Direcţia de Evidenţă a Persoanelor

Acțiuni pentru reînoirea actelor de identitate, în mediul rural

Acțiuni pentru reînoirea actelor de identitate, în mediul rural

Primăria Municipiului Satu Mare prin Direcția de Evidență a Persoanelor demarează o nouă campanie pentru punerea în legaliate a persoanelor cu acte de identitate expirate , precum şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu deţin acte de identitate, în localitățile arondate Serviciului de Evidență a Persoanelor Satu Mare.
Înapoi