Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
97
/ 2017
Hotărârea nr. 97/20.04.2017 privind acordarea titlului de ,, Cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare“ interpretului de muzică populară Nicolae Mureşan 2017-04-20
96
/ 2017
Hotărârea nr.96/30.03.2017 privind aprobarea modificării modului de valorificare a masei lemnoase producţia anului 2017 provenită din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Satu Mare şi a preţului masei lemnoase destinat valorificării 2017-03-30
95
/ 2017
Hotărârea nr. 95/30.03.2017 pentru modificarea HCL 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare 2017-03-30
94
/ 2017
Hotărârea nr. 94/30.03.2017privind însuşirea Raportului tehnic întocmit de expert tehnic ing. Tot Marius în dosarul nr. 3773/296/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Satu Mare 2017-03-30
93
/ 2017
Hotărârea nr. 93/30.03.2017 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Satu Mare şi numitul Ternar Ioan 2017-03-30
92
/ 2017
Hotărârea nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini 2017-03-30
91
/ 2017
Hotărârea nr. 91/30.03.2017 privind acordarea în administrare către Administraţia Domeniului Public Satu Mare a unor mijloace fixe. 2017-03-30
90
/ 2017
Hotărârea nr.90/30.03.2017 pentru aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL 2017-03-30
89
/ 2017
Hotărârea nr. 89/30.03.2017 pentru completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 194/30.09.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Sportive Fotbal Club Olimpia 2010 2017-03-30
88
/ 2017
Hotărârea nr. 88/30.03.2017 privind revocarea dreptului de folosinţă instituit în favoarea OMV România Mineraloel S.R.L. asupra parcelelor de teren înscrise în CF 58447 sub nr. top 4428/17 şi CF 58956 sub nr. top 4428/19 2017-03-30
87
/ 2017
Hotărârea nr. 87/30.03.2017 privind desemnarea auditorului statutar la Transurban SA Satu Mare 2017-03-30
86
/ 2017
Hotărârea nr. 86/30.03.2017 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare 2017-03-30
85
/ 2017
Hotărârea nr. 85/30.03.2017 pentru modificarea Anexei nr.1 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 183/29.10.2015 2017-03-30
84
/ 2017
Hotărârea nr. 84/30.03.2017 privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare 2017-03-30
83
/ 2017
Hotărârea nr. 83/30.03.2017 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării pe durată determinată de 4 ani, în baza unui contract de management, a funcţiei în regim contractual de preşedinte al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare 2017-03-30
82
/ 2017
Hotărârea nr. 82/30.03.2017 privind indreptarea erorii materiale strecurate în preambulul Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 27/23.02.2017 2017-03-30
81
/ 2017
Hotărârea nr. 81/30.03.2017 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 266/ 22.12.2016 privind aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administratia Domeniului Public Satu Mare incepand cu 01.01.2017 2017-03-30
80
/ 2017
Hotărârea nr.80/30.03.2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. şi Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. 2017-03-30
79
/ 2017
Hotărârea nr. 79/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. APASERV SATU MARE S.A. 2017-03-30
78
/ 2017
Hotărârea nr. 78/30.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna aprilie 2017 2017-03-30
77
/ 2017
Hotărârea nr.77/23.03.2017 privind modificarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local Satu Mare 2017-03-23
76
/ 2017
Hotărârea nr.76/23.03.2017 privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 2017-03-23
75
/ 2017
Hotărârea nr.75/23.03.2017 privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare 2017-03-23
74
/ 2017
Hotărârea nr.74/23.03.2017 privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu 2017-03-23
73
/ 2017
Hotărârea nr.73/23.03.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare 2017-03-23