Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
152
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 152/ 11.07.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/11.06.2019 privind aprobarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare" precum şi a cheltuielilor aferente 2019-07-11
151
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 151/11.07.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 78/04.04.2019 privind aprobarea proiectului "Regenerare fizică a zonei Ostrovului" precum şi a cheltuielilor aferente 2019-07-11
150
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 150/11.07.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 281/07.11.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.29 şi Creşa Punguţa cu doi bani" precum şi a cheltuielilor aferente proiectului 2019-07-11
149
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 149/11.07.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/30.05.2019 privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente 2019-07-11
148
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 148/11.07.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019 2019-07-11
147
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 147/ 27.06.2019 privind atribuirea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Română Sf. Andrei, a unui teren, în suprafață de 3752 mp, situat în Satu Mare, Bd. Lucian Blaga 2019-06-27
146
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 146/27.06.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county", cod ROHU-102, acronim SILVER; 2019-06-27
145
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 145/27.06.2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1 2019-06-27
144
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 144/27.06.2019 privind aprobarea dezmembrării în vederea sistării stării de indiviziune, a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Luchian nr. 28-30 2019-06-27
143
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 143/27.06.2019 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, str. Vânătorilor nr. 31 2019-06-27
142
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 142/ 27.06.2019 Privind însușirea și aprobarea documentaţiei de actualizare informaţii tehnice, pentru imobilul situat în Satu Mare str. Liviu Rebreanu nr. 46-48 2019-06-27
141
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 141/27.06.2019 privind aprobarea renunțării la dreptul de servitute instituit asupra imobilului construcție și teren situat în municipiul Satu Mare, str. Lunca Sighet nr. 12 2019-06-27
140
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 140/27.06.2019 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Ansamblu rezidenţial cu 3 imobile P+2 Amplasament : Satu Mare, Str. Alecu Russo 2019-06-27
139
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 139/ 27.06.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „AMENAJARE SAT DE VACANŢĂ IN ZONA STRĂZII AUREL VLAICU ,DN19A, MUNICIPIUL SATU MARE" Amplasament: zona str.Aurel Vlaicu, DN19A, municipiul Satu Mare,adiacent drumului de ocolire Satu Mare-Lazuri 2019-06-27
138
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 138/27.06.2019 privind modificarea Comisiei de identificare şi selecţie a firmelor locatare din Centrul Tehnologic,de Inovare şi de Afaceri în municipiul Satu Mare 2019-06-27
137
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 137/27.06.2019 privind aprobarea cantităţii şi preţului de valorificare a masei lemnoase provenite din lucrări de igienă, din producţia anului 2019, a fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Negreşti Oaş 2019-06-27
136
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 136/27.06.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019 2019-06-27
135
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 135/27.06.2019 privind aprobarea documentaţieişi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:"CONSTRUIRE GARD LA GRĂDINA ROMEI" 2019-06-27
134
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 134/27.06.2019 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2019 2019-06-27
133
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 133/27.06.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna iulie 2019 2019-06-27
132
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 132/27.06.2019 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Pugner Robert 2019-06-27
131
/ 2019
Hotărârea nr. 131/11.06.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019 2019-06-11
130
/ 2019
Hotărârea nr. 130/11.06.2019 privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare” precum şi a cheltuielilor aferente 2019-06-11
129
/ 2019
Hotărârea nr. 129/30.05.2019 privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 247/27.09.2018 pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii,, Varianta de ocolire Satu Mare,, 2019-05-30
128
/ 2019
Hotărârea nr.128/30.05.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare 2019-05-30