Changed database context to 'Nuna'. Cununie online SATU MARE

ROMÂNIA, SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILĂ
In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază în termen de 11 zile de la data afişării.

 

Data azi: 16/08/2022 Anularea rezervării (click aici)
Programare căsătorie civilă anul:
2022

Pentru detalii vă rugăm să citiţi întreg regulamentul!. Alte detalii privind taxele: aici!.
Procedura de rezervare/anulare
 
Referitor la competenţa teritorială a ofiţerului de stare civilă:
precizăm faptul că acesta îşi poate exercita atribuţiile, numai în limita unităţii administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.
În acest sens ofiţerii de stare civilă din municipiul Satu Mare, pot oficia căsătorii doar pe raza municipiului Satu Mare şi nu la locaţii din alte unităţi administrativ-teritoriale.

Nu ne deplasăm la următoarele locații: Infiniti - Odoreu, Melody - Păulești, Coral - Dorolț sau alte locații din afara Municipiului Satu Mare.

Temei legal: Art. 24 alin. (1)-(3) din L. nr. 119/1996, privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 50 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011).


INFORMARE :
 • Programarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetățeni români.

 • Pentru căsătoria cu un cetățean străin, sau între cetățeni străini, vă rugăm să vă adresați în timp util, ofițerului de stare civilă de la ghișeu, pentru informații suplimentare despre actele necesare, dat fiind legislația diferită a țării de proveniență a cetățeanului străin.
 • ATENȚIE: Nu se pot rezerva două locații sau intervale orare pentru același cuplu. Dacă doriți să modificați locația sau data, vă rugăm să anulați rezervarea efectuată.

 • Căsătoria se poate încheia în a 11 zi de la data depunerii declarației de căsătorie (se socotește atât ziua depunerii dosarului, cât și ziua oficierii căsătoriei).
 • Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia mai repede de 11 zile, ori după expirarea termenului legal, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea Primarului Municipiului Satu Mare.
 • Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la sediul Serviciului Starea Civilă, str. Corneliu Coposu, nr. 14, în incinta Centrului Comercial „Someşul”, etaj IV.

 • Aveți obligația de a înscrie corect și complet numele și prenumele soților, în caz contrar căsătoria poate fi declarată nulă prin neîndeplinirea procedurii de publicitate (art. 283 din Cod Civil).

 • Căsătoria civilă se încheie în intervalul orar stabilit în acest scop de către Serviciul Starea Civilă.
 • Orice abatere de la regulament sau legislație duce la anularea programării de căsătorie!
 • Prin continuarea procedurii de rezervare sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului European.
 • Rezervarea on-line se face cu cel puțin 14 zile înainte de data oficierii căsătoriei.


Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Stare Civilă a Municipiului Satu-Mare, 440005, Str. Corneliu Coposu nr.14, e-mail: starecivila@primariasm.ro
Tel.0261-717564
Fax: 0261 - 710040