Changed database context to 'Nuna'. Cununie online SATU MARE

ROMÂNIA, SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILĂ
In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază în termen de 11 zile de la data afişării.

 

Data azi: 20/01/2022 Te-ai razgandit?
Programare căsătorie civilă anul:
2022

Pentru detalii vă rugăm să citiţi întreg regulamentul!. Alte detalii privind taxele: aici!.
 
Referitor la competenţa teritorială a ofiţerului de stare civilă:
precizăm faptul că acesta îşi poate exercita atribuţiile, numai în limita unităţii administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.
În acest sens ofiţerii de stare civilă din municipiul Satu Mare, pot oficia căsătorii doar pe raza municipiului Satu Mare şi nu la locaţii din alte unităţi administrativ-teritoriale.

Nu ne deplasăm la următoarele locații: Infiniti - Odoreu, Melody - Păulești, Coral - Dorolț sau alte locații din afara Municipiului Satu Mare.

Temei legal: Art. 24 alin. (1)-(3) din L. nr. 119/1996, privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 50 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011).


INFORMARE :
  • Programarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetăţeni români. Pentru căsătoria cu un cetăţean străin, sau între cetăţeni străini, vă rugăm să vă adresaţi în timp util, ofiţerului de stare civilă de la ghişeu, pentru informaţii suplimentare despre actele necesare, dat fiind legislaţia diferită a ţării de provenienţă a cetăţeanului străin.
  • Căsătoria se poate încheia în a 11 zi de la data depunerii declaraţiei de căsătorie (se socoteste atât ziua depunerii dosarului cât şi ziua oficierii căsătoriei).
  • Căsătoria civilă se încheie în intervalul orar stabilit în acest scop, de către Serviciul Stare Civilă.
  • Rezervarea se face cu cel puţin 11 zile înainte de data oficierii căsătoriei.
  • Aveți obligația de a înscrie corect și complet numele și prenumele soților, în caz contrar căsătoria poate fi declarată nulă prin neîndeplinirea procedurii de publicitate (art.283 din Cod Civil)
  • Orice abatere de la regulament sau legislație duce la anularea programării de căsătorie!
  • Prin continuarea procedurii de rezervare sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului European.


Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Stare Civilă a Municipiului Satu-Mare, 440005, Str. Corneliu Coposu nr.14, e-mail: starecivila@primariasm.ro
Tel.0261-717564
Fax: 0261 - 710040