Satu MarePrez videoCentru Tehnologic

Cartea de identitate


Categoriile de servicii efectuate, potrivit legii, de catre Biroul de evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate din cadrul Directiei de evidenţă a persoanelor a municipiului Satu Mare:

 • eliberarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei;
 • investigaţii privind schimbările de nume şi/sau prenume;
 • verificări privind transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civila procurate din strainatate;
 • adeverinţe (dovezi) privind modul cum sunt înregistrate unele persoane în componenta locală a R.N.E.P.
 • furnizări de date din componenta locală a R.N.E.P.


Acte de identitate


Actele de identitate care se eliberează cetăţeanului român sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie.

Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
 • 10 ani dupa împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent dupa împlinirea vârstei de 55 ani.

 

În sensul O.U.G. nr.97/2005, prin act de identitate se inţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate.

 

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor , dar nu poate depăşi un an.

 

IMPORTANT
Actele se depun la directia de evidenta a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea valabilităţii actului de identitate deţinut, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate.


Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsa intre 40 lei (RON) si 80 lei (RON), fara a exista posibilitatea achitării, in 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitării situaţiilor neplăcute in care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

 


Cazuri in care se eliberează o nouă carte de identitate
: Acte necesare

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civila; înregistrarea unei persoane in poziţia de "copil găsit" şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere s.a.);
 • în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfinţării localităţilor sau străzilor;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului ;
 • in cazul schimbării sexului ;
 • in cazul anulării;
 • in cazul atribuirii unui nou CNP;
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

 

Actele necesare pentru eliberarea unei cărţi de identitate
(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se elibereaza):


IMPORTANT

 • Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidenţa a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus.
 • Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului de evidenţa a persoanelor, intrucât, odată cu noua carte de identitate, li se va elibera şi o altă carte de alegător.
 • Toate documentele care sunt necesare se prezintă in original si copie.

 

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeți Camera Web SMS ParkingSMS parking 2Zona metropolitana