Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
291
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 291/19.12.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere a retelei electrice de distributie în localitatea Satu Mare zona str. Gorunului si Padurea Noroieni" 2019-12-19
290
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 290/19.12.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.Z.-„Zonă de locuit- locuinţe individuale" Amplasament: Satu Mare, Str. Căprioarei, parcelele cu nr. cad. 164264, 165067 2019-12-19
289
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 289/ 19.12.2019 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de locuit- locuinţe individuale :Amplasament: Satu Mare, Str. Căprioarei, parcelele cu nr. Cad. 179006, 179005, 12314, 12803 2019-12-19
288
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 288/ 19.12.2019 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire locuinţe colective, instituţii servicii, amenajări exterioare, zone plantate, terenuri sportive Amplasament: Satu Mare, nr. cad. 164850 2019-12-19
287
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 287/ 19.12.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. - Zonă de locuit case unifamiliale, str. Şteţiu Ştefan 2019-12-19
286
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 286/19.12.2019 privind înființarea serviciului social: Centrul de zi pentru vârstnici în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social 2019-12-19
285
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 285/19.12.2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Satu Mare pentru anul şcolar 2020 - 2021 2019-12-19
284
/ 2019
HOTĂRÂREA NR. 284/19.12.2019 privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Satu Mare 2019-12-19
283
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 283/19.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/7.11.2018 privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7" precum şi a cheltuielilor aferente proiectului 2019-12-19
282
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 282/19.12.2019 privind modificarea anexei 1 a HCL 98/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Județul Satu Mare" 2019-12-19
281
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 281/19.12.2019 pentru modificarea şi completarea Listei bunurilor din domeniul public al municipiului Satu Mare, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate prin contractul de delegare nr. 12313/19.11.2009 2019-12-19
280
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 280/19.12.2019 privind vânzarea către Pintea Greta Violeta a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 3 2019-12-19
279
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 279/19.12.2019 privind vânzarea către Molnar Lidia Elisabeta a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.P, ap.7 2019-12-19
278
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 278/19.12.2019 privind vânzarea către Bontea Florin Alexandru a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.II, ap. 28 2019-12-19
277
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 277/ 19.12.2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1 2019-12-19
276
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 276/19.12.2019 privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului teren în suprafață de 397 mp situat în municipiului Satu Mare, Aleea Clăbucet către Episcopia Greco Catolică a Maramureșului- Protopopiatul Greco Catolic Satu Mare- Parohia Greco Catolică Buna Vestire Satu Mare 2019-12-19
275
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 275/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare 2019-12-19
274
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 274/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare 2019-12-19
273
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 273/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare 2019-12-19
272
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 272/19.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare 2019-12-19
271
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 271/19.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare 2019-12-19
270
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 270/19.12.2019 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare 2019-12-19
269
/ 2019
HOTĂRÂREA Nr. 269/19.12.2019 privind imobilele care intră sub incidenţa prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 2019-12-19
268
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a UAT Satu Mare 2019-12-19
267
/ 2019
HOTĂRÂREA nr. 267/19.12.2019 privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2020 2019-12-19