Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
173
/ 2017
Hotărârea nr. 173/31.07.2017 privind aprobarea caietului de sarcini, a strategiei de contractare şi a modelului de contract privind dobândirea în sistem de leasing operaţional a 15 autobuze noi Diesel Euro VI 2017-07-31
172
/ 2017
Hotărârea nr. 172/31.07.2017 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării şi valorificării 2017-07-31
171
/ 2017
Hotărârea nr. 171/31.07.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2017 2017-07-31
170
/ 2017
Hotărârea nr. 170/31.07.2017 pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A. 2017-07-31
169
/ 2017
Hotărâri 169/31.07.2017 privind aprobarea Regulamentului - cadru referitor la închiriereaprin licitaţie publică cu strigare a bunurilor immobile terenuri şi construcţii aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare 2017-07-31
168
/ 2017
Hotărârea nr. 168/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Construire Centru Comercial de retail şi alte lucrări conexe Amplasament : Satu Mare, Str. Careiului 2017-07-31
167
/ 2017
Hotărârea nr. 167/31.07.2017 privind unele măsuri referitoare la imobilul situat în municipiul Satu Mare, pe str. Rândunelelor nr. 1 2017-07-31
166
/ 2017
Hotărârea nr. 166/31.07.2017privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, str. Gheorghe Bariţiu nr.14 2017-07-31
165
/ 2017
Hotărârea nr. 165/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice pentru imobilul înscris în CF nr. 171543 Satu Mare cu nr. cadastral 12328 2017-07-31
164
/ 2017
Hotărârea nr. 164/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului identificat cu nr. Cadastral 178209 înscris în C.F. 178209 Satu Mare şi a imobilului identificat cu nr. Cadastral 178211 înscris în C.F. 178211 Satu Mare 2017-07-31
163
/ 2017
Hotărârea nr. 163/31.07.2017 privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 2017-07-31
162
/ 2017
Hotărârea nr. 162/31.07.2017 privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare 2017-07-31
161
/ 2017
Hotărârea nr. 161/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Satu Mare 2017-07-31
160
/ 2017
Hotărârea nr. 160/31.07.2017privind dispunerea unor măsuri cu privire la numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţie consilierilor locali ai Municipiului Satu Mare 2017-07-31
159
/ 2017
Hotărârea nr. 159/31.08.2017privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017 2017-07-31
158
/ 2017
Hotărârea nr. 158/31.08.2017 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017 2017-07-31
157
/ 2017
Hotărârea nr. 157 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul II al anului 2017 2017-07-31
156
/ 2017
Hotărârea nr. 156/31.07.2017privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna august 2017 2017-07-31
155
/ 2017
Hotărârea nr. 155/29.06.2017 privind imobilul teren situat în Satu Mare str. Toamnei nr.12/A 2017-06-29
154
/ 2017
Hotarârea nr. 154/29.06.2017 privind aprobarea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenurile înscrise în CF nr. 178656 , CF nr. 178655 şi CF nr. 5605 Satu Mare 2017-06-29
153
/ 2017
Hotărârea nr. 153/29.06.2017 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 13 mp înscris în CF nr. 178934 Satu Mare sub nr. cadastral 178934 2017-06-29
152
/ 2017
Hotărârea nr. 152/29.06.2017 privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2017, în vederea repartizării prin închiriere a locuinţelor din fondul locativ de stat 2017-06-29
151
/ 2017
Hotărârea nr. 151/29.06.2017privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafeţe de 15 mp teren, înscris în CF nr. 2459 Satu Mare, nr. cadastral 6526/199 2017-06-29
150
/ 2017
Hotărârea nr. 150/29.06.2017 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafeţe de 12 mp din terenul înscris în CF nr.159284 Satu Mare,nr. cadastral 159284 2017-06-29
149
/ 2017
Hotărârea nr. 149/29.06.2017 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare si funcţionare a acesteia 2017-06-29