Proiecte Derulate


1.Dezvoltarea socio-economică a municipiului Satu Mare


Perioada de derulare 2005
Obiective

 • transfer de cunoştinţe despre UE;
 • îmbunătăţirea conducerii locale şi regionale;

Parteneri Olanda si Estonia
Sursa de finantare Ministerul de externe al Olandei


2.Management intern SPAS


Perioada de derulare 2006-2007
Obiective

 • îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între compartimentele SPAS;
 • implementarea unei noi organigrame;
 • introducerea unor fişe de post clar definit pentru fiecare angajat, conform satndardelor UE
 • implementarea unui plan de activitate pentru fiecare angajat al SPAS;

Parteneri Olanda Estonia
Sursa de finantare Ministerul de externe al Olandei

 

3.Mai sus, mai înalt, mai puternic

 

Perioada de derulare 2007
Obiective

 • dezvoltarea capacităţilor de mediere profesională a AHF;
 • dezvoltarea capacităţii anteprenoriale şi elaborarea unui plan de acţiune pentru înfiinţarea şi amenajarea unui atelier protejat pentru persoanele cu dizabilităţi;

Parteneri- Asociaţia persoanelor cu handicap fizic (AHF), SPAS, CARITAS;

Sursa de finantare World Learning

 

4.O casă alternativă la viaţa în stradă

 

Perioada de derulare 2007
Obiective

 • reintegrarea socială a tinerilor care trăiesc în mediu stradal;
 • îmbunătăţirea mijloacelor de acţiune ale profesioniştilor care lucrează cu "copii străzii";

Obiective specifice

 • crearea unui spaţiu adecvat pentru realizarea unei reeducări intense a copiilor şi tinerilor proveniţi din mediul străzii;
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi de atragere de resurse ale beneficiarilor;
 • dezvoltarea apitudinilor beneficiarilor de organizare a propriilor resurse financiare, materiale, de timp;
 • dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi relaţionare a beneficiarilor;

Parteneri- Asociaţia STEA, SPAS, FRCCF, ;

Sursa de finantare FONPC

 

5.O şansă pentru o comunitate sănătoasă

 

Perioada de derulare 2007-2008-2009
Obiective

 • combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin reabilitarea adăpostului de noapte pentru adulţi;
 • prevenirea excluziunii sociale şi facilitarea accesului la servicii sociale a persoanelor fără adăpost din municipiul Satu Mare;
 • crearea şi dezvoltarea unor servicii de consiliere, sprijin şi mediere în vederea integrării sociale a persoanelor fără adăpost;

Parteneri- Centrul prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Satu Mare
Sursa de finantare Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (PIN-7)

 

6. O viaţă demnă persoanelor vârstnice prin siguranţă şi susţinere

 

Perioada de derulare 2007-2008
Obiective

 • formarea a 22 de îngrijitori la domiciliu, timp de 4 luni, şi angajarea lor în cadrul Org. CARITAS Satu Mare;
  acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice din 6 localităţi din judeţele SM şi MM, timp de 10 luni;

Solicitant: Org. CARITAS Satu Mare

Parteneri- SPAS Satu Mare, Consilul Local Beltiug, Consiliul Local Sanislău

Sursa de finantare Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 

7. Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni- un serviciu util în comunitate

 

Perioada de derulare 2007-2008 (10 luni)
Obiectiv- cresterea accesului cetăţenilor la servicii de informare şi consiliere, pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii serviciilor BCC;

Solicitant: LADO Satu Mare

Parteneri- SPAS Satu Mare, Biroul Judeţean pentru Romi- Instituţia Prefectului Satu Mare, Universitatea de Vest "Vasile Goldis"-filiala Satu Mare, Asociaţia Tinerilor Romi

Sursa de finantare Linia de buget- PHARE/2005/017-553.01.02

 

Înapoi