Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
154
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr. 154/04.09.2020 privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat - Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat şi de mediu 2020-09-04
153
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 153/27.08.2020 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în titlul și cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 92/28.05.2020 privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr.550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25 2020-08-27
152
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 152/27.08.2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 421 2020-08-27
151
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 151/27.08.2020 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018 2020-08-27
150
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 150/27.08.2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare. 2020-08-27
149
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 149/27.08.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Ansamblu de locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii şi agrement în municipiul Satu Mare, Str. Careiului nr.1-3 2020-08-27
148
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 148/27.08.2020 privind documentaţia PUZ - Zonă mixtă servicii medicale, aparthotel şi rezidenţială Amplasament: Satu Mare, B-dul Henri Coandă nr.11 2020-08-27
147
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 147/27.08.2020 privind documentația PUZ - Hală de producție sisteme de automatizare industriale Amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga 2020-08-27
146
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 146/27.08.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Aparthotel S+P+2 Amplasament: Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 17 2020-08-27
145
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 145/27.08.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Parcare etajată S+P+2 Amplasament: Satu Mare, str. Kogălniceanu nr.5 2020-08-27
144
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 144/27.08.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Parcare etajată S+P+4 Amplasament: Satu Mare, str. Decebal 2020-08-27
143
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 143/27.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "REABILITARE CLĂDIRE SALA STUDIO ÁCS ALAJOS ȘI MANSARDARE ȊN VOLUMUL EXISTENT" 2020-08-27
142
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 142/27.08.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020 2020-08-27
141
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 141/27.08.2020 privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/2020 2020-08-27
140
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 140/27.08.2020 privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020 2020-08-27
139
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 139/27.08.2020 privind aprobarea încheierii de către Transurban SA Satu Mare a unui contract de asistență juridică 2020-08-27
138
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 138/27.08.2020 pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat 2020-08-27
137
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 137/27.08.2020 privind atribuirea de denumiri unor străzi 2020-08-27
136
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare 2020-08-27
135
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 135/27.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna septembrie 2020 2020-08-27
134
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr. 134/11.08.2020 privind documentaţia PUZ - Lotizare pentru locuinţe individuale depusă prin cererea înregistrată sub nr. 15056/21.03.2017 şi care a făcut obiectul proiectului de hotărâre nr. 44694/20.09.2017 Amplasament: Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga 2020-08-11
133
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr.133/11.08.2020 privind vânzarea către Oros Lorena Mariana a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 36 2020-08-11
132
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr. 132/ 30.07.2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare 2020-07-30
131
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Wolfenbuttel nr.8-10 2020-07-30
130
/ 2020
HOTĂRÂREA Nr. 130/ 30.07.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr.2 2020-07-30