Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
135
/ 2017
Hotărârea nr. 135/25.05.2017 privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “Development and implementation of a SMART Water Quality On-line Monitoring System to improve management of Szamos/Somes River” 2017-05-25
134
/ 2017
Hotărârea nr. 134/25.05.2017 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini 2017-05-25
133
/ 2017
Hotărârea nr.133/25.05.2017 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafeţe de 12 mp teren, înscris în CF nr.14210 Satu Mare, nr. cadastral 4584/9 2017-05-25
132
/ 2017
Hotaărârea nr. 132/25.05.2017 privind respingerea documentatiei P.U.D. „IMOBIL DE LOCUIT P+2+PENTHAUSE-3 PARŢIAL” Amplasament:str. Drăganilor nr. 24, Satu Mare 2017-05-25
131
/ 2017
Hotărârea nr. 131/25.05.2017 privind respingerea documentatiei P.U.Z. „ Lotizare zonă de locuit şi introducere în intravilan ” Amplasament: zona str. Macului, Satu Mare 2017-05-25
130
/ 2017
Hotărârea nr. 130/25.05.2017 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.- Instituţii şi Servicii Amplasament : Zona Drum Carei 2017-05-25
129
/ 2017
Hotărârea nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Zonă de locuit pentru locuinţe individuale Amplasament : Municipiul Satu Mare, Str. Căprioarei 2017-05-25
128
/ 2017
Hotărârea nr. 128/25.05.2017 privind aprobarea criteriilor de includere şi prioritizare a blocurilor de locuinţe din Municipiul Satu Mare în programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice 2017-05-25
127
/ 2017
Hotărârea nr. 127/25.05.2017privind aprobarea preţurilor de valorificare a masei lemnoase pe picior şi fasonată din producţia anului 2017 la Ocolul Silvic Satu Mare 2017-05-25
126
/ 2017
Hotărârea nr. 126/25.05.2017 privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi altor acte emise de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare 2017-05-25
125
/ 2017
Hotărârea nr. 125/25.05.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017 2017-05-25
124
/ 2017
Hotărârea nr. 124/25.05.2017 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017 2017-05-25
123
/ 2017
Hotărârea nr. 123/25.05.2017 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al Transurban SA Satu Mare 2017-05-25
122
/ 2017
Hotărârea nr. 122/25.05.2017 privind aprobarea situaţiei financiare la TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2016 2017-05-25
121
/ 2017
Hotărârea nr. 121/25.05.2017 privind aprobarea situaţiei financiare a S.C. APASERV Satu Mare S.A. pe anul 2016 2017-05-25
120
/ 2017
Hotărârea nr. 120/25.05.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iunie 2017 2017-05-25
119
/ 2017
Hotărârea nr.119/10.05.2017 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017 2017-05-10
118
/ 2017
Hotărârea nr. 118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. 2017-04-27
117
/ 2017
Hotărârea nr. 117/27.04.2017 pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Transurban SA Satu Mare 2017-04-27
116
/ 2017
Hotărârea nr. 116/27.04.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar oraşului înfrăţit Beregovo din Ucraina 2017-04-27
115
/ 2017
Hotărârea nr. 115/27.04.2017 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare 2017-04-27
114
/ 2017
Hotărârea nr. 114/27.04.2017 privind atestarea calităţii de administrator de imobile a domnului Ardelean Mădălin Ionuţ 2017-04-27
113
/ 2017
Hotărârea nr. 113/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la TRANSURBAN S.A. SATU MARE 2017-04-27
112
/ 2017
Hotărârea nr. 112/27.04.2017 privind realizarea evaluării finale a managementului la Instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare 2017-04-27
111
/ 2017
Hotărârea nr. 111/27.04.2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la instituţia de concerte Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare 2017-04-27