Conform Legii 544/2001

Responsabil cu urmărirea aplicării Legii 544/2001:

Caia Monica, consilier Compartimentul Civic si asociatii de proprietari

 

Înapoi