Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
215
/ 2019
Hotărârea nr. 215/18.10.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2019 2019-10-18
214
/ 2019
Hotărârea nr. 214/18.10.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019 2019-10-18
213
/ 2019
Hotărârea nr. 213/18.10.2019 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Feher Doina 2019-10-18
212
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 212/26.09.2019 privind aprobarea înaintării spre finanţare a propunerii de proiect ,, Vreau la creșă ! Educație timpurie și servicii de calitate pentru copii, sprijin pentru părinți !″ finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 de către Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare 2019-09-26
211
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 211/26.09.2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 2 2019-09-26
210
/ 2019
HOTĂRÂREA NR.210/26.09.2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1 2019-09-26
209
/ 2019
HOTĂRÂREA NR.209/26.09.2019 privind aprobarea dezmembrării în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Alexiu Berinde nr. 1 2019-09-26
208
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 208/26.09.2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafață de 2.241 mp 2019-09-26
207
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 207/26.09.2019 privind aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice (actualmente Ministerul Educației Naționale) pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în domeniul public al Municipiului Satu Mare și administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare 2019-09-26
206
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 206/26.09.2019 pentru revocarea dreptului de administrare instituit în favoarea Consiliului Județean Satu Mare asupra etajelor II și III din incinta internatului Colegiului Tehnic "Elisa Zamfirescu" 2019-09-26
205
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 205/26.09.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Petőfi Sándor nr. 47, Instituției Prefectului- Județul Satu Mare 2019-09-26
204
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 204/26.09.2019 privind stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate de proprietarul fondului dominant înscris sub B4 în CF nr. 169780 Satu Mare și identificat cu nr. topografic 12876/1 2019-09-26
202
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 202/26.09.2019 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare Nr. 242/06.12.2007 2019-09-26
201
/ 2019
HOTĂRÂREA NR. 201/26.09.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. - Lotizare în vederea construirii de locuinţe individuale în municipiul Satu Mare, Str. Panait Cerna 2019-09-26
200
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 200/26.09.2019 privind aprobareadocumentaţia : Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu rezidential locuinte individuale P-P+1" Amplasament: zona str. Poienilor, CF nr.180128 cad.180128, Municipiul Satu Mare 2019-09-26
199
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 199 /26.09.2019 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire spaţii comerciale în municipiul Satu Mare, P-ţa Romană 2019-09-26
198
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 198 /26.09.2019 privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Construire imobil de locuit P+2- locuinţe colective în municipiul Satu Mare, B-dul Unirii nr.17 2019-09-26
197
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 197/26.09.2019 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă mixtă - instituţii-servicii, depozitare, amplasament: municipiul Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. cad. 170508, 175646 2019-09-26
196
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 196/26.09.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 170/25.07.2019 pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare,prin contract de concesiune 2019-09-26
195
/ 2019
HOTĂRÂREA NR. 195/26.09.2019 privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare 2019-09-26
194
/ 2019
HOTĂRÂREA NR. 194/26.09.2019 privind stabilirea normativelor de cheltuieli și a măsurilor necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară a Unităţii Administrativ - Teritoriale Municipiul Satu Mare 2019-09-26
193
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 193/26.09.2019 privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Satu Mare „ALEEA AUGUSTIN FERENȚIU" 2019-09-26
192
/ 2019
HOTĂRÂREA NR. 192/26.09.2019 Privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019 2019-09-26
191
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr.191/26.09.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna octombrie 2019 2019-09-26
190
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr.190/26.09.2019 privind modificarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare 2019-09-26