Hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Număr Titlu Data
153
/ 2018
Hotărârea nr. 153/31.05.2018 privind aprobarea intenţiei de asociere între Municipiul Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv şi Federaţia Română de Fotbal 2018-05-31
152
/ 2018
Hotărârea nr. 152/31.05.2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei 2018-05-31
151
/ 2018
Hotărârea nr. 151/31.05.3018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a terenului în suprafaţă de 22 120 mp aflat în zona inundabilă a râului Someș 2018-05-31
150
/ 2018
Hotărârea nr. 150/31.05.2018 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului - teren, înscris în CF nr. 10656 Satu Mare cu nr. top 13595/11 și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 870 mp, situat în Satu Mare, str. Teilor nr.18 2018-05-31
149
/ 2018
Hotărârea nr. 149/31.05.2018 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare str. Ion Neculce nr. 3 2018-05-31
148
/ 2018
Hotărârea nr. 148/31.05.2018 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare str. Pandurilor nr. 7 2018-05-31
147
/ 2018
Hotărârea nr.147/31.05.2018 privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 180 mp, situat în Satu Mare b-dul Lalelei 2018-05-31
146
/ 2018
Hotărârea nr. 146/31.05.2018 privind însușirea documentației de dezlipire în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului înscris în CF nr. 171943 sub nr. cadastral 171943 2018-05-31
145
/ 2018
Hotărârea nr. 145/31.05.2018 privind acordarea în folosință gratuită către Biserica Creștină Baptistă ”Emanuel” a unui teren, în suprafață de 950 mp., situat în Satu Mare, zona străzii Ostrovului 2018-05-31
144
/ 2018
Hotărârea nr. 144/31.05.2018 privind atribuirea în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie Filadelfia-Satu Mare a unui teren în suprafață de 152 mp situat în Municipiul Satu Mare str. C.A. Rosetti nr. 2 2018-05-31
143
/ 2018
Hotărârea nr. 143/31.05.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajare terminal transjudețean-translocal, construirea unuidepou pentru autobuze electrice/hibrid precum și a unei stații de încărcare – stradaFabricii” 2018-05-31
142
/ 2018
Hotărârea nr. 142/31.05.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7” 2018-05-31
141
/ 2018
Hotărârea nr. 141/31.05.2018 privind aprobarea documentației de autorizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „AMENAJAREA ȘI CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIU:TRASEU 1: STR. GH. BARIŢIU (PUNCT DE PLECARE COLŢ CU STR. ADY ENDRE) - STR. RODNEI - STR. FABRICII - STR. ODOREULUI;TRASEU 2: STR. GH. BARIŢIU (PUNCT DE PLECARE COLŢ CU STR. ADY ENDRE) - STR. LĂCRIMIOAREI - STR. PORUMBEILOR - STR. LIVIU REBREANU - STR. PANSELUŢEI – P-ŢA TITULESCU - STR. IULIU MANIU - CENTRU;TRASEU 3: (PUNCT DE PLECARE STR. PANSELUŢEI) STR. L. REBREANU - STR. MILENIULUI - STR. HOREA - CENTRU VECHI; PRECUM ŞI REALIZAREA A 6 SISTEME DE ȊNCHIRIAT BICICLETE din Municipiul Satu Mare 2018-05-31
140
/ 2018
Hotărârea nr. 140/31.05.2018 privind aprobarea documentației de autorizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „AMENAJAREA ȘI CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIU:TRASEUL 1: B-DUL LUCIAN BLAGA – STR. PĂULEȘTI – DIG, STR. G. ALEXANDRESCU – P-ȚA SOARELUI – DIG;TRASEUL 2: B-DUL CLOȘCA (PLECARE DIN STR. MAGNOLIEI) – DRUMUL CAREIULUI; PRECUM ŞI REALIZAREA A 4 (PATRU) SISTEME DE ÎNCHIRIAT BICICLETE”din Municipiul Satu Mare 2018-05-31
139
/ 2018
Hotărârea nr. 139/31.05.2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „AMENAJAREA ȘI CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIU:TRASEU 1: (PUNCT DE PLECARE STR. LAZARULUI) STR. TRANDAFIRILOR - STR. AVRAM IANCU - STR. IULIU HOSSU - BD. VASILE LUCACIU - STR. 1 DECEMBRIE 1918 - CENTRU VECHI; TRASEU 2: (PUNCT DE PLECARE STR. MILENIULUI) STR. IULIU HOSSU - BD. V. LUCACIU, PRECUM ŞI REALIZAREA UNUI SISTEM DE ȊNCHIRIERE DE BICICLETE” din MunicipiulSatu Mare” 2018-05-31
138
/ 2018
Hotărârea nr. 138/31.05.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajare pista de biciclete strada Botizului – Pod Golescu” din Municipiul Satu Mare” 2018-05-31
137
/ 2018
Hotărârea nr. 137/31.05.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „PASARELĂ PIETONALĂ SI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE” 2018-05-31
136
/ 2018
Hotărârea nr. 136/31.05.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „MODERNIZARE STRADA GRĂDINARILOR” 2018-05-31
135
/ 2018
Hotărârea nr. 135/31.05.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,, Extindere iluminat public pe str. Dara, str. Botizului nr. 63-65 (bl. 55, 57, 59), str. Victoriei şi str. Gladiolei ” 2018-05-31
134
/ 2018
Hotărârea nr. 134/31.05.2018 privind aprobarea proiect faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr. 29 și creșa Punguța cu doi bani - Reabilitare clădire situată pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 15. 2018-05-31
133
/ 2018
Hotărârea nr. 133/31.05.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 10/25.01.2018 privind abrogarea/revocarea documentațiilor de urbanism aprobate fără termen de valabilitate și pentru care nu au fost începute investițiile 2018-05-31
132
/ 2018
Hotărârea nr. 132/31.05.2018 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – FERMĂ DE VACI Amplasament : Zona Sătmărel, nr. Cad. 156802 2018-05-31
131
/ 2018
Hotărârea nr. 131/31.05.2018 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. documentatiei P.U.Z.„Construire clădire P – PARC COMERCIAL ALTEX cu destinație comercială, cu parcare 100 locuri accese rutiere și pietonale , totem semnal 20 zone verzi racorduri utilități ” în municipiul Satu Mare, Amplasament: intersecţia dintre str. Corvinilor şi B-dul Henri Coandă, Satu Mare 2018-05-31
130
/ 2018
Hotărârea nr. 130/31.05.2018 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Construire centru medical în sistem ambulatoriu P+1 Amplasament : Satu Mare, Aleea Oituz nr.4/A 2018-05-31
129
/ 2018
Hotărârea nr. 129/31.05.2018 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 2 și Anexa nr. 4 la HCL nr. 226/28.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 2018-05-31