Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
111
/ 2020
Hotărârea nr. 111/25.06.2020 privind vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.2, ap. 31 2020-06-25
110
/ 2020
Hotărârea nr. 110/25.06.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4 2020-06-25
109
/ 2020
Hotărârea nr. 109/25.06.2020 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud Satu Mare 2020-06-25
108
/ 2020
Hotărârea nr.108/25.06.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare 2020-06-25
107
/ 2020
Hotărârea nr.107/25.06.2020 privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “Funcţionarea pentru anul 2020 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă” 2020-06-25
106
/ 2020
Hotărârea nr. 106/25.06.2020 pentru modificarea anexei 1 a HCL 174/16.08.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare 2020-06-25
105
/ 2020
Hotărârea nr.105/25.06.2020 pentru modificarea anexei 1 a HCL 175/16.08.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025 2020-06-25
104
/ 2020
Hotărârea nr. 104/25.06.2020 privind acordul Consiliului Local Satu Mare pentru depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” – Submasura 15.1 – “Plăți pentru angajamente de silvomediu” PNDR 2014-2020 2020-06-25
103
/ 2020
Hotărârea nr. 103/25.06.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter S+P+2 Amplasament: Satu Mare, str. Poienilor nr. 13-15 2020-06-25
102
/ 2020
Hotărârea nr. 102/25.06.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020 2020-06-25
101
/ 2020
Hotărârea nr.101/25.06.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020 2020-06-25
100
/ 2020
Hotărârea nr.100/25.06.2020 privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str. Wolfenbutel nr. 8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare Centru Creșe în Sistem Public 2020-06-25
99
/ 2020
Hotărârea nr.99/25.06.2020 privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr.2 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare Centru Creșe în Sistem Public 2020-06-25
98
/ 2020
Hotărârea nr. 98/25.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iulie 2020 2020-06-25
97
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 97/28.05.2020 privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren cu destinația de drum din municipiul Satu Mare 2020-05-28
96
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 96/28.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a imobilului teren în suprafață totală de 295 mp, situat în municipiul Satu Mare str. Fântânii 2020-05-28
95
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 95/28.05.2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 1088 mp situat în Municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 45 2020-05-28
94
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 94/28.05.2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr. 53 2020-05-28
93
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 93/28.05.2020 privind însușirea rapoartelor de "Evaluare terenuri proprietatea publică a municipiului Satu Mare, situate în Piața de Alimente nr. 1, Piața de Alimente nr. 2 și Piața de Alimente Someș - în vederea concesionării" și aprobarea concesionării acestora proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002 2020-05-28
92
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 92/28.05.2020 privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr. 550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25 2020-05-28
91
/ 2020
HOTĂRÂRE nr. 91/28.05.2020 privind aprobarea valorificării masei lemnoase de 243 mc din partida 1635321 IG, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș 2020-05-28
90
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 90/28.05.2020 privind aprobarea prețului de pornire la licitație a unui volum de masă lemnoasă de 39,5 mc, buștean gater, provenit din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare 2020-05-28
89
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 89/28.05.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare 2020-05-28
88
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 88/28.05.2020 pentru modificarea unor tarife din contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019 2020-05-28
87
/ 2020
HOTĂRÂREA nr. 87/28.05.2020 privind modificarea anexei 1 la HCL 198/19.07.2018 privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare" 2020-05-28