Comisiile Consiliului Local

1. Comisia: Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor

Preşedinte: - Zsók János-Csaba
Secretar:     - Pop Romeo-Liviu
Membrii:      - Micle Adrian
                  - Pugner Robert
                  - Zazula Béla

 

2. Comisia: Organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură
Preşedinte: - Günthner Tiberiu
Secretar:    - Ardelean Octavian -Iulian
Membrii:     - Gáti Ştefan
                  - Pugner Robert
                  - Szöcs Péter-Levente

 

3. Comisia: Servicii publice şi comerţ
Preşedinte: - Fanea Dumitru
Secretar:    - Maurer Róbert Csaba
Membrii:     - Albu Adrian
                  - Craciun Ciprian-Dumitru
                  - Bertici Ștefan

 

4.Comisia: Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret
Preşedinte: - Raţiu Cosmin-Constantin
Secretar:    - Rogoz Manuela-Bianca
Membrii:     - Feher Doina
                  - Gáti Ştefan
                  - Bertici Ștefan


5. Comisia: Juridică, disciplină şi integrare europeană

Preşedinte: - Ressler Stefan
Secretar:    - Pop Romeo-Liviu
Membrii:     - Huzău Mihai
                  - Glodean Enicő

                  - Zazula Béla

 

6. Comisia: Învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte
Preşedinte: - Sălăgean Mariana-Geta
Secretar:    - Szejke Ottilia
Membrii:     - Feher Doina
                  - Huzău Mihai
                  - Kiss Iosif

 

Fișiere atașate

Înapoi