Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţeană

Locaţia Str. Decebal nr.2

Director Ardelean Ioan Mircea

tel. 040 261 711199 centrala
fax. 040 261 715861

www.bibliotecasatumare.ro

 

 

 

 

 

 

SECȚIILE BIBLIOTECII


 • DEPARTAMENTUL "Relaţii cu Publicul"

Se constituie din trei puncte de servicii la Sediul central şi trei filiale de cartier.

 • SEDIUL CENTRAL

Strada Decebal, nr. 2, 440006 Satu Mare
Telefon: 0261-711199

 

Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" - Luni-Miercuri : 10:00-18:00
                                                     Marţi, Joi, Vineri : 08:00-16:00

•Secţia de împrumut pentru adulţi - Luni- Miercuri : 10:00-18:00
                                                   Marţi, Joi, Vineri : 08:00-16:00

•Secţia de împrumut pentru copii -Luni-Vineri : 08:00-18:00

                                                 Marţi, Joi, Vineri : 08:00-16:00

 

 • FILIALE DE CARTIER

Filiala nr. 1 -Cart. Micro 16, Strada Brânduşa, nr. 17 Luni-Vineri : 10:00-16:00

Filiala nr. 2 "Lucian Blaga" -Cart. Micro 17, Strada Ion Vidu, nr. 42-44, et. II Luni-Vineri : 09:00-15:00

Filiala nr. 3 -Liceul teologic ortodox român "Nicolae Steinhardt", Strada George Călinescu, nr. 51 Luni-Vineri : 09:00-15:00

 

ISTORIC BIBLIOTECĂ

 

Clădirea bibliotecii judeţene este construită în stil neoclasic şi datează din secolul trecut.
Tradiţia cărţii pentru public şi a lecturii organizate este veche în Satu Mare. Petru Bran fondează la 1862-1869 ,,Societatea de lectură".
Biblioteca, spune el, este pentru tinerii iubitori de carte ceea ce este câmpia pentru albine. Ioane Marcu (1871 - 1887), Dariu Pop (1887 - 1963) fac cercuri de lectură la şcoli. Se cunoaşte un ,,cerc de lectură al micilor meseriaşi" (1892). În perioada interbelică funcţiona o bibliotecă la ,,Casa albă".

Biblioteca actuală s-a înfiinţat la 1 februarie 1951 şi se numea Biblioteca Raională Satu Mare cu sediul pe str. Horea nr.7. Din 1974 se va transforma în Bibliotecă Judeţeană cu sediul pe str. Decebal nr. 2

În această perioadă colecţiile bibliotecii au evoluat de la 3421 volume la sfârşitul anului 1951, la 320.000 volume la sfârşitul anului 1997.
Acest număr cuprinde atât colecţiile curente, cât şi colecţiile speciale bibliofile de peste 70.000 volume, din care cinci incunabule (Aristophan - Comoediae,Veneţia, 1498, Hesiod - Theogonia, Veneţia, 1495; Cicero - Comentarii ad questionem Tusculanum, Veneţia, 1499; Cicero - De officiis, Veneţia, 1500), 1673 tipîrituri din sec. XVIII, 430 manuscrise, peste 200 periodice româneşti şi străine începând cu sec. XIX.)

Există aici un bogat fond de carte maghiară (din fondurile Liceului reformat Satu Mare, Liceul piarist din Carei, a bibliotecii Emerich Teleki din Satulung), carte franceză şi germană.

 

GHIDUL CITITORULUI

 

Vă aducem în atenţie o selecţie a celor mai noi şi interesante posibilităţi de a vă informa, puse la dispoziţia dumneavoastră :

 • acces la enciclopedii şi dicţionare în format tradiţional şi multimedia
 • bibliografii la cerere
 • navigare în Internet.

 

Servicii oferite :

 • Împrumutul de documente la domiciliu sau pentru consultare/utilizare prin secţiile de împrumut şi sălile de lectură.
 • Oferirea de informaţii factologice pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau din alte baze de date.
 • Utilizarea bibliotecii de la distanţă prin telefon, fax, posta, prin accesul on-line la bazele de date (cataloagele electronice) şi prin serviciile organizate în exterior pentru persoanele aflate în dificultate.
 • Prelungirea termenului de împrumut până la 30 de zile.
 • Rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării. Rezervarea se face la cererea utilizatorilor.
 • Împrumut interbibliotecar de documente.
 • Studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite "colectii speciale", în săli destinate acestui scop, la cerere şi cu aprobarea directorului.
 • Asistenţa de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem informatizat.
 • Consultaţii biblioteconomice şi privitoare la tehnica muncii intelectuale, la solicitarea persoanelor sau instituţiilor interesate.
 • Informarea şi documentarea bibliografică, pe baza colecţiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în reţeaua naţională informatizată şi, dupa caz, în reţeaua internaţională.
 • Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziţii, activităţi educative etc., printr-un program prestabilit la începutul anului calendaristic.
 • Cercetări bibliografice, la cerere şi cu programare.
 • Informaţii legislative pe suport tradiţional (hârtie)şi consultarea bazei de date LEX.
 • Înscrierea la bibliotecă şi eliberarea PERMISULUI DE INTRARE care asigură calitatea de utilizator de servicii de bibliotecă.

 

Colecţiile Bibliotecii Judeţene Satu Mare

 

 • Cele aproximativ 420.000 de documente de bibliotecă sunt structurate în: 
 • Colecţii de bază destinate conservării şi studierii lor în Sala de lectură;
 • Colecţii uzuale destinate împrumutului la domiciliu;
 • Colecţii bibliofile şi fond de patrimoniu
 • Colecţiile au un caracter enciclopedic şi se compun din:
 • 416.588 de cărţi şi periodice legate;
 • 452 de manuscrise;
 • 1.745 documente AV;
 • 912 colecţii electronice;
 • 73 alte documente (publicaţii Brille, publicaţii în imagini tridimensionale)

 

Colecţiile uzuale, destinate împrumutului la domiciliu, sunt organizate sistemetic-alfabetic, cu acces parţial la raft.

Accesul utilizatorilor nu este permis în depozite.

Înapoi