Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
187
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 187/29.08.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „Ansamblu de locuinţe P+1-2 nivele în municipiul Satu Mare, str. Panait Cerna F.N.” Amplasament: str. Panait Cerna, FN., Satu Mare 2019-08-29
186
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 186/29.08.2019 privind aprobarea documentaţiei PU.Z. - CONSTRUIRE BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR. 1 „HRISTOS A ÎNVIAT”,Str. Henri Coandă nr. 26 2019-08-29
185
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr.185 /29.08.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „Lotizare și construire locuințe individuale P-P+M ŞI P+1” Amplasament: str.Odobescu, nr. cad. 174205, 168435, 168436, municipiul Satu Mare 2019-08-29
184
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 184/29.08.2019 privind aprobarea proiectului „Amenajare pistă de biciclete Str. Botizului-Pod Golescu” precum şi a cheltuielilor aferente 2019-08-29
183
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 183/29.08.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi” precum şi a cheltuielilor aferente 2019-08-29
182
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 182/29.08.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/31.05.2018 privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “Ensuring public safety through the cooperation of law enforcement agencies and the use of advanced video surveillance systems in Uzhgorod and Satu Mare” 2019-08-29
181
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 181/29.08.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 159/25.07.2019 privind aprobarea proiectului “Modernizare infrastructură educaţională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi” precum şi a cheltuielilor aferente proiectului 2019-08-29
180
/ 2019
HOTĂRÂREA NR. 180/29.08.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 145/27.06.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1 2019-08-29
179
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 179/ 29.08.2019 privind aprobarea prețului de pornire la licitație și a volumului masei lemnoase pe picior destinată valorificării din producţia anului 2019, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș 2019-08-29
178
/ 2019
HOTĂRÂREA NR.178/29.08.2019 privind aprobarea prețului, volumului și modalitățíi de valorificare a unei părți din producţia anului 2019, a fondului forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare 2019-08-29
177
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr.177/29.08.2019 privind atribuirea denumirii de „Parcul dr. Fátyol Rudolf ” parcului situat în jurul Turnului Pompierilor 2019-08-29
176
/ 2019
HOTĂRÂREA NR. 176/29.08.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019 2019-08-29
175
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 175/29.08.2019 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018 2019-08-29
174
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 174/29.08.2019 privind aprobarea încheierii de către Transurban SA Satu Mare a unui contract de asistență juridică 2019-08-29
173
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 173/29.08.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.251/12.10.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare și Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare și asigurarea contribuției proprii în cadrul proiectului ,,Implicat și activ la vârsta înțelepciunii!” al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare 2019-08-29
172
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 172/29.08.2019 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare 2019-08-29
171
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr.171/29.08.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna septembrie 2019 2019-08-29
170
/ 2019
HOTĂRÂRE Nr. 170/25.07.2019 pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare, prin contract de concesiune 2019-07-25
169
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 169/25.07.2019 pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive 2019-07-25
168
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 168/25.07.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare 2019-07-25
167
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 167/25.07.2019 pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr 10/31.01.2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcționare al sistemului privind controlul, limitarea și taxarea staționărilor în municipiul Satu Mare aprobat prin H.C.L. nr. 263/23.11.2017 2019-07-25
166
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 166/25.07.2019 privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 317/20.12.2018 pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare 2019-07-25
165
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 165/25.07.2019 pentru completarea H.C.L. nr. 126/30.05.2019 privind însușirea și aprobarea documentațiilor cu propunere de dezlipire a unor terenuri situate în incinta Pieței de Alimente nr. 1 2019-07-25
164
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 164/25.07.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare 2019-07-25
163
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 163/25.07.2019 privind documentatia: PLANUL URBANISTIC ZONAL - ÎN VEDEREA LOTIZĂRII PENTRU LOCUINŢE INDIVIDUALE în municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga 2019-07-25