Organizare-Regulament-Organigrama

MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI:


DIRECTOR EXECUTIV - DOINA VĂSUŢ


SERVICII:

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL - ACHIZIŢII PUBLICE
ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4, cam. 17;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196
ŞEF SERVICIU: POLGAR CORNELIA


BIROURI:

BIROU BENEFICII SOCIALE
ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4, cam. 4;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196
ŞEF BIROU: BALAJ ADRIAN


BIROU RESURSE UMANE - SALARIZARE

ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4, cam. 16;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196
ŞEF BIROU: SUCEVEANU DANIELA


BIROU LOCUINŢE SOCIALE ŞI DE NECESITATE

ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4, cam. 2;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196
ŞEF BIROU: VERDEŞ FIRA

 

 


COMPARTIMENTE:

COMPARTIMENT DEZVOLTARE SOCIALĂ

ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196


COMPARTIMENT MONITORIZARE ŞI EVALUARE SERVICII SOCIALE
ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4, cam. 3;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196

 

COMPARTIMENTUL INDEMNZAŢII PERSOANE CU HANDICAP
ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4, cam. 10;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196

COMPARTIMENT PROTECŢIA COPILULUI ŞI A PERSOANELOR VÂRSTNICE
ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4, cam. 10;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196

 

COMPARTIMENT JURIDIC
ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4, cam. 12;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4, cam. 13;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196

 

COMPARTIMENT CALITATE, RELAŢII CU PUBLICUL - EXPERT LOCAL
ADRESA: AL. ILIŞEŞTI NR. 4,
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196

 

CENTRE:


CENTRUL SOCIAL DE URGENŢĂ PENTRU ADULŢI
ADRESA: AL. Gladiolei nr. 14;
TEL: 0261/750135
COORD. CENTRU: SĂVEANU DANIEL

 

 

CENTRUL CREŞE ÎN SISTEM PUBLIC
ADRESA: AL. Ilişeşti nr. 4, cam 18;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196
ŞEF CENTRU: KINCSES DANIELA

 

CENTRUL SOCIAL „PRICHINDEL"
ADRESA: AL. Ilişeşti nr. 3;
TEL: 0261/714197
COORD. CENTRU: MUREŞAN SANDA FLORICA

CENTRUL SOCIAL DE SERVICII MEDICALE
ADRESA: Str. Ilişeşti nr. 4, cam. 16;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196
ŞEF CENTRU: PETRAN NICOLETA

 

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL „ALTER - EGO"
ADRESA: AL. Mirceşti nr. 10;
TEL/FAX: 0361/401357
COORD. CENTRU: POPESCU MONICA


ASISTENŢI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV
ADRESA: AL. Ilişeşti nr. 4, cam. 15;
TEL/FAX: 0261/714195; 0261/714196

 

Înapoi