Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
209
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 209/30.08.2018 privind aprobarea cofinanțării investitiilor aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției municipiului Satu Mare 2018-08-30
105
/ 2019
Hotărârea nr. 105/25.04.2019 privind vânzarea către Perșa Alexandru Petru a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B , et.II, ap. 30 2019-04-25
104
/ 2019
Hotărârea nr. 104/25.04.2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a investiției constând în două căi rutiere, situate în Satu Mare, Drumul Careiului 2019-04-25
103
/ 2019
Hotărârea nr. 103/25.04.2019 privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 156 mp, înscris în CF nr. 160837 Satu Mare, cu nr. cadastral 816/13/2/23 2019-04-25
102
/ 2019
Hotărârea nr. 102/25.04.2019 privind atribuirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 152 mp, situat în Satu Mare str. C.A. Rosetti nr. 2, în favoarea Bisericii Creștine după Evanghelie „Filadelfia” Satu Mare 2019-04-25
101
/ 2019
Hotărârea nr. 101/25.04.2019 cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini 2019-04-25
100
/ 2019
Hotărârea nr. 100/25.04.2019 privind retragerea dreptului de administrare asupra unor terenuri sintetice de minifotbal instituit în favoarea Liceului cu Program Sportiv Satu Mare 2019-04-25
99
/ 2019
Hotărârea nr. 99/25.04.2019 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ,,Modernizarea si extinderea traseului pietonal si velo in centrul vechi din municipiul Satu Mare” 2019-04-25
98
/ 2019
Hotărârea nr.98/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare” 2019-04-25
97
/ 2019
Hotărârea nr. 97/25.04.2019 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:,,Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo în Centrul Nou din municipiul Satu Mare ” 2019-04-25
96
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 96/25.04.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului - Pod Golescu" din Municipiul Satu Mare 2019-04-25
95
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 95/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:„Realizare de sisteme de închiriere de bicicleteîn municipiul Satu Mare " 2019-04-25
94
/ 2019
Hotărârea nr. 94/25.04.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseu 1: str. Gh. Barițiu (punct de plecare colț cu str. Ady Endre) – str. Rodnei – str. Fabricii – str. Odoreului; traseu 2: str. Gh. Barițiu (punct de plecare colț cu str. Ady Endre) – str. Lăcrimioarei – str. Porumbeilor – str. Liviu Rebreanu – str. Panseluței – P-ța Titulescu – str. Iuliu Maniu – Centru; traseu 3: (punct de plecare str. Panseluței) str. L. Rebreanu – str. Mileniului – str. Horea – Centru vechi; precum și realizarea a 6 sisteme de închiriat biciclete” din municipiul Satu Mare 2019-04-25
93
/ 2019
Hotărârea nr. 93/25.04.2019privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:„Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseul 1: B-dul Lucian Blaga – str. Păulești – dig, str. G. Alexandrescu – P-ța soarelui – dig; traseul 2: B-dul Cloșca (plecare din str. Magnoliei) – Drumul Careiului; precum și realizarea a 4 (patru) sisteme de închiriat biciclete” din Municipiul Satu Mare 2019-04-25
92
/ 2019
Hotărârea nr. 92/25.04.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:„Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseu 1: (punct de plecare str. Lazarului) str. Trandafirilor – str. Avram Iancu – str. Iuliu Hossu – Bd. Vasile Lucaciu – str. 1 Decembrie 1918 – Centru vechi; traseu 2: (punct de plecare str. Mileniului) str. Iuliu Hossu – Bd. V. Lucaciu, precum și realizarea unui sistem de închiriere de biciclete” din Municipiul Satu Mare 2019-04-25
91
/ 2019
Hotărârea nr. 91/25.04.2019 privind aprobarea proiectului “Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” precum şi a cheltuielilor aferente 2019-04-25
90
/ 2019
Hotărârea nr. 90/25.04.2019 privind aprobarea proiectului “Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou” precum şi a cheltuielilor aferente 2019-04-25
89
/ 2019
Hotărârea nr. 89/25.04.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7 din municipiul Satu Mare 2019-04-25
88
/ 2019
Hotărârea nr. 88/25.04.2019 privind modificarea Anexei nr.5 la HCL nr. 69/29.03.2018 privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinate valorificării, producţia anului 2018, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare 2019-04-25
87
/ 2019
Hotărârea nr. 87/25.04.2019 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare 2019-04-25
86
/ 2019
Hotărârea nr. 86/25.04.2019 pentru modificarea şi completarea anexei 2 la H.C.L. nr. 97/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și Contractul de concesiune pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare 2019-04-25
85
/ 2019
Hotărârea nr. 85/25.04.2019 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare pe anul 2019 2019-04-25
84
/ 2019
Hotărârea nr. 84/25.04.2019 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare în semestrul II al anului şcolar 2018 – 2019 2019-04-25
83
/ 2019
Hotărârea nr. 83/25.04.2019privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. I 2019 2019-04-25
82
/ 2019
Hotărârea nr. 82/25.04.2019 privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2018 2019-04-25