Termene de eliberare acte de identitate

Potrivit art. 15 alin. (5) din OUG 97/2005 R1, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

 

La nivelul Directiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, cărţile de identitate, cărţile de identitate provizorii şi vizele de resedinţă se eliberează, în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii, cu excepţia situaţiilor în care se efectuează verificări în teren sau la alte structuri (paşapoarte, DEPABD), respectiv certificarea identităţii.

 

HCL nr. 176/29.10.2015, cap. VIII Taxe speciale - Anexa A, art. 484 prevede următoarele:
- Emiterea cărţii de identitate în termen de 3 zile lucrătoare, cu excepţia celor care presupun verificări în teren sau la alte structuri (paşapoarte, DEPABD), respectiv certificarea identităţii - taxa specială 100 lei.
- Emiterea cărţii de identitate provizorii în termen de 24 ore, cu cu excepţia celor care presupun verificări în teren sau la alte structuri (paşapoarte, DEPABD), respectiv certificarea identităţii - taxa specială 50 lei.
- Acordarea vizei de resedinţă în termen de 24 ore - taxa specială 50 lei

 

 

Actualizat 09.10.2017

Înapoi