Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
97
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 97/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și Contractul de concesiune pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Satu Mare 2018-03-29
96
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 96/29.03.2018 privind aprobarea achiziţionării de către Teatrul de Nord Satu Mare a unor servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare juridică 2018-03-29
95
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 95/29.03.2018 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului - teren, înscris în CF nr. 154805 Satu Mare 2018-03-29
94
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 94/29.03.2018 cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini 2018-03-29
93
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 93/29.03.2018 privind retragerea dreptului de administrare instituit în favoarea Intreprinderii de Gospodărire Comunală și Locativă Satu Mare, asupra terenului înscris în CF nr. 180062 Satu Mare sub nr. cadastral 180062 2018-03-29
92
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 92/29.03.2018 pentru aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL 2018-03-29
91
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 91/29.03.2018 privind aprobarea Actului de împărțire pe apartamente și partaj, pentru imobilul situat în municipiul Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr. 45 2018-03-29
90
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 90/29.03.2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 76 mp. 2018-03-29
89
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 89/29.03.2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 313 mp 2018-03-29
88
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 88/29.03.2018 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice pentru imobilul înscris în CF nr. 171543 Satu Mare cu nr. cadastral 12328 2018-03-29
87
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 87/29.03.2018 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, pentru terenul în suprafață de 492 mp. situat în municipiul Satu Mare, Zona Industrială Sud 2018-03-29
86
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 86/29.03.2018 privind acordul pentru utilizarea amprizei străzii Parc Industrial Sud, în vederea realizării lucrării - Racordare la RED a Centralei Electrice Fotovoltaice Moldovan Park Photovoltaix, localitatea Păulești, județul Satu Mare 2018-03-29
85
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 85/29.03.2018 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Satu Mare 2018-03-29
84
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 84/29.03.2018 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafețe de 1 mp teren situat în Satu Mare, str. Petre Ispirescu 2018-03-29
83
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 83/29.03.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare 2018-03-29
82
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 82/29.03.2018 privind modificarea Comisiei de identificare şi selecţie a firmelor locatare din Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri în municipiul Satu Mare 2018-03-29
81
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 81/29.03.2018 privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare 2018-03-29
80
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 80/29.03.2018 privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 2018-03-29
79
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 79/29.03.2018 privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare 2018-03-29
78
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 78/29.03.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive 2018-03-29
77
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 77/29.03.2018 pentru completarea art. 101 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare 2018-03-29
76
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 76/29.03.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare 2018-03-29
75
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 75/29.03.2018 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în planşa Reglementări- Echipare edilitară, planşa E/01, anexă la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.168/31.07.2017 2018-03-29
74
/ 2018
HOTĂRÂREA nr. 74/29.03.2018 pentru abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.31/02.02.2012 privind aprobarea documentației P.U.Z. „Parc industrial" Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni nr. 32-35 2018-03-29
73
/ 2018
HOTĂRÂREA Nr. 73/29.03.2018 privind aprobarea documentației P.U.Z. „STABILIREA TRASEULUI ARTEREI MAJORE DE CIRCULAŢIE ÎNTRE STR. DIANA ŞI INTERSECŢIA B-DUL UNIRII CU STR. AUREL VLAICU" ÎN MUNICIPIUL SATU MARE 2018-03-29