ASISTENŢEI COMUNITARE EUROPENE DE PREADERARE „PHARE"


 

A.1. Proiecte mari de dezvoltare de infrastructură 

 • Municipiul Satu Mare : aplicant şi beneficiar

A.2. Proiecte mici, în parteneriat

 •  Municipiul Satu Mare : aplicant şi beneficiar

A.3. Proiecte mici, în parteneriat

 •  Municipiul Satu Mare : partener Aplicant şi beneficiar : organizaţiile partenere

 

 

B. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL ASISTENŢEI COMUNITARE EUROPENE DE PREADERARE „ISPA"


 • Municipiul Satu Mare : aplicant şi beneficiar

 

 

C. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL UNOR PROGRAME DE FINANŢARE
EUROPENE PENTRU PROIECTE MICI ÎN PARTENERIAT


 • Municipiul Satu Mare : partener
 • Aplicant şi beneficiar : organizaţiile partenere

 


D. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL ALTOR PROGRAME DE FINANŢARE
EXTERNE


 • Municipiul Satu Mare : beneficiar
 • Aplicant şi coordonator : organizaţiile partenere

 

 


E. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL UNOR PROGRAME NAŢIONALE


 • Aplicant şi beneficiar : municipiul Satu Mare

E.1. Proiecte în domeniul mediului înconjurător

 

E.2. Proiecte în domeniul social

 F. PROGRAME DE FINANŢARE ÎN CADRUL FONDURILOR STRUCTURALE
2007 - 2013F.1. Axa Prioritară 3 : „Îmbunătăţirea Infrastructurii Sociale"


F.2. Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România

 A. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL ASISTENŢEI COMUNITARE EUROPENE DE PREADERARE -PHARE-


A.1. Proiecte mari de dezvoltare de infrastructură
Municipiul Satu Mare : aplicant şi beneficiar

 

 •  Programul : Phare Coeziune Economico - Socială şi Infrastructură 2000-2001 

 

Denumirea : „PARC INDUSTRIAL SUD ÎN MUNICIPIUL SATU MARE"
Aplicant : municipiul Satu Mare
Autoritatea contractantă : Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Valoarea totală : 5.762.706 Euro, din care :
- finanţare nerambursabilă Phare : 3.951.488 Euro,
- finanţare de la bugetul de stat : 1.317.354 Euro,
- cofinanţare de la bugetul local : 493.864 Euro
Perioada : iunie 2003 - octombrie 2005

 

 •  Programul Phare CBC de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria RO 2002/000-628-01

 

Denumirea : „TRECEREA PESTE CALEA FERATĂ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE PE RUTA DN 19 SPRE PETEA (RO) - CSENGERSIMA (HU)/ PASAJ  SUPERIOR RUTIER SATU MARE"
Aplicant : municipiul Satu Mare
Autoritatea contractantă : Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Valoarea totală : 6.990.000 Euro, din care :
- finanţare nerambursabilă Phare : 2.500.000 Euro,
- cofinanţare de la bugetul local : 4.490.000 Euro.
Perioada : iunie 2005 - octombrie 2007

 


A.2 Proiecte mici, în parteneriat
Municipiul Satu Mare : aplicant şi beneficiar

 

 •  Programul : Phare 2004 de Vecinătate România - Ucraina 2004 - 2006 RO 2004/016 - 942.01.02.05

 

Denumirea : „STUDIU PRIVIND OPORTUNITĂŢILE DE COOPERARE TRANS-FRONTALIERĂ ÎNTRE MUNICIPIUL SATU MARE ŞI REGIUNEA ZAKARPATIA"
Aplicant : municipiul Satu Mare
Autoritatea contractantă : Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Valoarea totală : 43.480 Euro, din care :
- finanţare nerambursabilă Phare : 37.630 Euro,
- cofinanţare de la bugetul local : 5.850 Euro.
Perioada : noiembrie 2006 - noiembrie 2007
Partener : Asociaţia administraţiilor locale din zona de frontieră din Zakarpatia -Ucraina

 

 •  Programul : Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria Phare CBC 2004 RO 2004/016 - 940.01.01.01.16

 

Denumirea : „CENTRU TEHNOLOGIC, DE INOVARE ŞI DE AFACERI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE - Studiu de Fezablitate"
Aplicant : municipiul Satu Mare
Autoritatea contractantă : Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Valoarea totală : 80.530 Euro, din care :
- finanţare nerambursabilă Phare : 72.130 Euro,
- cofinanţare de la bugetul local : 8.400 Euro
Perioada : noiembrie 2006 - noiembrie 2008
Partener : Primăria municipiului Nyíregyháza - Ungaria

 

 •  Programul : Phare 2005 - Fondul Europa 2005 - 22.02.10.19/13181

 

Denumirea : „CENTRU DE INFORMARE EUROPA : VALORI ROMÂNEŞTI - VALORI EUROPENE"
Aplicant : municipiul Satu Mare
Autoritatea contractantă : Ministerul Integrării Europene
Valoarea totală : 49.531 Euro, din care :
- finanţare nerambursabilă Phare : 39.531 Euro,
- cofinanţare de la bugetul local : 10.000 Euro.
Perioada : noiembrie 2006 - noiembrie 2007

 

 •  Programul : Phare CBC de Cooperare Transfrontalieră România - Ucraina RO 2004/016 - 942.01.01.02


Denumirea : „COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ÎN DOMENIUL TURISMULUI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN ZONA TURISTICĂ NOROIENI"
Autoritatea contractantă : Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Valoarea totală : 77.015 Euro, din care :
- finanţare nerambursabilă Phare : 69.015 Euro,
- cofinanţare de la bugetul local : 8.000 Euro.
Perioada : noiembrie 2006 - noiembrie 2008
Partener : Agenţia de Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontalieră Transcarpatia - Ujgorod, Ucraina

 

 • Programul : Phare CBC de Cooperare Transfrontalieră România - Ucraina RO 2005/017 - 539.01.01

 

Denumirea : „PROIECT COMPLEX DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI DE MONITORIZARE A AERULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER"
Autoritatea contractantă : Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Valoarea totală : 743.938 Euro, din care :
- finanţare nerambursabilă Phare : 668.939 Euro,
- cofinanţare de la bugetul local : 75.000 Euro.
Perioada : august 2007 - mai 2009
Partener : Primăria comunei Diakovo - Ucraina

 


A.3. Proiecte mici, în parteneriat
Municipiul Satu Mare : partener
Aplicant şi beneficiar : organizaţiile partenere

 

 •  Programul : Phare CBC de cooperare transfrontalieră RO/HU/2002

 

Denumirea : „COLABORARE ÎN DOMENIUL TURISMULUI ÎNTRE NYÍREGYHÁZA ŞI SATU MARE"
Aplicant : municipiul Nyíregyháza
Valoarea totală : 44.560 Euro
Perioada : 2004 - 2005
Partener : municipiul Satu Mare

 

 • Programul : Phare CBC de cooperare transfrontalieră RO/HU/2003

 

Denumirea : „COLABORARE ÎNTRE NYÍREGYHÁZA ŞI SATU MARE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ"
Aplicant : municipiul Nyíregyháza
Valoarea totală : 55.555 Euro
Perioada : 2005 - 2006
Partener : municipiul Satu Mare

 

 •  Programul : Phare CBC Cross Border Cooperation Ro - Hu 2005/INTERREG III A

 

Denumirea : „EXECUTION AND PREPARING STAGES REQUIRED TO SET UP A BUSINESS INCUBATOR TRAINING CENTER (TECHNOLOGICAL CENTER) IN SATU MARE"
Aplicant : Asociaţia „Forumul Intreprinzătorilor" Satu Mare
Valoarea totală : 98.220 EURO, din care :
- finanţare nerambursabilă Phare : 86.300 Euro,
- cofinanţare de la bugetul local : 11.920 Euro.
Perioada : august 2007 - iulie 2008
Parteneri : Fundaţia PRIMOM Nyíregyháza - Ungaria Primăria municipiului Satu Mare

 

 •  Programul : Programul Phare 2006

 

Denumirea : „BIROUL DE CONSULTARE PENTRU CETĂŢENI - UN SERVICIU CONSOLIDAT LA DISPOZIŢIA CETĂŢEANULUI"
Aplicant : Liga Apărării Drepturilor Omului Satu Mare
Valoarea totală : 41.175 Euro
Perioada : 2008 - 2009
Parteneri : Primăria municipiului Satu Mare Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare

 


B. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL ASISTENŢEI COMUNITARE  EUROPENE DE PREADERARE „ISPA"


Municipiul Satu Mare : aplicant şi beneficiar

 

 •  Programul : Măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/019

 

Denumirea : „ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, COLECTARE A APELOR UZATE ŞI A STAŢIEI DE EPURARE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE"
Aplicant : municipiul Satu Mare
Autoritatea contractantă : Ministerul Finanţelor Publice
Valoarea totală: 37.355.000 Euro, din care :
- finanţare nerambursabilă ISPA: 71 %, adică 26.522.050 Euro;
- cofinanţare a municipiului Satu Mare, prin împrumut de la Banca Europeană de Investiţii : 29 %, adică 10.832.950 Euro;
Componente :
a) Reabilitarea sistemului de furnizare a apei brute
Valoarea : 5.100.000 Euro
b) Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile de la Mărtineşti
Valoarea : 6.163.724 Euro
c) Reabilitarea staţiei de epurare
Valoarea : 12.448.425 Euro
d) Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiilor de pompare
Valoarea : 8.070.461 Euro
e) Asistenţa tehnică pentru achiziţii şi implementarea proiectului şi pentru supervizarea lucrărilor
Valoarea : 4.498.680 Euro
Perioada: martie 2003 (semnarea Memorandumului de Finanţare) - martie 2005
(începerea lucrărilor de construcţii) - septembrie 2008 (recepţia - inaugurarea
lucrărilor) - 2009 (finalizarea plăţilor)

 


C. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL UNOR PROGRAME DE FINANŢARE EUROPENE PENTRU PROIECTE MICI ÎN PARTENERIAT
Municipiul Satu Mare : partener
Aplicant şi beneficiar : organizaţiile partenere

 

 •  Programul : Phare INTERREG II C 

 

Denumirea : „IPARI PARK PARTNERSÉGI PROGRAM"
Aplicant : Asociaţia Parcurilor Industriale - Ungaria
Perioada : septembrie 2000 - noiembrie 2000
Parteneri : Regiunea ABRUZZO - Italia Terra Stúdió - Budapesta Primăria municipiului Satu Mare

 

 •  Programul : TACIS - IMREDS

 

Denumirea : „INTEGRATION OF NATIONAL MINORITIES, RURAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT FOR SME'S"
Aplicant : South Jutland Business Development Center - Danemarca
Perioada : februarie 2001 - iunie 2002
Parteneri : Consiliul regional Zakarpatia - Ucraina
                Consiliul regional Ivano-Francisk - Ucraina
                Consiliul regional South Jutland - Danemarca
                Primăria municipiului Satu Mare

 

 •  Programul : TACIS Cross Border Cooperation - Small Project Facility

 

Denumirea : „CROSS BORDER COOPERATION INITIATIVE IN THE CARPHATHIAN REGION"
Aplicant : Consiliul local Mukachevo - Ucraina
Perioada : ianuarie 2003 - mai 2004
Parteneri : Primăria municipiului Satu Mare

 

 •  Programul : Programul concentrat pentru iniţiativa locală în Europa de Est 

 

Denumirea : „CASA - ALTERNATIVĂ LA VIAŢA STRADALĂ"
Aplicant : Asociaţia STEA
Valoarea totală : 5.000 Euro
Perioada : 2007
Parteneri : Serviciul Public de Asistenţă Socială

 

 •  Programul : World learning - Programul RCSS România

 

Denumirea : „MAI SUS, MAI ÎNALT, MAI PUTERNIC"
Aplicant : Asociaţia Handicapaţilor Fizic Satu Mare
Valoarea totală : 23.720 USD
Perioada : 2008
Parteneri : Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare

 


D. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL ALTOR PROGRAME DE FINANŢARE  EXTERNE
Municipiul Satu Mare : beneficiar
Aplicant şi coordonator : organizaţiile partenere

 

 •  Programul :

 

Denumirea : „DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR MANAGERIALE ALE ADMINISTRAŢIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA"
Aplicant : PGF Ottawa - Canada
Valoarea totală : 2.300.000 USD
Perioada : 2001 - 2002
Parteneri : Primăria municipiului Satu Mare cu oraşul Carei,
                 Primăria municipiului Arad cu un oraş partener,
                 Primăria municipiului Timişoara cu un oraş partener.

 

 •  Programul : LOGO EAST I al Ministerului Afacerilor Externe al Olandei

 

Denumirea : „TOWARDS VITAL SOCIAL WELFARE SERVICES"
Aplicant : Primăria oraşului Zutphen - Olanda
Valoarea totală : 69.970 Euro
Perioada : 2006 - 2007
Parteneri : Primăria oraşului Tartu - Estonia
                 Primăria municipiului Satu Mare Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare

 

 •  Programul : LOGO EAST II al Ministerului Afacerilor Externe al Olandei

 

Denumirea : „ SATU MARE ON THE MOVE"
Aplicant : Primăria oraşului Zutphen - Olanda
Valoarea totală : 70.000 Euro
Perioada : octombrie 2007 - septembrie 2009
Parteneri : Primăria municipiului Satu Mare Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare

 

 •  Programul : MATRA al Ministerului Afacerilor Externe al Olandei

 

Denumirea : „MUTUAL CAPACITY BUILDING IN WELFARE : A ROMANIAN - DUTCH COOPERATION" RO 16801
Aplicant : Fundaţia „Sutfene", Zutphen - Olanda
Valoarea totală : 855.921 Euro, din care :
- finanţare nerambursabilă în cadrul programului MATRA : 679.281 Euro,
- contribuţie parteneri : 176.281 Euro.
Perioada : septembrie 2008 - ianuarie 2011
Parteneri:
- municipalitatea oraşului Zutphen;
- Primăria municipiului Satu Mare
- Fundaţia „Casa Sătmăreană" Satu Mare;
- Centrul de Îngrijiri şi Asistenţă pentru persoane vârstnice Satu Mare;
- Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

 

 •  Programul : URBACT II

 

Denumirea : „REGIONAL GOVERNANCE OF SUSTAINABLE INTEGRATED DEVELOPMENT OF DEPRIVED URBAN AREAS"  (Reţeaua RegGov)
Aplicant : Partener lider : Municipalitatea Duisburg - Germania
Valoarea totală : 608.400 Euro, din care :
Perioada : decembrie 2008 - iunie 2011
Parteneri: Primăria Belovo (Bulgaria), Primăria Nyíregyháza (Ungaria), Primăria Ruda Slaska(Polonia), Primăria Södertalje (Suedia), Primăria Kőbánya (Ungaria), Primăria Halandri (Grecia), Primăria Nijmegen (Olanda), Primăria Siracusa (Italia)

 


E. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL UNOR PROGRAME NAŢIONALE
Aplicant şi beneficar : municipiul Satu Mare

 

E.1. Proiecte în domeniul mediului înconjurător


 •  Programul : Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

Denumirea : „REAMENAJAREA DE SPAŢII VERZI ŞI TERENURI DE JOACĂ ÎN CARTIERELE CARPAŢI I, CARPAŢI II ŞI MICRO 17 DIN MUNICIPIUL SATU MARE"
Autoritatea finanţatoare : Agenţia Fondului pentru Mediu
Aplicant : Primăria municipiului Satu Mare
Valoarea totală : 2.117.901 lei, din care :
- finanţare din program : 1.662.222 lei;
- cofinanţare locală : 445.679 lei.
Perioada : aprilie 2008 - noiembrie 2008

 

 •  Programul : Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

Denumirea : „REABILITAREA ZONEI DE AGREMENT GRĂDINA ROMEI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE"
Autoritatea finanţatoare : Agenţia Fondului pentru Mediu
Aplicant : Primăria municipiului Satu Mare
Valoarea totală : 1.016.486 lei, din care :
- finanţare din program : 619.267 lei;
- cofinanţare locală : 397.218 lei.
Perioada : ianuarie 2009 - iunie 2010

 


E.2. Proiecte în domeniul social


 • Programul : Programul de interes naţional PIN 7 : „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă"

 

Denumirea : „O ŞANSĂ PENTRU O COMUNITATE SĂNĂTOASĂ"
Autoritatea finanţatoare : Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Aplicant : Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare
Valoarea totală : 700.000 lei, din care :
- finanţare din program : 630.000 lei;
- cofinanţare locală: 70.000 lei.
Perioada : martie 2007 - martie 2009

 

 • Programul : Programul de interes naţional PIN 6 

 

Denumirea : „O VIAŢĂ DEMNĂ PERSOANELOR VÂRSTNICE PRIN SIGURANŢĂ ŞI SUSŢINERE"
Autoritatea finanţatoare : Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Aplicant : Organizaţia Caritas Satu Mare
Valoarea totală : 155.100 lei
Perioada : 2007 - 2008
Parteneri : Serviciul de Asistenţă Socială Satu Mare

 

 

F. PROGRAME DE FINANŢARE ÎN CADRUL FONDURILOR STRUCTURALE 2007 - 2013


F.1. Axa Prioritară 3 : „Îmbunătăţirea Infrastructurii Sociale"


 •   Programul : Domeniul major de intervenţie 3.4 : „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi    echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare  profesională continuă".

Denumirea : „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA COLEGIULUI NAŢIONAL IOAN SLAVICI DIN MUNICIPIUL SATU MARE"
Aplicant : municipiul Satu Mare
Valoarea totală : 13.702.617 lei, din care :
- finanţare din program : 11.271.470 lei;
- co-finanţare locală : 225.492 lei.

 

F.2. Programul de Cooperare Transforntalieră Ungaria - România


 •  Denumirea : „DEZVOLTAREA PE SCARĂ LARGĂ A RELAŢIILOR DE COLABORARE DINTRE ORAŞELE ÎNFRĂŢITE NYÍREGYHÁZA ŞI SATU MARE" HURO/0801/120

 

Aplicant : oraşul Nyíregyháza şi municipiul Satu Mare
Valoarea totală : 117.025 Euro, din care :
- finanţare din program : 96,4 %;
- contribuţia partenerilor : 3,6 %.

 

Înapoi