Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
31
/ 2018
Hotărârea nr. 31/12.02.2018 privind încadrarea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata a doamnei Tătar Şinca Mirela Ramona în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare 2018-02-12
30
/ 2018
Hotărârea nr. 30/12.02.2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare 2018-02-12
29
/ 2018
Hotărârea nr. 29/12.02.2018 privind aprobarea documentației P.U.D. ”Construire bază de salvări specială P+E+M”, amplasament: Satu Mare, str. Locomotivei 2018-02-12
28
/ 2018
Hotărârea nr. 12/12.01.2018 privind aprobarea predării în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare a instituţiei publice de concerte ”Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare” 2018-02-12
27
/ 2018
Hotărârea nr. 27/25.01.2018 privind vânzarea către Toth Klara Klementina a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. A , et.2, ap. 30 2018-01-25
26
/ 2018
Hotărârea nr. 26/25.01.2018 privind vânzarea către Haiduc Gheorghe Sorin a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, ap. 4 2018-01-25
25
/ 2018
Hotărârea nr. 25/ 25.01.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 125 din 24.05.2007 privind aprobarea înfiinţării ,,Clubului Sportiv Municipal Satu Mare” 2018-01-25
24
/ 2018
Hotărârea nr. 24/25.01.2018 privind asigurarea contribuției proprii în proiectul “ Supporting regional competitiveness based on local values -SURE” 2018-01-25
23
/ 2018
Hotărârea nr. 23/25.01.2018 privind aprobarea sistării stării de indiviziune a terenului situat în Satu Mare, str. Cezar Boliac nr. 9-11. 2018-01-25
22
/ 2018
Hotărârea nr. 22/25.01.2018 privind vânzarea către Oanță Remus Vasile a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. A , et.1, ap. 14 2018-01-25
21
/ 2018
Hotărârea nr. 21/25.01.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 278/23.11.2017 2018-01-25
20
/ 2018
Hotărârea nr. 20/25.01.2018 privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită acordat Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala judeţeană Satu Mare asupra imobilului situat în Satu Mare, str. Mihai Viteazu, nr.19 2018-01-25
19
/ 2018
Hotărârea nr. 19/25.01.2018 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului și administarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în domeniul public al Municipiului Satu Mare și administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare 2018-01-25
18
/ 2018
Hotărârea nr. 18/25.01.2018 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor suprafeţe de teren situate în municipiul Satu Mare 2018-01-25
17
/ 2018
Hotărârea nr. 17/25.01.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Satu Mare 2018-01-25
16
/ 2018
Hotărârea nr. 16/25.01.2018 privind realizarea evaluării anuale a managementului la Instituţia de cultură Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare 2018-01-25
15
/ 2018
Hotărârea nr. 15/25.01.2018 privind realizarea evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare 2018-01-25
14
/ 2018
Hotărârea nr. 14/25.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Multifuncţional „Alter Ego” din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare 2018-01-25
13
/ 2018
Hotărârea nr. 13/25.01.2018 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 2018-01-25
12
/ 2018
Hotărârea nr. 12/25.01.2018 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018 – 2019 în municipiul Satu Mare 2018-01-25
11
/ 2018
Hotărârea nr. 11/25.01.2018 privind atribuirea denumirii Grădinița cu Program Prelungit ”Castelul Fermecat” Grădiniței cu Program Normal Nr. 15 2018-01-25
10
/ 2018
Hotărârea nr. 10/25.01.2018 privind abrogarea/revocarea documentațiilor de urbanism aprobate fără termen de valabilitate și pentru care nu au fost începute investițiile 2018-01-25
9
/ 2018
Hotărârea nr.9/25.01.2018 privind aprobarea documentatiei P.U.Z.„CENTRU SPIRITUAL” IN MUNICIPIUL SATU MAREAmplasament: Piaţa Libertăţii, Satu Mare 2018-01-25
8
/ 2018
Hotărârea nr.8/25.01.2018 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „ SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE” Amplasament: extravilan DN19A, Satu Mare 2018-01-25
7
/ 2018
Hotărârea nr.7/25.01.2018 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – INSTITUŢII SERVICII CONEXE CĂILOR DE COMUNICAŢII RUTIERE SPĂLĂTORIE AUTO Amplasament : Str. Jubileului 2018-01-25