ROMÂNIA, SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILĂ
In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază în termen de 11 zile de la data afişării.

Taxe căsătorii :

 

Taxele percepute, pentru încheierea căsătoriilor, conform Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 106/29.04.2021, privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2022, sunt:

 

Zi / ora 9:00 – 11:30 12:00 – 13:30
altă locaţie decât sala de
oficiere a primăriei Satu Mare
14:00 – 14:45
Luni - Vineri Nu sunt taxe 564 Lei Nu sunt taxe

 

Zi / ora 10:00 – 11:30 12:00 – 13:30
altă locaţie decât sala de
oficiere a primăriei Satu Mare
14:00 – 18:00
Sâmbătă 55 Lei 677 Lei 114 Lei

 

Zi / ora 11:00 – 11:30 12:00 – 13:30
altă locaţie decât sala de
oficiere a primăriei Satu Mare
14:00 – 14:45
Duminică şi sărbători legale 226 Lei 677 Lei 226 Lei

 

* În situaţia în care nici unul dintre viitorii soţi nu au domiciliu sau reşedinta în municipiul Satu Mare se adaugă o taxă suplimentară de 452 lei.

* Precizăm faptul că taxele speciale se fac venit la bugetul local, ofiţerii de stare civilă care oficiază căsătoriile nu sunt şi nu au fost retribuiţi cu vreun procent din cuantumul acestor taxe.Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Stare Civilă a Municipiului Satu-Mare, 440005, Str. Corneliu Coposu nr.14, e-mail: starecivila@primariasm.ro
Tel.0261-717564
Fax: 0261 - 710040