Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
294
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 294/23.11.2017 privind aprobarea desfiinţării construcţiei proprietate privată a municipiului Satu Mare, situată în Satu Mare, str. Vulturului nr. 21 2017-11-23
293
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 293/23.11.2017 privind intenţia preluării din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local Satu Mare, a unor imobile 2017-11-23
292
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 292/23.11.2017 privind încheierea unui contract de prestări servicii pentru recoltarea din intravilanul municipiului Satu Mare a unor exemplare din fauna sălbatică, în condiţiile Legii nr. 184/2017 în baza cotelor de recoltă aprobate, în interesul sănătăţii publice sau din alte raţiuni de interes public 2017-11-23
291
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 291/23.11.2017 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr.179757 Satu Mare sub nr. cadastral 179757 2017-11-23
290
/ 2017
HOTĂRÂREA nr. 290/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiului Satu Mare 2017-11-23
289
/ 2017
HOTĂRÂREA nr. 289/23.11.2017 pentru retragerea dreptului de administrare a Judeţului Satu Mare asupra imobilului teren situat în Satu Mare str. Mihail Kogălniceanu nr. 5 2017-11-23
288
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr.288/23.11.2017 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare,B-dul Unirii nr. 32 2017-11-23
287
/ 2017
HOTĂRÂREA nr. 287/23.11.2017 privind retragerea dreptului de folosinţă instituit în favoarea Intreprinderii DRUM NOU - Fabrica de Piele Satu Mare asupra terenului înscris în CF nr. 10081 Satu Mare sub nr. cadastral 3157/15 2017-11-23
286
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 286/23.11.2017 privind acceptarea ofertei de donaţie a construcţiei denumită „sens giratoriu", situată în Satu Mare la intersecția Drum Carei (DN19, E671), str. Prahovei și B-dul Lalelei 2017-11-23
285
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 285/23.11.2017 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 37mp înscris în CF nr. 179341 Satu Mare sub nr. cadastral 179341 2017-11-23
284
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 284/23.11.2017 privind acordul pentru utilizarea DE 479 în vederea realizării alimentării cu energie electrică consumator 6,3 MW, localitatea Medieşu Aurit, beneficiar: S.C. ALU MENZIKEN S.R.L. 2017-11-23
283
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 283/23.11.2017 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr.160144 Satu Mare sub nr. cadastral 160144 2017-11-23
282
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr.282/23.11.2017 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr.179755 Satu Mare sub nr. cadastral 179755 2017-11-23
281
/ 2017
HOTĂRÂREA nr. 281/23.11.2017 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr.179753 Satu Mare sub nr. cadastral 179753 2017-11-23
280
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 280/23.11.2017 pentru modificarea HCL nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii: Pod peste Râul Someş - Amplasament str. Ştrandului în Municipiul Satu Mare 2017-11-23
279
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 279/23.11.2017 pentru revocarea H.C.L. Satu Mare nr. 165/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice pentru imobilul înscris în CF nr. 171543 Satu Mare cu nr. cadastral 12328. 2017-11-23
278
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 278/23.11.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 222/28.09.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 62/18.09.2002 cu privire la însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare 2017-11-23
277
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 277/23.11.2017 privind aprobarea organigramei S.C. Apaserv Satu Mare S.A. 2017-11-23
276
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 276/23.11.2017 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare 2017-11-23
275
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 275/23.11.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare 2017-11-23
274
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 274/23.11.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 230/2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare General ale Serviciul Public "Administraţia Domeniului Public" Satu Mare 2017-11-23
273
/ 2017
HOTĂRÂREA nr. 273/23.11.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare 2017-11-23
272
/ 2017
HOTĂRÂREANr. 272/23.11.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017 2017-11-23
271
/ 2017
HOTĂRÂREA nr. 271/23.11.2017 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017 2017-11-23
270
/ 2017
HOTĂRÂREA Nr. 270/23.11.2017 privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul "A partnership of 5 cities promoting local culture through immersive art festival- FestivART" 2017-11-23