Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
240
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 240/22.12.2020 privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum 2020-12-22
239
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 239/22.12.2020 privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum de exploatare 2020-12-22
238
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 238/22.12.2020 privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către RCS&RDS S.A., asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare, situate în Piața de Alimente Someș și Piața Agroalimentară Micro 17 2020-12-22
237
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 237/22.12.2020 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Satu Mare 2020-12-22
236
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 236/22.12.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de servicii, amplasament: municipiul Satu Mare, str. Careiului, nr. 326, nr. cad. 171476 2020-12-22
235
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 235/22.12.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Reabilitare si extindere imobil, amplasament: municipiul Satu Mare, str. Depozitelor, nr. cad. 182930 2020-12-22
234
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 234/22.12.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Demolare construcție C1 și construire locuință individuală, filigorie, magazie și împrejmuire Amplasament: Satu Mare, str. Traian Grozăvescu nr. 5 2020-12-22
233
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 233/22.12.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire casă de locuit P+1E Amplasament: Satu Mare, str. Alecu Russo nr. 73/A 2020-12-22
232
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 232/22.12.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire două case de locuit Amplasament: Satu Mare, zona str. Păulești - str. Octavian Ruleanu 2020-12-22
231
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 231/22.12.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, Amplasament: Satu Mare, str. Pescărușilor 2020-12-22
230
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 230/22.12.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire casă de locuit P+1 Amplasament: Satu Mare, str. Balta Blondă nr. 35 2020-12-22
229
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 229/22.12.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Construire spațiu comercial Amplasament: Satu Mare, str. Odoreului F.N. 2020-12-22
228
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 228/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Satu Mare în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social care funcţionează în sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare 2020-12-22
227
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 227/22.12.2020 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021 2020-12-22
226
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr.226/ 22.12.2020 privind aprobarea proiectului "Digitalizarea sistemului educaţional în Municipiul Satu Mare" precum şi a cheltuielilor aferente 2020-12-22
225
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 225/22.12.2020 privind schimbarea modului de valorificare a 4,5 mc masă lemnoasă fasonată din partida 1673053, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare 2020-12-22
224
/ 2020
HOTĂRÂRE nr. 224/22.12.2020 privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2021 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare 2020-12-22
223
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr.223/22.12.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare 2020-12-22
222
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr.222/22.12.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare 2020-12-22
221
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 221/22.12.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare 2020-12-22
220
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 220/22.12.2020 privind unele modificări aduse Anexei la HCL Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Satu Mare 2020-12-22
219
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr. 219/22.12.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului Satu Mare 2020-12-22
218
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 218/22.12.2020 privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Satu Mare 2020-12-22
217
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 217/22.12.2020 privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal începând cu anul 2021 2020-12-22
216
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr. 216/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare 2020-12-22