Anunțuri ocupare posturi

 

 

Concurs Recrutare ocupare functii publice de executie Directia de Evidenta a Persoaneor

Primaria municipiului Satu Mare initiaza procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Dirctiei de Evidenta a Persoanelor

Concurs recrutare functie publica de conducere vacanta - Sef Birou, gr.I, Birou Finalizari Constructii

      Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante:
      Șef birou, grad salarizare I - în cadrul Biroului Finalizări Construcții.

Examen Promovare Clasa

Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea, conform art.480 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și art.144 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concurs recrutare ptr.ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante - consilier superior - Serv.Patrimoniu, Concesionari, Inchirieri

           Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Serviciului patrimoniu, concesionări, închirieri.

Concurs recrutare ptr.ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante - consilier superior- Birou Monitorizare, Proceduri

      Primăria municipiului Satu Mare iniţiază pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Biroului Monitorizare Proceduri;

Concurs recrutare ptr.ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante - consilier principal - Serv.Urbanism si Dezvoltare Urbana

     Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional principal - în cadrul Serviciului Urbanism și Dezvoltare Urbană

Examen în vederea promovării într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual

Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare în data de 28.08.2019

Concurs recrutare functie publica de executie vacanta in regim contractual - consilier 1A - Serv.Investitii, Gospodarire-Intretinere

   Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a postului vacant de executie in regim contractual:
• Consilier, 1A - în cadrul Serviciului Investiții, Gospodărie - Întreținere;

Primăria municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat- Compartiment Autorizare Servicii de Transport Public Local

"Primăria municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat- Compartiment Autorizare Servicii de Transport Public Local

Concurs recrutare functii publice de executie vacante - Compartiment Reparatii Strazi si Semnalizare Rutiera

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutarepentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: consilier, clasa I, grad profesional asistent - 1 post, consilier, clasa I, grad profesional superior - 1 post Comp. Reparatii Strazi si Semnalizare Rutiera;

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante: Șef serviciu la Serviciul Juridic, Contencios, Arhivă

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante: Șef serviciu la Serviciul Juridic, Contencios, Arhivă

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante: • Șef serviciu, grad de salarizare I - în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat


       Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutarepentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante:
• Șef serviciu, grad de salarizare I - în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare;

 

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Biroului Finalizări Construcții

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Biroului Finalizări Construcții

Concurs recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante - consilier,cls.I, grad profesional superior-Serviciul Buget

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Serviciului Buget;

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad profesional principal - în cadrul Serviciului Impunere, Constatare, Control

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional principal - în cadrul Serviciului Impunere, Constatare, Control

Anunț privind rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural ” G.M. Zamfirescu” Satu Mare.

Anunț privind rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural ” G.M. Zamfirescu”  Satu Mare.

Secretariatul Comisiei de evaluare anunță rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Anunț privind rezultatul evaluării activității directorului general-manager la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare Anunț privind rezultatul concursului de proiecte de management pentru instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. Secretariatul Comisiei de concurs anunță rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Instutuției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

Anunț privind rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

Secretariatul Comisiei de evaluare anunță rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare pentru perioada 23 noiembrie 2017-31 decembrie 2018.

 

 

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad profesional superior – în cadrul Serviciului Comunicare şi Coordonare Instituţii Subordonate- Compartiment Cultură , Sport şi Tineret

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Serviciului Comunicare şi Coordonare Instituţii Subordonate- Compartiment Cultură , Sport şi Tineret

Examen in vederea promovarii intr-un grad profesional imediat superior pentru personalul contractual debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior celui deținut anterior pentru personalul contractual debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare în data de 20.02.2019, ora 11 proba scrisă, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.

Concurs recrutare - post vacant de executie in regim contractual - SOFER

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție în regim contractual
• Șofer - în cadrul Serviciului Administrativ și Protocol;

Concurs recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentelor Iluminat Public/ Reparatii Strazi si Semnalizare Rutiera

       Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

Primaria Municipiului Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante: • şef serviciu, grad de salarizare I

                 ANUNȚ
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante:
• şef serviciu, grad de salarizare I - în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare;

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE ORGANIZEAZA EXAMEN IN VEDEREA PROMOVARII IN GRAD PROFESIONAL A UNOR SALARIATI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SATU MARE SI AI DIRECTIEI DE EVIDENTA A PERSOANELOR SATU MARE

Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării în grad profesional a unor salariaţi din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi ai Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare în data de 12.02.2019 ora 11 proba scrisă, interviul în data de 15.02.2019 la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE DE CONSILIER DIN CADRUL SERVICIULUI ACHIZITII PUBLICE

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:

Consilier, clasa I, grad profesional superior – în cadrul Serviciului Achiziţii publice

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Înapoi