Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
229
/ 2017
Hotărârea nr. 229/28.09.2017 proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Satu Mare la Grupul de Acţiune Local (GAL) înfiinţat în cadrul proiectului Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi înfiinţarea Grupului de Acţiune Local al municipiului Satu Mare” finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 2017-09-28
228
/ 2017
Hotărârea nr. 228/28.09.2017 privind aprobarea contractului de comodat încheiat între Municipiul Satu Mare şi S. C. Hercules S.A 2017-09-28
227
/ 2017
Hotărârea nr. 227/28.09.2017 privind dispunerea unei măsuri cu privire la conducerea Clubului Sportiv Fotbal Club Olimpia 2010 2017-09-28
226
/ 2017
Hotărârea nr. 226/28.09.2017 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 2017-09-28
225
/ 2017
Hotărârea nr. 225/28.09.2017 privind aprobarea organizării concursului în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de consilier grad profesional I din Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare 2017-09-28
224
/ 2017
Hotărârea nr. 224/28.09.2017 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren situat în Satu Mare,b-dul Cloșca nr. 41 2017-09-28
223
/ 2017
Hotărârea nr. 223/28.09.2017 privind aprobarea documentaţiei de actualizare date a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Vulturului nr. 19 2017-09-28
222
/ 2017
Hotărârea nr. 222/28.09.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 62/18.09.2002 cu privire la însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare 2017-09-28
221
/ 2017
Hotărârea nr. 221/28.09.2017 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării şi valorificării 2017-09-28
220
/ 2017
Hotărârea nr. 220/28.09.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent 2017-09-28
219
/ 2017
Hotărârea nr. 219/28.09.2017 privind procedura de cumpărare a terenurilor ce aparţin persoanelor fizice sau juridice din municipiul Satu Mare, afectate de uz sau de interes public 2017-09-28
218
/ 2017
Hotărârea nr. 218/28.09.2017 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitaţie publică, pentru terenul situat în Satu Mare, zona B-dul Cloşca colţ cu str. Careiului 2017-09-28
217
/ 2017
Hotărârea nr. 217/28.09.2017 privind acceptarea ofertei de donaţie a construcţiei denumită „ sens giratoriu”, situată în Satu Mare, Drum Carei 2017-09-28
216
/ 2017
Hotărârea nr. 216/28.09.2017 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 157/10.09.2015 pentru modificarea şi completarea HCL 132/30.07.2015 privind aprobarea Regulamentului de acces în municipiu şi stabilirea punctelor de oprire pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor, a autovehiculelor care execută serviciul public de transport persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, interjudeţene şi internaţionale 2017-09-28
215
/ 2017
Hotărârea nr. 215/28.09.2017 privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii rutiere a domeniului public şi privat al municipiului Satu Mare 2017-09-28
214
/ 2017
Hotărârea nr. 214/28.09.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 96/30.03.2017 privind aprobarea modificării modului de valorificare a masei lemnoase producţia anului 2017 provenită din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Satu Mare şi a preţului masei lemnoase destinata valorificării 2017-09-28
213
/ 2017
Hotărârea nr. 213/28.09.2017 pentru modificarea HCL 12/26.01.2017 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2017 – 2018 în municipiul Satu Mare 2017-09-28
212
/ 2017
Hotărârea nr. 212/28.09.2017 pentru modificarea HCL 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare 2017-09-28
211
/ 2017
Hotărârea nr.211/28.09.2017 pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 42/25.02.2016 privind modificarea şi completarea HCL nr. 60/26.03.2015 privind înfiinţarea Centrului Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri în municipiul Satu Mare 2017-09-28
210
/ 2017
Hotărârea nr. 210/28.09.2017 privind aprobarea participării Liceului Teologic Romano - Catolic ”Hám János” în cadrul Proiectului Transfrontalier RO – HU şi asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia 2017-09-28
209
/ 2017
Hotărârea nr.209/28.09.2017 privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi înfiinţarea Grupului de Acţiune Local al municipiului Satu Mare” 2017-09-28
208
/ 2017
Hotărârea nr. 208/28.09.2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. la obiectivul de investiţie "Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Sala de Scrimă Alexandru Csipler din municipiul Satu Mare" 2017-09-28
207
/ 2017
Hotărârea nr. 207/28.09.2017 privind aprobarea documentatiei P.U.Z.LOTIZARE ÎN VEDEREA PARCELĂRII PENTRU LOCUINŢE MICI ÎN ZONA STRADA KÁROLYI GÁSPÁR, MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: zona str. Károlyi Gáspár, Satu Mare 2017-09-28
206
/ 2017
Hotărârea nr.206/privind aprobarea documentatiei P.U.D SEDIU DE FIRMĂ ŞI ATELIER DE INTREŢINERE ŞI REPARAŢII AUTO ”Amplasament: str. Botizului nr. 151, Satu Mare 2017-09-28
205
/ 2017
Hotărârea nr. 205/28.09.2017 privind retragerea dreptului de folosinţă instituit în favoarea S.C. Construcţii Montaj S.A. Satu Mare, asupra terenului situat în municipiul Satu Mare, b-dul Cloşca nr. 72-74 2017-09-28