Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
129
/ 2019
Hotărârea nr. 129/30.05.2019 privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 247/27.09.2018 pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii,, Varianta de ocolire Satu Mare,, 2019-05-30
128
/ 2019
Hotărârea nr.128/30.05.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare 2019-05-30
127
/ 2019
Hotărârea nr. 127/30.05.2019 privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Teatrului de Nord Satu Mare a unor spaţii aferente Bazei Sportive Olimpia 2019-05-30
126
/ 2019
Hotărârea nr. 126/30.05.2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiilor cu propunere de dezlipire a unor terenuri situate în incinta Pieței de Alimente nr. 1 2019-05-30
125
/ 2019
Hotărârea nr. 125/30.05.2019 privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat 2019-05-30
124
/ 2019
Hotărârea nr. 124/30.05.2019 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare 2019-05-30
123
/ 2019
Hotărârea nr. 123/30.05.2019 privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 156 mp, înscris în CF nr. 166655 Satu Mare, cu nr. cadastral 816/13/2/24 2019-05-30
122
/ 2019
Hotărârea nr. 122/30.05.2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare 2019-05-30
121
/ 2019
Hotărârea nr. 121/30.05.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare 2019-05-30
120
/ 2019
Hotărârea nr. 120/30.05.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Satu Mare 2019-05-30
119
/ 2019
Hotărârea nr. 119/30.05.2019 privind înființarea unor servicii sociale în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale 2019-05-30
118
/ 2019
Hotărârea nr. 118/30.05.2019 pentru aprobarea modificării poziției nr. 3 din Anexa nr. 4 și a poziției nr. 1 din Anexa nr. 5 la HCL 20/31.01.2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase, proprietate publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș 2019-05-30
117
/ 2019
Hotărârea nr. 117/30.05.2019 privind aprobarea prețului, volumului și modalității de valorificare a masei lemnoase, producția anului 2019, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare 2019-05-30
116
/ 2019
Hotărârea nr. 116/30.05.2019 pentru completarea H.C.L. nr. 184/19.07.2018 privind aprobarea documentaţiei PUZ – Fabrică de scaune şi canapele, Amplasament:str. Aurel Vlaicu , Satu Mare 2019-05-30
115
/ 2019
Hotărârea nr. 115/30.05.2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea consiliului local al municipiul satu mare nr. 93/25.04.2019, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseul 1: B-dul Lucian Blaga – str. Păulești – dig, str. G. Alexandrescu – P-ța Soarelui – dig; traseul 2: B-dul Cloșca (plecare din str. Magnoliei) – Drumul Careiului; precum și realizarea a 4 (patru) sisteme de închiriat biciclete” din municipiul Satu Mare 2019-05-30
114
/ 2019
Hotărârea nr. 114/30.05.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Satu Mare nr. 92/25.04.2019, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseu 1: (punct de plecare str. Lazarului) str. Trandafirilor – str. Avram Iancu – str. Iuliu Hossu – Bd. Vasile Lucaciu – str. 1 Decembrie 1918 – centru vechi; traseu 2: (punct de plecare str. Mileniului) str. Iuliu Hossu – Bd. V. Lucaciu, precum și realizarea unui sistem de închiriere de biciclete” din municipiul Satu Mare 2019-05-30
113
/ 2019
Hotărârea nr. 113/30.05.2019 privind aprobarea proiectului “Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” precum şi a cheltuielilor aferente 2019-05-30
112
/ 2019
Hotărârea nr. 112/30.05.2019 Pentru modificarea Anexei nr.1, Anexei nr.13, Anexei nr.16, Anexei nr.17, Anexei nr.18 și Anexei nr.19 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr.43/25.02.2016 privind aprobarea indicatorilorilortehnico-economicila obiectivul de investiţie Modernizare parcări în cartierul Micro 17 din municipiul Satu Mare 2019-05-30
111
/ 2019
Hotărârea nr. 111/30.05.2019 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie„ Reabilitare baza sportivă str. 24 Ianuarie, nr.2(Club sportiv școlar)” 2019-05-30
110
/ 2019
Hotărârea nr. 110/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitateşi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Extindereailuminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str. Crăieselorșiparcareasituată pe stradaUzinei (lângă Pod Decebal)”din Municipiul Satu Mare 2019-05-30
109
/ 2019
Hotărârea nr. 109/30.05.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019 2019-05-30
108
/ 2019
Hotărârea nr. 108/30.05.2019 privind aprobarea situaţiei financiare anuale a TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2018 2019-05-30
107
/ 2019
Hotărârea nr. 107/30.05.2019 privind aprobarea situaţiei financiare a S. APASERV SATU MARE S.A. pe anul 2018 2019-05-30
106
/ 2019
Hotărârea nr. 106/30.05.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna iunie 2019 2019-05-30
105
/ 2019
Hotărârea nr. 105/25.04.2019 privind vânzarea către Perșa Alexandru Petru a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B , et.II, ap. 30 2019-04-25