Cartea de identitate


Categoriile de servicii efectuate, potrivit legii, de catre Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic din cadrul Directiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare:

 • eliberarea actelor de identitate şi înscrierea menţiununilor de stabilire a reşedinţei;
 • adeverinţe (dovezi) privind modul cum sunt înregistrate unele persoane în R.N.E.P.;
 • furnizări de date din  R.N.E.P.;
 • completarea formularelor E 401.


      Acte de identitate


    Actele de identitate care se eliberează cetăţenilor români sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie.

    Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

 

    Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
 • 10 ani dupa împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent dupa împlinirea vârstei de 55 ani.

 

    În sensul O.U.G. nr. 97 / 2005, R1, prin act de identitate se inţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate.

 

    Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor , dar nu poate depăşi un an.

 

          IMPORTANT


    Cererea pentru eliberarea unui act de identitate se depune la serviciul public de evidenta a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

     Asadar, la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare pot solicita eliberarea unui act de identitate doar cetăţenii cu domiciliul pe raza municipiului Satu Mare şi din cele 9 comune arondate, (Agriş, Bârsău, Botiz, Doba, Dorolţ, Lazuri, Micula, Odoreu, Vetiş).

 

      În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea valabilităţii actului de identitate deţinut, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate.


      Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsa intre 40 lei (RON) si 80 lei (RON), fara a exista posibilitatea achitării, in 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

 

       Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitării situaţiilor neplăcute in care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

 


Cazuri in care se eliberează un nou act de identitate
: Acte necesare

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civila; înregistrarea unei persoane in poziţia de "copil găsit" şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere s.a.);
 • în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfinţării localităţilor sau străzilor;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului ;
 • in cazul schimbării sexului ;
 • in cazul anulării;
 • in cazul atribuirii unui nou CNP;
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

 

 

IMPORTANT

 • Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea Serviciului de Evidenţa a Persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus.
 • Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea Serviciului de Evidenţa a Persoanelor.
 • Toate documentele care sunt necesare se prezintă in original si copie.

 

Înapoi