Acte cu caracter normativ

Hotărârea nr.73/30.04.2020 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2021

Hotărârea nr. 73/30.04.202 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare,  în anul 2021

 

 

Hotărârea nr. 41/27.02.2020 privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la HCL nr. 80/25.04.2019

 Hotărârea nr. 41/27.02.2020 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.80/25.04.2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2020

Hotărârea nr. 40/27.02.2020 privind modificarea HCl nr. 268/19.12.2020 privind zonarea fiscală a UAT Satu Mare

Hotărârea nr. 40/27.02.2020 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 3B
la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019  privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare

 

 

Hotărârea nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a U.A.T Satu Mare

Hotărârea nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a U.A.T.Satu Mare

Hotărârea nr. 267/19.12.2019 privind aprobarea taxelor și tarifelor aplicate de ADP Satu Mare în anul 2020

Hotărârea nr. 267/19.12.2019 privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de
Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2020

HOTĂRÂREA nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcțiilor, curți, grădini

HOTĂRÂREA nr. 259/28.11.2019 privind procedura de  vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcțiilor, curți, grădini

Hotărârea nr. 202/26.09.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 242/6.12.2007

Hotărârea nr.202/26.09.2019  privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local  Satu Mare Nr. 242/06.12.2007

Hotărârea nr. 158/25.07.2019 privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate de persoane fizice bugetului local

Hotărârea nr. 158/25.07.2019 privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Satu Mare

 

 

Hotătârea nr.80/25.05.2019 privind valorile impozabile, impozitele, taxele și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare în anul 2020

Hotărârea nr. 80/25.04.2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare,  în anul 2020

 

 

Hotărârea nr. 69/4.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare , pe anul 2019

Hotărârea nr. 69/4.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

Hotărârea nr. 12/31.01.2019 Privind aprobarea documentaţiei Plan de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectului acestuia în Municipiului Satu Mare elaborate în cadrul obiectivului de investiţie: „REACTUALIZAREA HĂRŢII DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI SATU MARE”

Hotărârea nr. 12/31.01.2019 Privind aprobarea documentaţiei Plan de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectului acestuia în Municipiului Satu Mare elaborate în cadrul obiectivului de investiţie: „REACTUALIZAREA HĂRŢII DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI SATU MARE"

Hotărârea nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al municipiul Satu Mare

Hotărârea nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al municipiul Satu Mare

Hotărârea nr.10/31.01.2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare aprobat prin H.C.L. nr. 263/ 23.11.2017

Hotărârea nr.10/31.01.2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare aprobat prin H.C.L. nr. 263/ 23.11.2017

Hotărârea nr. 316/20.12.2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor ce vor fi aplicate de Administrația Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2019

Hotărârea nr. 316/20.12.2018privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de  Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare  începând cu 01.01.2019

 

 

Hotărârea nr. 105/26.04.2018 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la HCl nr. 264/23.11.2017

Hotărârea nr. 105/26.04.2018privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 1 , II punctul nr. 26 la H.C.L. nr. 264/ 23.11.2017 privind aprobarea taxelor și tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administrația Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2018

 

 

Hotărârea nr. 101/26.04.2018 privind valorile impozabile și taxele locale și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2019

Hotărârea nr. 101/26.04.2018  privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2019

Hotărârea nr. 97/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și Contractul de concesiune pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Satu Mare

Hotărârea nr. 97/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și  Contractul de concesiune pentru serviciul de gestionare a câinilor  fără stăpân din Municipiul Satu Mare

Hotărârea nr. 94/29.03.2018 cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017

Hotărârea nr. 94/29.03.2018 cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini

 

 

Hotărârea nr. 92/29.03.2018 pentru aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL

Hotărârea nr. 92/29.03.2018 pentru aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL

 

 

Hotărârea nr. 77/29.03.2018 pentru completarea art. 101 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare

Hotărârea nr. 77/29.03.2018 pentru completarea art. 101 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare

Hotărârea nr. 75/29.03.2018 privind îndreptarea erorii materiale din HCL Satu Mare nr. 168/31.07.2017

Hotărârea nr. 75/29.03.2018privind îndreptarea erorii materiale strecurată în planşa Reglementări- Echipare edilitară , planşa E/01, anexă la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.168/31.07.2017

 

 

Hotărârea nr. 74/29.03.2018 pentru abrogarea HCL nr.31/02.02.2012

Hotărârea nr. 74/29.03.2018 pentru abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.31/02.02.2012 privind aprobarea documentației P.U.Z. „Parc industrial" Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni nr. 32-35

Hotărârea nr. 73/29.03.2018 privind aprobarea PUZ Stabilirea arterei majore de circulație între strada Diana și intersecția B-dul Unirii cu str Aurel Vlaicu

Hotărârea nr. 73/29.03.2018privind aprobarea documentației P.U.Z. „STABILIREA TRASEULUI ARTEREI MAJORE DE
CIRCULAŢIE ÎNTRE STR. DIANA ŞI INTERSECŢIA B-DUL UNIRII CU STR. AUREL VLAICU" ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

 

 

Hotărârea nr. 72/29.03.2018 privind aprobarea PUZ Stație distribuție 3 popmpe MPD amplasament str Aurel Vlaicu Satu Mare

Hotărârea nr. 72/29.03.2018  privind aprobarea documentatiei  P.U.Z. STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI 3 POMPE MPD,   Amplasament: str. AUREL VLAICU, Satu Mare

 


 

 

Hotărârea nr. 70/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Satu Mare

Hotărârea nr. 70/29.03.2018   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Satu Mare

 

 

 

 

Înapoi