Acte cu caracter normativ

Hotătârea nr.80/25.05.2019 privind valorile impozabile, impozitele, taxele și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare în anul 2020

Hotărârea nr. 80/25.04.2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare,  în anul 2020

 

 

Hotărârea nr. 69/4.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare , pe anul 2019

Hotărârea nr. 69/4.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

Hotărârea nr. 12/31.01.2019 Privind aprobarea documentaţiei Plan de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectului acestuia în Municipiului Satu Mare elaborate în cadrul obiectivului de investiţie: „REACTUALIZAREA HĂRŢII DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI SATU MARE”

Hotărârea nr. 12/31.01.2019 Privind aprobarea documentaţiei Plan de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectului acestuia în Municipiului Satu Mare elaborate în cadrul obiectivului de investiţie: „REACTUALIZAREA HĂRŢII DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI SATU MARE"

Hotărârea nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al municipiul Satu Mare

Hotărârea nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al municipiul Satu Mare

Hotărârea nr.10/31.01.2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare aprobat prin H.C.L. nr. 263/ 23.11.2017

Hotărârea nr.10/31.01.2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare aprobat prin H.C.L. nr. 263/ 23.11.2017

Hotărârea nr. 316/20.12.2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor ce vor fi aplicate de Administrația Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2019

Hotărârea nr. 316/20.12.2018privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de  Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare  începând cu 01.01.2019

 

 

Hotărârea nr. 105/26.04.2018 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la HCl nr. 264/23.11.2017

Hotărârea nr. 105/26.04.2018privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 1 , II punctul nr. 26 la H.C.L. nr. 264/ 23.11.2017 privind aprobarea taxelor și tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administrația Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2018

 

 

Hotărârea nr. 101/26.04.2018 privind valorile impozabile și taxele locale și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2019

Hotărârea nr. 101/26.04.2018  privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2019

Hotărârea nr. 97/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și Contractul de concesiune pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Satu Mare

Hotărârea nr. 97/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și  Contractul de concesiune pentru serviciul de gestionare a câinilor  fără stăpân din Municipiul Satu Mare

Hotărârea nr. 94/29.03.2018 cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017

Hotărârea nr. 94/29.03.2018 cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini

 

 

Hotărârea nr. 92/29.03.2018 pentru aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL

Hotărârea nr. 92/29.03.2018 pentru aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL

 

 

Hotărârea nr. 77/29.03.2018 pentru completarea art. 101 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare

Hotărârea nr. 77/29.03.2018 pentru completarea art. 101 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare

Hotărârea nr. 75/29.03.2018 privind îndreptarea erorii materiale din HCL Satu Mare nr. 168/31.07.2017

Hotărârea nr. 75/29.03.2018privind îndreptarea erorii materiale strecurată în planşa Reglementări- Echipare edilitară , planşa E/01, anexă la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.168/31.07.2017

 

 

Hotărârea nr. 74/29.03.2018 pentru abrogarea HCL nr.31/02.02.2012

Hotărârea nr. 74/29.03.2018 pentru abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.31/02.02.2012 privind aprobarea documentației P.U.Z. „Parc industrial" Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni nr. 32-35

Hotărârea nr. 73/29.03.2018 privind aprobarea PUZ Stabilirea arterei majore de circulație între strada Diana și intersecția B-dul Unirii cu str Aurel Vlaicu

Hotărârea nr. 73/29.03.2018privind aprobarea documentației P.U.Z. „STABILIREA TRASEULUI ARTEREI MAJORE DE
CIRCULAŢIE ÎNTRE STR. DIANA ŞI INTERSECŢIA B-DUL UNIRII CU STR. AUREL VLAICU" ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

 

 

Hotărârea nr. 72/29.03.2018 privind aprobarea PUZ Stație distribuție 3 popmpe MPD amplasament str Aurel Vlaicu Satu Mare

Hotărârea nr. 72/29.03.2018  privind aprobarea documentatiei  P.U.Z. STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI 3 POMPE MPD,   Amplasament: str. AUREL VLAICU, Satu Mare

 


 

 

Hotărârea nr. 70/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Satu Mare

Hotărârea nr. 70/29.03.2018   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Satu Mare

 

 

 

 

Hotărârea nr. 58/29.03.2018 privind modificarea traifelor de călătorie pe mijloacele de transport urban de călători

Hotărârea nr. 58/29.03.2018   privind modificarea tarifelor de călătorie valabile pe mijloacelede transport urban de călători, pe raza administrativ teritorială   a municipiului Satu Mare

 

 

 

 

Hotărârea nr. 17/25.01.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Satu Mare

Hotărârea nr. 17/25.01.2018   privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Regulamentului deorganizare şi funcţionare a serviciului public pentru activităţile de   deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Satu Mare

 

 

 

Hotărârea nr. 12/25.01.2018 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2018-2019 în municipiul Satu Mare

Hotărârea nr. 12/25.01.2018   privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar  2018 - 2019 în municipiul Satu Mare

 

 

Hotărârea nr.11/25.01.2018 privind atribuirea denumirii Grădinița cu Program Prelungit ”Castelul Fermecat” Grădiniței cu Program Normal Nr. 15

Hotărârea nr.11/25.01.2018   privind atribuirea denumirii Grădinița cu Program Prelungit "Castelul Fermecat" Grădiniței cu Program Normal Nr. 15

 

 

Hotărârea nr. 10/25.01.2018 privind abrogarea/revocarea documentaţiilor de urbanism aprobate fără termen de valabilitate şi pentru care nu au fost începute investiţiile

Hotărârea nr.10/25.01.2018 privind  abrogarea/revocarea documentațiilor de urbanism aprobate fără termen de valabilitate și pentru care nu au fost începute investițiile

 

 

Hotărârea nr. 9/25.01.2018 privind aprobarea documentaţiei PUZ -Centru spiritual în municipiul Satu Mare P-ţa Libertăţii

Hotărârea nr.9/25.01.2018 privind aprobarea documenta'iei  P.U.Z.CENTRU SPIRITUAL" IN MUNICIPIUL SATU MARE  Amplasament: Piaţa Libertăţii, Satu Mare

 

 

 

Hotărârea nr.8/25.01.2018 privind aprobarea documnetaţiei PUZ - servicii şi activităţi productive, Amplasament :extravilan DN 19 A Satu Mare

Hotărârea nr.8/25.01.2018  privind aprobarea documentatiei  P.U.Z. SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE" Amplasament: extravilan DN19A, Satu Mare

 

 

 

Hotărârea nr. 7/25.01.2018 privind aprobarea PUZ spălătorie auto în Satu Mare str. Jubileului

Hotărârea nr.7/25.01.2018 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. -  INSTITUŢII SERVICII CONEXE CĂILOR DE COMUNICAŢII RUTIERE   SPĂLĂTORIE AUTO Amplasament : Str. Jubileului

 

 

 

Înapoi