Anunțuri ocupare posturi

 

 

Examen promovare in grad profesional

Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării în grad profesional a unor salariaţi din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, și ai Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare în data de 05.06.2020 ora 11 proba scrisă, interviul in data de 09.06.2020, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare

Anunț privind rezultatul evaluării anuale a activității directorului general-manager al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

Anunț privind rezultatul evaluării anuale a activității directorului general-manager al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, pentru perioada 1 ianurie 2019 - 31 decembrie 2019

Concurs proiect de management la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare

ANUNȚ


Luând act de adresa Instituției Prefectului - județul Satu Mare nr. 3343/SJ/2020,
Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul președintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020, precum și ordonanțele militare nr. 1/18.03.2020, 2/21.03.2020 și 3/24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 ,
Totodată, faptul că în contextul actual, limitarea și diminuarea răspândirii coronavirusului COVID-19 reprezintă o urgență de sănătate publică pentru cetățeni și pentru autoritățile administrației publice centrale și locale,
Se suspendă organizarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

 

 

Anunț privind rezultatul evaluării finale a activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Anunț privind rezultatul evaluării finale a activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Concurs recrutare in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor posturi de executie vacante, in regim contractual - Compartiment Administrare infrastructura realizata din fonduri U.E

       Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de execuție în regim contractual: Consilier 1A - 2 posturi în cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări și Închirieri - Compartiment Administrare Infrastructură realizată din fonduri U.E;
 Consilier II - 2 posturi în cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări și Închirieri - Compartiment Administrare Infrastructură realizată din fonduri U.E

Anunț privind rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Anunț privind rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Secretariatul Comisiei de evaluare anunță rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

 

Concurs recrutare ocupare functie publica de executie serviciul comunicare si coordonare institutii subordonate

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Referent, clasa III, grad profesional superior - în cadrul Serviciului Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate, Compartiment Cultură, Sport și Tineret ;

 

 

Concurs Recrutare ocupare functii publice de executie Serviciul Financiar contabilitate

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Referent, clasa III, grad profesional superior - în cadrul Serviciul Financiar Contabilitate;

Concurs Recrutare ocupare functii publice de executie Directia de Evidenta a Persoaneor

Primaria municipiului Satu Mare initiaza procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Dirctiei de Evidenta a Persoanelor

Concurs recrutare functie publica de conducere vacanta - Sef Birou, gr.I, Birou Finalizari Constructii

      Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante:
      Șef birou, grad salarizare I - în cadrul Biroului Finalizări Construcții.

Examen Promovare Clasa

Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea, conform art.480 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și art.144 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concurs recrutare ptr.ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante - consilier superior - Serv.Patrimoniu, Concesionari, Inchirieri

           Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Serviciului patrimoniu, concesionări, închirieri.

Concurs recrutare ptr.ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante - consilier superior- Birou Monitorizare, Proceduri

      Primăria municipiului Satu Mare iniţiază pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Biroului Monitorizare Proceduri;

Concurs recrutare ptr.ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante - consilier principal - Serv.Urbanism si Dezvoltare Urbana

     Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional principal - în cadrul Serviciului Urbanism și Dezvoltare Urbană

Examen în vederea promovării într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual

Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare în data de 28.08.2019

Concurs recrutare functie publica de executie vacanta in regim contractual - consilier 1A - Serv.Investitii, Gospodarire-Intretinere

   Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a postului vacant de executie in regim contractual:
• Consilier, 1A - în cadrul Serviciului Investiții, Gospodărie - Întreținere;

Primăria municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat- Compartiment Autorizare Servicii de Transport Public Local

"Primăria municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat- Compartiment Autorizare Servicii de Transport Public Local

Concurs recrutare functii publice de executie vacante - Compartiment Reparatii Strazi si Semnalizare Rutiera

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutarepentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: consilier, clasa I, grad profesional asistent - 1 post, consilier, clasa I, grad profesional superior - 1 post Comp. Reparatii Strazi si Semnalizare Rutiera;

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante: Șef serviciu la Serviciul Juridic, Contencios, Arhivă

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante: Șef serviciu la Serviciul Juridic, Contencios, Arhivă

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante: • Șef serviciu, grad de salarizare I - în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat


       Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutarepentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante:
• Șef serviciu, grad de salarizare I - în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare;

 

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Biroului Finalizări Construcții

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Biroului Finalizări Construcții

Concurs recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante - consilier,cls.I, grad profesional superior-Serviciul Buget

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional superior - în cadrul Serviciului Buget;

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad profesional principal - în cadrul Serviciului Impunere, Constatare, Control

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional principal - în cadrul Serviciului Impunere, Constatare, Control

Anunț privind rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural ” G.M. Zamfirescu” Satu Mare.

Anunț privind rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural ” G.M. Zamfirescu”  Satu Mare.

Secretariatul Comisiei de evaluare anunță rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Înapoi