Centru de informare cetățeni

Verificaţi unde este cererea dumneavoastră:
Cautare generala după numărul şi data înregistrării: Click aici

 

 

Program de lucru:

 

Luni, Marti, Miercuri 9.00 - 16.30
Joi
9.00 - 18.30
Vineri 9.00 - 16.00

 

 

ORGANIZARE CENTRU

 

Postul nr.1


 • Informarea cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de primărie
 • Consultanţă pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuţiile primăriei
 • Îndrumare spre celelalte posturi spre operatorii specializaţi
 • Organizarea programului de audienţă a conducerii primăriei (primar, viceprimari,secretar)

 

Postul nr.2


 • Primeşte publicul conform programului instituţiei în scopul orientării şi informării acestuia cu privire la problema cu care se confruntă
 • primeste şi soluţionează în termen legal cereri de informaţii publice conform legii 544/2001 şi OG 27/2002
 • coordonează activitatea de consiliere a asociaţiilor de proprietari

 

Postul nr.3

 


Operatorul preia diverse petiţii, cereri de informaţii publice, alte cereri specifice domeniilor juridic,arhivă,agricol,spaţiu locativ

 

AGRICOL


 • adeverinţă necesară pentru obţinerea ajutorului de şomaj
 • adeverinţă necesară pentru obţinerea ajutorului social
 • adeverinţă necesară pentru obţinerea bursei sociale
 • adeverinţă necesară pentru obţinerea rechizitelor şcolare
 • adeverinţă necesară pentru cantina de ajutor social

 

JURIDIC


 • cereri privind propunerea de atribuire în proprietate a unor imobile , terenuri, prin Ordinul prefectului în baza Legii18/1991republicată
 • cereri privind atribuirea în folosinţă a unor imobile-terenuri prin Dispoziţia Primarului, în baza Legii 61/1990
 • cereri privind eliberarea de adeverinţe din care să rezulte dacă anumite imobile sunt revendicate în baza Legii 10/2001
 • depuneri de acte în completarea dosarelor de notificare depuse în baza Legii 10/2001

 

 

Postul nr.4


Operatorul preia diverse petiţii, cereri de informaţii publice, alte cereri specifice domeniului

 

AUTORITATE

TUTELARĂ


 • Cereri pentru referate sociale necesare comisiilor de expertiză medicală pentru copii şi adulţi, în vederea încadrării într-o categorie de handicap
 • cerere pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii
 • cerere pentru obţinerea alocaţiei de nou născut
 • cererea pentru obţinerea îndemnizaţiei de creştere a copilului
 • cereri privind orice modificari privind beneficiarii îndeminizaţiei pentru creşterea copilului sau/şi a stimulentului
 • sesizări pentru diferite cazuri sociale

 

Postul nr.5


Operatorul preia diverse petiţii, cereri de informaţii publice, alte cereri specifice domeniului
CORP CONTROL COMERCIAL


 • Solicitare autorizaţie de funcţionare
 • Solicitare de autorizaţie de persoană fizică independentă sau asociaţie familială
 • Solicitare autorizaţie taxi
 • Solicitare acord amplasare mijloace publicitare
 • Solicitare autorizaţie de ocupare temporară a domeniului public
 • Solicitare autorizaţie de amplasare terase
 • Solicitare ocupare domeniul public pentru amenajare căi de acces la spaţii comerciale
 • Solicitare ocupare domeniul public pentru amplasare de chioşcuri şi alte activităţi comerciale
 • Solicitare eliberare autocolant taxi
 • Solicitare reavizare autorizaţii
 • Solicitare anulare sau suspendare autorizaţii
 • Solicitare modificare autorizaţii
 • Sesizări cu privire la neregularităţi în desfăşurarea activităţilor comerciale

 

Postul nr.6


Operatorul preia diverse petiţii, cereri de informaţii publice, alte cereri specifice domeniului
DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII


 • cerere pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală
 • cerere pentru eliberarea adeverinţei de notare a construcţiei în Cartea Funciară
 • cerere pentru eliberarea adeverinţei de radiere a construcţiei din Cartea Funciară
 • cerere pentru eliberarea adeverinţei de intravilan/extravilan cu specificarea zonei de impozitare pentru stabilirea impozitului pe teren
 • cerere pentru avizarea schiţei de spaţiu în vederea obţinerii Autorizaţiei de funcţionare
 • preia de la cetăţeni documente necesare pentru tăiere pomi, respectiv spaţii verzi, locuri de joacă, iluminat public, salubrizare, alte probleme gospodăreşti
 • primeşte reclamaţii privitoare la abaterile de la Legea nr.50/1991, privind autorizarea în construcţii

 

Postul nr.7


Operatorul preia diverse petiţii, cereri de informaţii publice, alte cereri specifice domeniului
URBANISM SISTEMATIZARE


 • cerere pentru obţinerea Certificatului de urbanism
 • cerere pentru obţinerea Autorizaţiei de construire
 • cerere pentru obţinerea Autorizaţiei de desfiinţare
 • cerere pentru obţinerea Avizului Comisiei Tehnice deurbanism şi Amenajarea teritoriului privind Planul Urbanistic Zonal şi/sau de Detaliu
 • cerere pentru prelungirea autorizaţiei de construire/demolare sau a certificatului de urbanism

 


Înapoi