Anunţuri achiziţii publice

Fișiere atașate

ANUNȚ PUBLICITAR  PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI AVÂND CA OBIECT SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ PENTRU DERULAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE

ANUNȚ PUBLICITAR PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI AVÂND CA OBIECT SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ PENTRU DERULAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE

În temeiul prevederilor art. 29, alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu dispozițiile din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Municipiul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, nr. 1, Telefon: 0261/807531; Fax: 0261/710760; în calitate de autoritate contractantă, își propune contractarea unor servicii de asistență tehnică și consultanță financiară pentru derularea contractării unei finanțări rambursabile conform cerințelor din documentația de atribuire.
ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND ATRIBUIREA ACORDULUI-CADRU AVÂND CA OBIECT SERVICII FINANCIARE

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND ATRIBUIREA ACORDULUI-CADRU AVÂND CA OBIECT SERVICII FINANCIARE

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND ATRIBUIREA ACORDULUI-CADRU AVÂND CA OBIECT SERVICII FINANCIARE CU PRIVIRE LA CUMPĂRAREA, VÂNZAREA ȘI/SAU TRANSFERUL DE INSTRUMENTE FINANCIARE, ANALIZE FINANCIARE FUNDAMENTALE NECESARE ACCESULUI LA LICHIDITATE PENTRU PROIECTELE DE INVESTIȚII ALE MUNICIPIULUI SATU MARE
ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A ACORDULUI-CADRU AVÂND CA OBIECT SERVICII FINANCIARE

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A ACORDULUI-CADRU AVÂND CA OBIECT SERVICII FINANCIARE

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A ACORDULUI-CADRU AVÂND CA OBIECT SERVICII FINANCIARE CU PRIVIRE LA CUMPĂRAREA, VÂNZAREA ȘI/SAU TRANSFERUL DE INSTRUMENTE FINANCIARE, ANALIZE FINANCIARE FUNDAMENTALE NECESARE ACCESULUI LA LICHIDITATE PENTRU PROIECTELE DE INVESTIȚII ALE MUNICIPIULUI SATU MARE
Comunicate de presă în limba maghiară aferent proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5”

Comunicate de presă în limba maghiară aferent proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5”

Primăria Municipiului Satu Mare intenţionează să achiziţioneze servicii de publicare a două comunicate de presă on-line în limba maghiară, unul la lansarea și altul la finalizarea proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Cod SMIS: 121411, CPV: 79341000-6 – servicii de publicitate.
Comunicate de presă în limba română aferent proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5”

Comunicate de presă în limba română aferent proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5”

Primăria Municipiului Satu Mare intenţionează să achiziţioneze servicii de publicare a două comunicate de presă on-line în limba română, unul la lansarea și altul la finalizarea proiectului „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Cod SMIS: 121411, CPV: 79341000-6 – servicii de publicitate.
Înapoi